Anima't i fes créixer el nostre projecte
Inscriu-te a l'Assemblea Nacional Catalana

Hi ha  varies possibilitats o formats:
  • Membre de ple dret: Els membres de ple dret (“membres”) són els associats majors d’edat que es comprometin amb les finalitats de l’Associació, que acceptin explícitament  la  Declaració  Fundacional,  que  facin  efectives  les contribucions a les quals s’hagin compromès per al sosteniment de l’Associació i que no hagin estat suspesos o expulsats de l’Associació per cap motiu.
  • Persona col·laboradora: Les persones físiques col•laboradores són aquelles que se senten compromeses amb les finalitats de l’Associació, i volen treballar activament en les accions i activitats que aquesta promogui, tot i optar -per les raons que siguin- per no causar alta com a membres de l’Associació, o no reunir les condicions per a ser-ho
  • Persona simpatitzant: Les persones físiques simpatitzants són aquelles que tenen interès en les seves finalitats i volen rebre informació de les activitats de l’Associació, tot i optar per no causar alta com a membres de ple dret o com a col·laboradors de l’Associació, o no reunir les condicions per a ser-ho.

Més informació