Asterjet SOHO

חשוב מאוד. לא EMBEDDED ! מעבד חזק, איחסון על דיסק וארכיטקטורה פתוחה המאפשרת שידרוג מלא, תחזוקה קלה וחלפים זמינים.

    (SOHO)   הצעה מיוחדת לבית או עסק קטן  
מתאים לעסק עד 20-25 שלוחות ועד 10 שיחות בו זמנית                                                 

החל מ 2960 ש"ח

                                   אפשרות שיחה מהסלולרי במחיר שיחה קווית

 

מפרט למערכת מיני  IP PBX אסטרג'ט

 

 

 

 

 

תיאור

כמות

הערות

א.

כללי

 

 

 

מערכת מיני IP PBX  + חיבור  VOIP לשיחות יוצאות, 8-12 שלוחות 

 

ללא ציוד קצה.  שימוש בתכנת מחשב ורשת פנימית SOFTPHONE

ב.

שיחות יוצאות

 

 

1

הרשאת חיוג לכל השלוחות למספרי חוץ

 

בארץ

2

LCR מובנה. ניתוב שיחות לערוץ הזול ביותר

 

 

3

הפניית שיחות למגשרים סלולריים

 

מותנה בהתקנת מגשרים

4

הפנית שיחות חו"ל לפי קידומת מדינה בVOIP

 

מותנה בהסכם עם ספק VOIP בחו"ל

5

CDR רישום שיחות יוצאות ונכנסות מובנה

 

 אפשרות חיוב נפרד לשלוחה/קבוצת שלוחות

ג.

שיחות נכנסות

 

 

6

ניתוב שיחות אוטומטי IVR

או לשלוחה או קבוצת שלוחות

 

 מענה מוקלט/ מדריך שירותים/ניתוב שיחות

7

אפשרות ניתוב לעמדת מרכזן בחיוג "ס"

 

 

8

אפשרות ניתוב לפי שעות עבודה/סופ"ש

 

 

9

מוזיקה בהמתנה

 

 

10

אפשרות ניתוב קווים לשלוחות ספציפיות

 

עוקף ניתוב שיחות אוטומטי

11

אופציה לשילוב פקס בשלוחה

 

כולל זיהוי  פקס נכנס והעברה לשלוחה המתאימה, העברת פקס למייל

ד.

תכונות השלוחות

 

 

12

נדידה לשלוחה אחרת או העברה לסלולרי או דואר קולי, לפי הגדרה מראש

 

אופציה משלוח ההודעה לכתובת אי מייל

13

שיחה ממתינה לשלוחה תפוסה או העברה

 

לשלוחה אחרת/דואר קולי

14

8 שלוחות SIP

 

לרשת הפנימית

15

4 שלוחות IAX2

 

לרשת פנימית/נדידה/חיצונית

16

דואר קולי לכל שלוחה

 

אופציה התראת אי מייל על דואר קולי

ה.

תכונות כלליות

 

 

17

אופציה לחיבור לפתיחת דלת חשמלית

 

מותנה בהוספת חומרה למערכת

18

אפשרות חיבור למערכת כריזה חיצונית

 

 מותנה בהוספת חומרה למערכת

19

מימשק גרפי לניטור וניהול המערכת

 

 

 20

 שיחות מהסלולרי במחיר שיחה קווית

 

 שאל!

ו.

מחיר המערכת

2960 ש"ח

כולל  חומרה תוכנה והגדרות

 

 

 

 

 

 

 

המחיר אינו כולל מע"מ התקנה ויחידות קצה. שער הדולר לפי מינימום 4 ש"ח או גבוה ממנו לפי השער הידוע ביום התשלום. ניתן להשתמש בתוכנות חיוג במחשבים האישיים ללא תוספת מחיר

 

 המחירים והמפרטים נכונים למועד פרסומם ועשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת בכפוף לחומרה ולשירותים הזמינים במועד ההזמנה

 


לפרטים נוספים חזרה לעמוד הראשי