Αρχική‎ > ‎home‎ > ‎

Webquest

Webquest "Ασφάλεια στο Διαδίκτυο"

Εισαγωγή

Η εργασία αυτή έχει στόχο οι μαθητές να βρουν πληροφορίες για θέματα που μας απασχολούν σε σχέση με το διαδίκτυο στις μέρες μας, να εντοπίσουν χρήσιμες συμβουλές για προβλήματα που ενδεχομένως αντιμετωπίζουμε αλλά και πολλές ενδιαφέρουσες πληροφορίες που μπορεί και να μη γνωρίζουν έως τώρα για το Διαδίκτυο.

Στόχος

Στα πλαίσια αυτής της εργασίας, οι πέντε ομάδες μαθητών θα συλλέξουν και θα αξιολογήσουν πληροφορίες σχετικά με

1.       τους καλούς τρόπους που πρέπει να έχουμε και όσα πρέπει να προσέχουμε όταν πλοηγούμαστε στο διαδίκτυο

2.       τα σημεία που πρέπει να προσέχουμε κατά την επικοινωνία μας στο διαδίκτυο (mail, forum, chat rooms)

3.       τη δημοσιοποίηση προσωπικών δεδομένων στο διαδίκτυο (προσωπικές φωτογραφίες ή βίντεο)

4.       τους κινδύνους που κρύβει το κινητό διαδίκτυο (π.χ. ακτινοβολία ασύρματων συσκευών)

5.       τους τρόπους καταγγελίας άνομων και ανήθικων περιστατικών που σχετίζονται με το διαδίκτυο

Διαδικασία

Η κάθε μία από τις πέντε ομάδα θα κατασκευάσει με τα ακόλουθα τρία βήματα ένα πόστερ στο οποίο θα αναφέρει πληροφορίες για το θέμα που καλείται να αναλύσει.

Βήμα 1: Προκειμένου να πετύχει τον στόχο της η κάθε ομάδα έχει στην διάθεσή της μερικές ιστοσελίδες από τις οποίες θα συλλέξει δεδομένα και ιδέες.

Βήμα 2: Η κάθε ομάδα, αφού επισκεφτεί τις ιστοσελίδες που τις αντιστοιχούν, θα εντοπίσει τα σημεία που θεωρεί κυριότερα.

Βήμα 3: Τέλος, η κάθε ομάδα θα καταγράψει τα κυριότερα σημεία στο πόστερ της. Το πόστερ θα περιλαμβάνει τόσο πληροφορίες όσο και φωτογραφίες που θα εντόπισαν οι μαθητές της ομάδας στις ιστοσελίδες.

 

Ιστοσελίδες για την ομάδα 1:

·         http://www.saferinternet.gr/index.php?objId=Category49&parentobjId=Page4

·         http://www.authorstream.com/Presentation/mkaterina-230579-pek-education-ppt-powerpoint/

·         http://www.medlook.net/article.asp?item_id=761

 

Ιστοσελίδες για την ομάδα 2:

·         http://www.saferinternet.gr/index.php?objId=Category14&parentobjId=Page4

·         http://blogs.sch.gr/internetsafety/%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%B1/

·         http://www.medlook.net/article.asp?item_id=761

Ιστοσελίδες για την ομάδα 3:

·         http://www.medlook.net/article.asp?item_id=761

·         http://www.saferinternet.gr/index.php?parentobjId=Page4#

·         http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CE%AF%CE%BA%CF%84%CF%85%CE%BF

Ιστοσελίδες για την ομάδα 4:

·         http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CE%AF%CE%BA%CF%84%CF%85%CE%BF

·         http://www.medlook.net/article.asp?item_id=761

·         http://blogs.sch.gr/internet-safety/εκδηλώσεις/ασφάλεια-στο-κινητό-διαδίκτυο/

 

Ιστοσελίδες για την ομάδα 5:

·         http://www.saferinternet.gr/index.php?objId=Category159&parentobjId=Page4

·         http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CE%AF%CE%BA%CF%84%CF%85%CE%BF

 

Παρουσίαση Αποτελεσμάτων

Αφού ολοκληρώσει η κάθε ομάδα το πόστερ που έχει αναλάβει, θα ακολουθήσει η παρουσίαση του στους υπόλοιπους συμμαθητές. Η κάθε ομάδα θα παρουσιάσει το πόστερ της για 10 λεπτά ενώ οι μαθητές που έχουν απορίες θα μπορούν μετά το τέλος της παρουσίασης να ρωτούν και να διευκρινίζουν θέματα που δεν έχουν γίνει πλήρως κατανοητά.

Επίλογος

Με αυτήν την εργασία θα συλλεχθούν πληροφορίες οι οποίες θα σχηματίσουν όλες μαζί μερικούς χρήσιμους κανόνες που πρέπει να τηρούμε για την ασφαλή χρήση του Διαδικτύου.

Comments