specialismen‎ > ‎

reumatologie

Beroepsinvulling van de reumatoloog

De reumatoloog (of specialist in reumatologie) is een arts-specialist met een basisopleiding in de inwendige geneeskunde.

De reumatoloog legt zich toe op de  preventie, diagnostiek en  behandeling van niet traumatische musculoskeletale aandoeningen en systeemziekten.  Hij/zij  heeft door zijn opleiding een diepgaande kennis van de kliniek en de pathofysiologie van aandoeningen zoals reumatoide artritis, systeemlupus, systeemsclerose  en vasculitiden, spondyloartritis, infectieuze artritis, kristalartropathieën, (osteo)artrose, osteoporose.

In samenwerking met gespecialiseerde  kinderreumatologen/orthopeden heeft de reumatoloog een belangrijke taak in de opvang van gewrichtslijden bij kinderen en adolescenten. Hij/zij integreert de internistische pathofysiologische aspecten/benadering van diverse aandoeningen met de locomotorische aspecten.

De reumatoloog heeft typisch competenties in de differentiaaldiagnostiek van musculoskeletale aandoeningen en heeft een bijzondere bekwaamheid in het uitzetten van geïntegreerde therapiestrategieën bij diverse chronische aandoeningen en coördineert hierbij veelal een multidisciplinaire benadering. Actueel heeft de reumatoloog de exclusiviteit in de indicatiestelling en het voorschrijven van gerichte biologische behandelingen voor chronische artritis.

De reumatoloog speelt een centrale rol in de evaluatie van de chronische inflammatoire gewrichtsaandoeningen, met als doel alle aspecten van het management van deze aandoeningen te optimaliseren, inclusief de locomotorische revalidatie. De reumatoloog wordt actueel hiervoor specifiek gehonoreerd.  Evidence-based evaluatie van outcome, kostenefficaciteit en zorgkwaliteit wordt toenemend belangrijk; deelname aan klinisch wetenschappelijk onderzoek en registratie van de uitkomst van de nieuwe behandelingen is ook voor niet universitair werkende reumatologen een belangrijke taak.

De reumatoloog heeft hoofdzakelijk ambulante activiteiten, meer en meer in associatieverband met meerdere collegae reumatologen. De nadruk ligt hierbij op consultaties maar ook op daghospitaal activiteiten voor toediening van gerichte biologische therapieën. Verder  is er in grotere ziekenhuizen  vaak een dienst reumatologie met ook opname faciliteiten. Binnen ziekenhuizen kunnen reumatologen  deel uitmaken van  de pool interne geneeskunde  of samenwerken  met specialisten in de Fysische Geneeskunde en Revalidatie.

Comments