specialismen‎ > ‎

allergie

Informatie van de dienst - beroepsinvulling

Activiteiten

De activiteit van de allergoloog/klinisch immunoloog is gericht op volgende patiëntenpopulaties:

 • Chronisch urticaria en/of  angioedeem (incl C1 inhibitor deficiëntie)

 • Benigne vormen van systemische mastocytose en mestcelhyperplasie

 • Acute allergische reacties (vooral anafylaxie): acute behandeling, diagnostiek en preventieve behandeling

  • Medicamenteuze allergie (dagzaal activiteit voor huidtesten met stijgende concentraties en provocaties).

  • Bijen en wespengif allergie (diagnostiek; semi-rush immunotherapie op hospitalisatieafdeling en onderhoudsimmunotherapie ambulant)

  • Voedselallergie (diagnostiek; provocatietesten op dagzaal of hospitalisatieafdeling)

  • Andere oorzaken oa latex, radiocontastmedia, sperma en ”exercise-induced anaphylaxis”

 • Allergische rhinitis en astma: zorgprogramma vooral gericht op de populatie met multi-orgaan pathologie (o.a. associatie met oraal allergiesyndroom en met atopische dermatitis) en op de immunotherapie met allergeen extracten.

 • Primaire immuundeficientie (PID) (dus excl HIV, drug induced,…)

Drie kwart van de activiteit is op diagnostiek gericht, en deze activiteit gebeurt vooral ambulant, op dagzaal en in mindere mate op de hospitalisatieafdeling (o a provocaties). Bij diagnostiek zijn huidtesten, labioratoriumtesten, provocatietesten en longfunctieonderzoeken belangrijke hulpmiddelen. Er is een nog steeds stijgend aanbod van patiënten met acute vaak veralgemeende allergische reacties en met voedselallergie.

Naast diagnostiek is natuurlijk ook opvolging, advies over preventie van recidief, medicamenteuse behandeling en inzonderheid allergeen immunotherapie een essentieel deel van de activiteit. Indicatiestelling en voorschrijven van immunotherapie is een domein dat exclusief tot de allergologische praktijk behoort. Immunotherapie voor bijen en wespengif allergie gebeurt tijdens een hospitalisatie en wordt door de allergoloog uitgevoerd en opgevolgd.

Ook wordt de expertise van een allergoloog meer en meer gevraagd voor anafylaxiepatienten op spoedgevallen, en bij vermoeden van (niet anafylactische) medicamenteuse reacties. Als klinisch immunoloog wordt men ook verwacht advies te geven over andere immunologische problemen, zoals de indicatiestelling tot gebruik van diagnostische testen over autoimmuniteit en de interpretatie hiervan.

Opleiding

De kennis die vereist is voor de uitoefening van de Allergologie-Klinische Immunologie zit op een raakvlak tussen Algemeen Inwendige, Dermatologie, Pneumologie, Neus-keel-oorziekten, Klinische Biologie…

De opleiding moet dan ook starten vanuit algemeen inwendige ziekten, of vanuit pneumologie. Het is verder aangewezen dat een klinisch immunoloog/allergoloog tijdens zijn opleiding enige tijd de raadpleging dermatologie en ORL/rhinologie meedoet; ervaring verwerft in longfunctieonderzoeken; en enige expertise in de laboratoriumdiagnostiek (vooral allergie testen, autoimmuniteitstesten en immuuncompetentietesten) opdoet.

Er is over de voorbije tien jaar een enorme evolutie geweest in de identificatie en moleculaire structuur van allergenen. Verschillende allergene componenten werden omwille van hun klinische relevantie beschikbaar voor de diagnostiek. Er wordt dus van een allergoloog experte kennis verwacht in de samenstelling van complexe allergene mengsels zoals bv voedingsmiddelen en in de mogelijke kruisreacties tussen inhalatie en voedselallergenen; alsook in de  structuur van geneesmiddelen.

Erkenning

Allergologie is geen erkende specialiteit in België. Vanuit de “Belgian Society of Allergology and Clinical Immunology“ streven we naar een erkenning van speciale bekwaamheid binnen de inwendige geneeskunde en pediatrie. Hierbij dient vermeld dat allergologie in verschillende andere Europese landen wel een erkende specialiteit is, en dat er op europees vlak een ontwerp in de maak is voor een geüniformiseerde opleiding en erkenning (met certificatie via een europees examen). In de US is “Allergy, Asthma and Clinical Immunology” een erkende specialiteit binnen Inwendige Ziekten en Pediatrie, met een eigen “board” en “examination”.


Comments