Presentació

En l'era analògica, cada professor anotava en la seva llibreta de notes el seguiment que feia de cada alumne i només ho compartia oralment amb la resta de professors en alguna reunió.
En l'era digital, no podem millorar el sistema?

Aquest és el propòsit de l'Assistatut. El professor fa el seguiment dels alumnes en el seu quadern virtual, el sistema Assistatut ho recull, ho processa i ho mostra al tutor i a l'equip docent. Aquest té moltes més dades i pot seleccionar molt millor els temes a tractar en les reunions, que continuen sent imprescindibles.

Què poden veure el tutor i l'equip docent?
  • L'assistència dels seus alumnes, amb resums i estadístiques.
  • Les incidències que els professors han anotat, amb resums i estadístiques.
  • L'actitud que té l'alumne (si porta material, si fa deures, si treballa a l'aula i si té un comportament adequat), a partir de la informació de totes les matèries.
  • L'assoliment de competències de cada alumne, a partir de la informació de totes les matèries.
  • Gràfics de les competències de grup: nombre d'activitats de cada competència que un equip docent ha realitzat i distribució de l'assoliment del grup de cada competència.