specialismen‎ > ‎

gastro-enterologie

Beroepsinvulling van de gastro-enteroloog

opleiding

In België omvat de erkenning als arts-specialist in de Gastroenterologie een opleiding in de preventie en behandeling van zowel maag-darmziekten als hepato-biliaire en pancreatische pathologie.

De gastroenteroloog krijgt een brede basisopleiding in de interne geneeskunde van 3 jaar met ook aandacht voor spoedgevallen geneeskunde, intensieve zorgen en medische oncologie. Na de internistische opleiding volgen 3 jaren opleiding in de basisspecialiteit tijdens dewelke kennis wordt gemaakt met slokdarm-, maag-darm en lever-galwegen-pancreas pathologie en de daarbijhorende diagnosemiddelen en behandelingsmodaliteiten. Bij de opleiding in de basisspecialiteit gastroenterologie behoort een intensieve training in de endoscopie waarbij zowel diagnostische procedures als therapeutische technieken (oesofagogastroduodenoscopie, slokdarmdilatatie, ileocoloscopie met dilataties, haemostasetechnieken, polypectomie, ERCP, positioneren van decompressie- en enterale voedingssondes en plaatsen van PEG-PEJ sondes) met bijhorende sedatiemethodes worden aangeleerd. De training in proctologie omvat het ano-rectaal onderzoek en eenvoudige proctologische procedures (locale sfincter anesthesie, anale dilatatie, rubber band ligaturen, coaguleren van interne haemorrhoieden en incisie haematoom). Ook procedures in het kader van hepato-biliaire pathologie zoals ascitespunctie en endoscopische ligaturen van slokdarmvarices worden aangeleerd.

De 3-jarige opleiding in de basisspecialiteit gastroenterologie biedt ook ruimte voor het verwerven van elementaire kennis van motiliteitsonderzoeken (manometrie, 24u pH-metrie in de slokdarm), abdominale echografie , echoendoscopie, interventionele ERCP en therapeutische proctologie (behandelingstechnieken bij fistuleuze abcessen, fissuren en anorectale bloedingen), orgaanoncologie, evenals endoscopisch plaatsen  van palliatieve stents in het maagdarmstelsel en gal-pancreaswegen.

beroep

De gastroenteroloog in kleine en middelgrote ziekenhuizen bepaalt het beleid binnen het kader van een groot aantal zorgprogramma’s verbonden aan zowel slokdarm-maag-darm pathologie als lever-galwegen-pancreasaandoeningen en voert de erbijhorende basis endoscopische onderzoeken en behandelingen uit. In grote centra is een profilering binnen de specialiteit onvermijdelijk met frequent een opsplitsen in zorg voor maag-darm en hepato-biliaire aandoeningen of activiteiten gericht op oncologische pathologie.

subspecialismen

Door bijkomende specialisatie en training kan de gastroenteroloog zich verder profileren als:

  • hepatoloog, de specialist in gastroenterologie die zich vooral bezighoudt met preventie, diagnose en behandeling van hepato-biliaire aandoeningen met inbegrip van levertransplantatatie, interventionele ERCP, PTC en intrahepatische shunts in teamverband met interventionele radiologie.

  • gastroenteroloog-oncoloog die zich vooral toelegt op preventie, staging en behandeling van maligne aandoeningen van de gastro-intestinale en hepato-biliaire tractus in teamverband met abdominale chirurgen, medisch oncologen, radiotherapeuten en specialisten in interventionele endoscopie.

  • gastroenteroloog-proctoloog met bijzondere kennis van ano-rectale aandoeningen en training in de interventionele proctologie

  • gastroenteroloog-specialist in geavanceerde diagnostische en therapeutische endoscopische technieken: push-, double-balloon- en videocapsule enteroscopie, plaatsen van self-expandable stents, endoscopische mucosale resectie (EMR), clipping van instrumentele perforaties, ablatie van Barrett epitheel en ballondilataties van cardiaspasme.

  • gastroenteroloog-specialist in chronische inflammatoire darmziekten (IBD) en behandelingen met immuunsuppressie en biologicals in multidisciplinair verband met abdominale chirurgie en proctologie.

  • Gastroenteroloog-specialist in gastro-intestinale motiliteitstoornissen (neurogastroenterologie) die zich meer speciaal bezighhoudt met diagnosetechnieken zoals zuurinfusietest volgens Bernstein, impedantiemetingen, 24-uren pH-metrie, manometrie en Bilitec meting in de slokdarm, barostat, stationaire slokdarm-maag-dunne darm en ano-rectale (colon) manometrie.

  • Gastroenteroloog specialist in echo-endoscopie. Deze geavanceerde specialiteit richt zich op staging van gastro-intestinale en bilio-pancreatische tumoren, FNA biopsie van adenopathies en pancreasletsels, interne drainage van pancreascysten, endoscopsiche ganglion coeliac block en diagnose van ano-rectale fistuleuze abcessen.

Comments