Informatie‎ > ‎

informatie over de academisering

Lessen academisering

In het kader van de master-na-masteropleiding IG niveau 2 worden lessen georganiseerd in Leuven en via Pentalfa ook uitgezonden in Kortrijk. Deze lessen kaderen in het opleidingsonderdeel 'Aanvullingen in de IG, deel I'. Het betreft:

Lessen voor aso (30 uur per jaar): 

10 sessies van 3 uren, State of the Art lezingen van 1 uur door een staflid. De aanwezigheid is verplicht (60% van de ingerichte lessen). De aso tekent het aanwezigheidsblad en houdt een inventaris bij van de bijgewoonde sessies.

Zelfstudielessen (20 uur per jaar):

20 sessies van I uur, verzorgd door een aso en begeleid door een staflid. De aso die een zelfstudieles geeft, contacteert de begeleider ten laatste 2 maanden vooraf voor bespreking van de inhoudelijke aspecten en ten laatste 2 weken vooraf worden de tekstdia's (max. 30 a 40 dia's) aan de begeleider getoond. De aanwezigheid is verplicht (60% van de ingerichte zelfstudielessen). De aso tekent het aanwezigheidsblad en houdt een inventaris bij van de bijgewoonde lessen. Elke aso dient minstens 1 x een zelfstudieles te geven tijdens de eerste twee opleidingsjaren. Voor de praktische regeling word je gecontacteerd door het secretariaat in de loop van het eerste trimester van het opleidingsjaar.

Opgelet: om te voldoen aan de aanvaardingscriteria dient de GSO dus 60% van de ingerichte lessen bij te wonen, èn afzonderlijk 60% van de zelfstudielessen!

Examen

Een formeel examen wordt ingericht tijdens het 3e opleidingsjaar. Dit examen bestaat uit 2 gedeelten, nl. 40 multiple choice vragen (schriftelijk) en een bespreking van 2 of 3 mondelinge casussen (schriftelijk voorbereid, mondeling toegelicht). Het examenresultaat wordt samen met de evaluatieverslagen van de opleiders, de evaluatie van de zelfstudieles en het persoonlijk jaarverslag i.v.m. bijgewoonde opleidingsactiviteiten van de aso tijdens een deliberatie beoordeeld. De datum van het examen wordt doorgegeven van zodra deze vastgelegd is.


Leuvense Internistendagen en Assistentendag

Deze studiedagen vormen deel van de opleiding als GSO, en het is als assistent in opleiding dan ook in principe verplicht daar aanwezig te zijn. Data en locaties worden tijdig meegedeeld en zijn ook terug te vinden in onze agenda

De presentaties die hier gegeven worden zijn terug te vinden onder de bestanden op deze website.


Evidence based medicine

Het opleidingsonderdeel 'Praktische oefeningen in EBM, deel I' omvat de theoretische kransen, journal clubs, multidisciplinaire besprekingen, etc. U registreert deze activiteiten in de portfolio.


Wetenschappelijke vorming

Het opleidingsonderdeel 'Wetenschappelijke verdieping in IG, deel!' vereist het bijwonen van wetenschappelijke symposia en seminaria. De aso verzamelt creditpunten, vergelijkbaar met navormingseenheden voor accreditering als specialist, door het bijwonen van postgraduate onderwijsactiviteiten (seminaries, pentalfa, lectures in medicine, symposia van wetenschappelijke verenigingen, ...).

De aso moet minstens 15 creditpunten (CP) vergaren per opleidingsjaar. Volgende creditpunten werden toegekend:


seminarie: 1 CP per uur

pentalfa: 1 CP per uur

symposium Belgische Vereniging Interne Geneeskunde: 3 CP per halve dag

symposia andere wetenschappelijke verenigingen : 3 CP per halve dag

lectures in medicine (Foundation Astra Zeneca): 3 CP per halve dag

        voorbereiding zeifstudieles: 5 CP (1 x per jaar) 

        voorbereiding theoretische krans: 5 CP (1 x per jaar) 

        publicatie: 10 CP (1 x per jaar) 


De aso houdt een inventaris bij van de bijgewoonde activiteiteiten.Vaardigheden

Het opleidingsonderdeel 'Probleemoplossend vermogen en vaardigheden in IG, deel I' omvat de klinische stage en gevalsbesprekingen. De gevalsbesprekingen gebeuren in het ziekenhuis waar u opgeleid wordt. U houdt een inventaris bij van de bijgewoonde gevalsbesprekingen.


Communicatie

Het opleidingsonderdeel 'Praktische oefeningen in communicatie, deel I' beoordeelt de communicatievaardigheden die u in de dagelijkse praktijk tijdens de stage beoefent. De beoordeling gebeurt door de stagemeester.


Beoordeling

In het eerste en tweede opleidingsjaar moet de assistent op het einde van het jaar een overzicht indienen van de verzamelde credit-points voor wetenschappelijke vorming (minstens 15, zie hoger) en van de bijgewoonde kransen.

Hiervoor krijg je een mail van het secretariaat met de nodige formuleren in de loop van de laatste maanden van het opleidingsjaar.

Een formeel examen wordt ingericht tijdens het 3e opleidingsjaar. Dit examen bestaat uit 2 gedeelten, nl. 40 multiple choice vragen (schriftelijk) en een bespreking van 2 of 3 mondelinge casussen (schriftelijk voorbereid, mondeling toegelicht). Datum en locatie van het examen worden tijdig meegedeeld en zijn ook terug te vinden op de agenda. Het examenresultaat wordt samen met de evaluatieverslagen van de opleiders, de evaluatie van de zelfstudieles en het persoonlijk jaarverslag i.v.m. bijgewoonde opleidingsactiviteiten van de aso tijdens een deliberatie beoordeeld.

Aan het einde van de academiserings-cyclus worden de resultaten van iedere assistent geïntegreerd beoordeeld (examen, wetenschappelijke vorming, kransen, en beoordelingen). Er wordt vervolgens beslist of het attest van academisering toegekend wordt. Bij deze deliberatie is een vertegenwoordiger van de assistentenvereniging aanwezig.


Comments