specialismen‎ > ‎

intensieve

Beroepsinvulling van de intensivist en urgentist

Na het behalen van de erkenning in één van de internistische disciplines  kan men opteren om de bijzondere beroepsbekwaming intensieve zorgen of urgentiegeneeskunde te volgen.  Deze opleiding staat ook open voor anesthesisten, chirurgen en  pediaters.  Deze bijzondere beroepsbekwaming staat los van de bijzondere beroepstitel urgentiegeneeskunde (6 jaar urgentie opleiding) en de bijzondere beroepstitel acute geneeskunde (3 jaar urgentie opleiding).

Om deze “bijzondere beroepsbekwaming” te behalen moet je 2 jaar specifieke opleiding gevolgd hebben (hetzij urgentie, hetzij intensieve) waarvan 1 jaar tijdens je basisspecialisme kan en mag, maar je moet wel minimum 1 jaar opleiding volgen na het behalen van je basisspecialiteit.

Er is een aparte erkenningscommissie urgentiegeneeskunde en een aparte commissie intensieve zorgengeneeskunde die onafhankelijk van de andere erkenningscommissies fungeren.

Voor intensieve geneeskunde bestaat de 2-jarige opleiding uit minimum 3 maanden en maximum 6 maanden urgentie en 18 tot 21 maanden intensieve zorgen.  Voor urgentiegeneeskunde vereist men 6 maanden intensieve zorgen en 18 maanden urgentiegeneeskunde opleiding in een voor deze disciplines erkend opleidingscentrum.

De credits die je in je basisopleiding kan behalen kunnen enkel verworven worden vanaf het 3° opleidingsjaar en dit enkel in een voor deze opleidingen (urgentiegeneeskunde of intensieve zorgen) erkende stageplaats.  Drie of meer maanden intensieve zorg of urgentie tijdens je 2° jaar in een erkend centrum zal niet aanvaard worden als credit en evenmin de maanden in je 3° of latere opleidingsjaar in een centrum dat niet erkend is voor deze opleidingen.

Mits een goede planning tijdens je basisopleiding kan je dus met één bijkomend jaar één van deze bijkomende specialisaties behalen, een zogenaamd 4 + 2 (internist) of 5 + 2 (subspecialist) traject.

Het beroepsdomein is dan de kritische zorgen wat in een aantal ziekenhuizen één critical care groep is van urgentisten en intensivisten met verschillende vooropleiding (anesthesie, chirurgie, interne geneeskunde…)

De intensivisten staan in veel centra in voor een gemengde chirurgisch – internistische intensieve zorgendienst, soms is er al een opsplitsing  in een chirurgisch intensieve zorgenafdeling en een internistische intensieve zorgenafdeling waarin de CCU al dan niet ingebed is.

Comments