Για την ιστορία του πράγματος...

                                                      Η ιπτάμενη φούρα που παριστάνει
                                              ...τον "ηλεκτρικό άνθρωπο"!

 

 

Βίντεο YouTube

 
   

Βίντεο YouTube


ΑΝΑΒΩ- ΣΒHΝΩ


Βίντεο YouTube


 
 
 
Υποσελίδες (1): ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ