specialismen‎ > ‎

endocrinologie

Beroepsinvulling van de endocrinoloog

Achtergrond

De 21e eeuw is de eeuw van de chronische aandoeningen, met type 2 diabetes als kroonvoorbeeld. Het groeiend aantal patiënten met deze aandoening heeft ervoor gezorgd dat endocrinologen steeds meer een prominente rol spelen in het nadenken over nieuwe vormen van gezondheidszorg.  Shared care, multidisciplinariteit, transmurale zorg - allemaal termen die in ons land realiteit aan het worden zijn - zijn gestoeld op het voorbeeld van type 2 diabetes. Ook de andere aandoeningen waarmee endocrinologen typisch te maken krijgen: type 1 diabetes, schildklierpathologie, fertiliteit, osteoporose en groeihormoononevenwicht, zitten in de lift, niet noodzakelijk wat betreft patiëntenaantal, maar vooral wat betreft diagnostische en therapeutische mogelijkheden. Bijvoorbeeld het groeiend inzicht in de pathogenese van type 1 diabetes en het ter beschikking komen van immunomodulatoire middelen brengen preventie, interventie en transplantatie dichterbij. Het ter beschikking komen van allerlei nieuwe toedieningsvormen van hormonen of antagonisten hebben o.a. de fertiliteit en groeihormoonpathologie grondig hervormd. Voor het aanpakken van al deze veranderende klinische situaties is een belangrijke rol weggelegd voor endocrinologen vanaf het basisonderzoek tot de routinepraktijk.


Inhoud

De K.U.Leuven en UZ Leuven dienst endocrinologie hebben ervoor gekozen om het volledige pakket endocrinologie (met inbegrip van diabetes, fertiliteit en bot) blijvend als een geheel aan te bieden. De opleiding is een tweejarige specialisatie na 4 jaar algemene inwendige.

Deze opleiding wordt typisch binnen UZLeuven zelf aangeboden, aangezien wij het grote voordeel van schaal hebben. Bepaalde endocriene pathologieën zijn zo zeldzaam dat zelfs sommige universitaire centra een te klein aanbod hebben om toekomstige endocrinologen terdege op te leiden. In ons centrum bestaat dat probleem niet. De opleiding is niet alleen gericht op het inhoudelijke van de endocrinologie, maar besteedt veel aandacht aan het aanleren van het beroep, met aandacht voor de bijzondere vereisten van het opvolgen van chronisch zieken, de samenwerking met paramedici en de specifieke administratieve taken die bij dit beroep horen. Verblijf in het buitenland in geselecteerde centra (veel mogelijkheden gezien onze multipele samenwerkingsverbanden) is mogelijk.

Tijdens de twee jaar opleiding is 80% van de tijdsbesteding ambulant, o.v.v. raadplegingen. Deze zijn: hypofyse, algemene endocrinologie, schildklier en bijschildklier, andrologie, lipiden/obesitas en 3 diabetesraadplegingen. Er zijn heel wat interacties met andere disciplines, zoals de multidisciplinaire diabetischevoetraadpleging, schildklieroncologie, botraadpleging en diabetes-transplantatie. Technische interventies zijn zeer beperkt in de endocrinologie; er is een mogelijkheid tot het aanleren van schildklierpuncties en tot aanwezigheid in laboratoria om het uitvoeren van technische isotooponderzoeken of klinische biologie van de hormonen bij te wonen. Een typisch kenmerk van endocrinologie is de noodzaak van hormonale suppressie- en stimulatietesten. Deze worden uitgevoerd door paramedici onder supervisie van de endocrinoloog en maken deel uit van de opleiding. Zaalwerk is zeer beperkt met vooral korte opnames voor educatie,wegens ontregeling (diabetes) of voor exploratie met invasieve onderzoeken die niet ambulant kunnen, naast langere therapeutische hospitalisaties voor voetproblemen (diabetes-multidisciplinair). Als endocrinoloog in opleiding zal het meeste ‘zaalwerk’ extra-muros gebeuren: consulten bij diabetespatiënten in het ziekenhuis (>8% van de ziekenhuispopulatie) en vooral adviezen bij de interpretatie van hormonale testen.

De dienst endocrinologie gaat prat op zijn continue supervisie, zowel op zaal als op raadpleging, teneinde de one-on-oneteachingmomenten te maximaliseren.

Onderzoek wordt gestimuleerd. Naast het geven van bijscholingskransen stimuleren we de assistenten tot deelname aan klinische studies en bieden we in onze labo’s en dienst mogelijkheden tot verrichten van basis- of translationeel onderzoek. Deelname aan symposia in binnen- en buitenland wordt gestimuleerd en gefaciliteerd door de dienst.

Beroepsmogelijkheden

Endocrinologie is in opmars door de toenemende specialisatie van het domein, maar vooral ook door de toename van het aantal patiënten met diabetes. Alle grote ziekenhuizen hebben endocrinologenteams die bijna alle een vacature hebben openstaan. Ook alle kleinere ziekenhuizen hebben nu nood aan 1 of meerdere endocrinologen. Werkloosheid voor een endocrinoloog bestaat niet en de beroepsvooruitzichten over de komende 20 jaar zijn zeer goed.

Endocrinologen zitten typisch in een associatie met andere internisten, maar daar waar er vroeger voor deze discipline zonder technische prestaties kleine onderhandelingsmarges waren, staan deze mensen nu heel wat sterker door hun rol in diabetesconventie, zorgtrajecten en ook de flinke verhoging van het raadplegingshonorarium.

Universitaire carrières voor endocrinologen zijn mogelijk in ons land en in het buitenland.

Endocrinologie leent zich ook tot parttime werken, gezien acute consulten zeldzaam zijn en meestal met geplande raadplegingen gewerkt wordt.

Challenges

Gezien de huidige schaarste aan endocrinologen en het overaanbod aan patiënten ziet men momenteel een overbelasting van de endocrinologen, maar daar zal in de komende jaren zeker verbetering in komen, naarmate jonge endocrinologen uitstromen.

Endocrinologen moeten geneeskunde van de 21e eeuw doen, zowel qua evolutie van de pathologie als qua stijl: chronische pathologie, multidisciplinariteit, teamwork en shared care zijn begrippen die de endocrinoloog hoog in het vaandel moet dragen. Tijdens de opleiding moet een mentaliteitsomschakeling van acute naar chronische geneeskunde gemaakt worden.

Comments