Aspergerin diagnoosikriteereitä

 Gillberg & Gillberg 1989
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 Szatmar et al 1989 :
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 ICD-10, WHO 1993
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  DSM-IV, APA 1994
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
   DSM-5, APA 2013
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 Suuria vaikeuksia vastavuoroisessa sosiaalisessa vuorovaikutuksessa. Yksipuolisia, kapea-alaisia kiinnostuksen kohteita. Pakonomainen tarve luoda rutiineja ja outoja harrastuksia. Puheen ja kielen ongelmia. Ongelmia ei-sanallisessa kommunikaatiossa. Motorinen kömpelyys.  Sosiaalinen eristäytyneisyys. Heikentynyt kyky sosiaaliseen vuorovaikutukseen. Heikentynyt kyky ei- kielelliseen kommunikaatioon. Poikkeava puhetapa.  Laadullisia poikkeavuuksia vastavuoroisessa sosiaalisessa käyttäytymisessä. Rajoittuneita, toistuvia ja kaavamaisia käyttäytymismalleja, harrastuksia ja toimintoja. Kielellisessä tai kognitiivisessä kehityksessä ei merkittävää yleistä viivästyneisyyttä. Motorinen kömpelyys on tavallista (ei ehdoton tunnusmerkki). Autismi-diagnoosi sulkee pois AS:n. Tämä kriteeristiö on virallisesti käytössä Suomessa.  Vaikeudet sosiaalisessa vuorovaikutuksessa. Toistava käytös ja toiminta, rajoittuneet kiinnostuksen kohteet. Merkittäviä vaikeuksia sosiaalisessa, ammatillisessa yms toiminnassa. Ei merkittävää kielellistä viivästymää kuten autismissa (sanoja 2-vuotiaana, lauseita 3-vuotiaana). Ei merkittävää viivettä kognitiivisessa kehityksessä, itsenäisessä toimissa eikä uteliaisuudessa ympäristöä kohtaan (sosiaalisessa puolessa on ongelmia). Ei diagnostisoitavissa skitsofreniaa tms.  Asperger poistettiin amerikkalaisesta diagnoosiluokituksesta 2013. Se sisällytetään nykyisin autismikirjon häiriöihin.

Aspergerin oireyhtymää voidaan arvioida Gillberg & Gillbergin 27-kohtaisella AS-seulontalomakkeella.
Lapsille diagnoosi voidaan tehdä polikliinisesti tai seurantajaksolla sairaalassa.
Aikuisilla diagnoosi tehdään keskustelujen pohjalta ja lapsuuden kehitystä analysoimalla.

Aspergerin diagnoosikriteerien vertailu 1944 - 1989

 
Kliiniset piirteet

 Asperger
1944

 Wing
1981

Tantam
1988


  ICD-10
1988


   Gillberg
1989


 Szatmari
1989


 Puheen
viivästymä
 ei saattaa esiintyä saattaa esiintyä ei saattaa esiintyä ei huomioitu
 Älyllinen
viivästymä
 ei saattaa esiintyä saattaa esiintyä
 ei
 saattaa esiintyä
 ei huomioitu
 Autistisia sosiaalisia vaikeuksia kyllä kyllä kyllä kyllä kyllä kyllä    
 Kömpelyyttä

 kyllä kyllä kyllä tavallisesti kyllä kömpelöt eleet    
 Pedanttinen
puhe
 kyllä kyllä kyllä ei maintaa kyllä kyllä    
 Vaativia
 mielenkiinnon
kohteita
 kyllä kyllä
 kyllä
 kyllä
 kyllä
 kyllä    

Lähde 

Aspergerin oireyhtymän kliinisten diagnoosikriteerien vertailu 1944 - 1989 raportissa: Brief Report: A Comparison of the Diagnostic Criteria for Asperger Syndrome, Mohammad Ghaziuddin, I Luke Y. Tsai, and Neera Ghaziuddin University of Michigan, Ann Arbor

Journal of Autism and Developmental Dborders, Vol. 29, No. 4, 1992


Comments