Scores & formules


Scorebeschrijving
TIMI - NSTEMI and UA risicostratificatie bij NSTEMI en instabiele angor 
ABCD2 - TIA score early risk of stroke after TIA 
TIMI - STEMI risicostratificatie bij STEMI 
MELD mortaliteit cirrose - transplatatiecriteria 
CURB65 ernst van community-acquired pneumonie 
Child Pugh mortaliteit van cirrose 
Framingham cardiovasculair risico 
APACHE II ernst kritieke ziekte - mortaliteit ICU 
Maddrey score nut glucocorticoïden bij alcoholische hepatitis 
King's college criteria prognose acuut leverfalen (paracetamol) 
Ranson score mortaliteit acute pancreatitis 
Well's criteria kans op longembolie 
Glasgow Coma Scale diepte van coma 
CHA2DS2-VASC and HAS-BLED geïntegreerd risico op beroerte bij VKF onder behandeling volgens CHADS-score, CHA2DS2-VASC-score, en HAS-BLED bloedingsrisico 
CHADS2 risico op beroerte bij VKF (NOTA: recentste richtlijnen maken gebruik van de bijgewerkte CHADS-VASC score) 
15 items van pagina scores worden weergegeven, gesorteerd op Score. Meer bekijken »

Formulebeschrijving
BMI en body surface area  
Cockcroft-Gault berekende creatinine-klaring 
anion gap  
arterio-alveolaire zuurstofgradiënt  
fractionele natriumexcretie  
5 items van pagina formules worden weergegeven, gesorteerd op Formule. Meer bekijken »
 
van binnen het ziekenhuis of het KULeuven netwerk kan je ook de calculators van UptoDate gebruiken: klik hier.
Op zoek naar een score, maar vind je het niet?
Ontbreekt er iets? Fouten, opmerkingen? 
Laat het ons weten: assistenteninwendige@gmail.com