Direct melden


 Bij de volgende personen kunt u meteen een vondst melden;
 
 

Provinciaal archeoloog Friesland

 

Dhr. G. de Langen

vsmp@fryslan.nl

Afd. Ruimtelijke plannen

8900 HM Leeuwarden

tel. 058-292 54 87

 

 

archeologisch beleidsadviseur
van de gemeente Súdwest-Fryslân 

 
Yvonne Boonstra

tel. 0515-489843

 06411795725
 
 


Amateur Archeoloog Sneek

 

Gilbert Hofstra

argeos@hotmail.com

Furmerusstraat 496

8602 CE Sneek

0613958572

 

 

 
 
 
 
 
 
 


 
 

De provinciaal archeologen

 

Groningen

Provincie Groningen

Dienst Ruimte en Milieu

Dhr. H.A. Groenendijk

Email: h.groenendijk@provinciegroningen.nl

Postbus 630

9700 AP Groningen

tel. 050-316 42 91

 

Drenthe

Drents Plateau

Dhr. W.A.B. van der Sanden

Email: w.sanden@drentsplateau.nl

Postbus 117

9400 AC Assen

tel. 0592-30 59 32

 

Overijssel

Het Oversticht

Mw. S. Wentink

Email: swentink@oversticht.nl

Postbus 531

8000 AM Zwolle

tel. 038-421 32 57

 

Flevoland

Provincie Flevoland

Provinciaal archeoloog

Joris Habraken

Email: joris.habraken@flevoland.nl

Afdeling Jeugd, Samenleving en Cultuur

Kamer West 3.17

tel. 0320-265541

 

Gelderland

Provincie Gelderland

afdeling P & C / WSC

Team Cultuur & Cultuurhistorie

dhr V.L.C.M. (Vincent) Vleeshouwers

Email: v.vleeshouwers@prv.gelderland.nl

tel. 026-3598552

 

Utrecht

Provincie Utrecht

Afdeling Economie, Cultuur & Vrije tijd

Mw. L. Wouters

Email: lisa.wouters@provincie-utrecht.nl

Postbus 80300

3508 TH Utrecht

tel. 030-258 34 34

 

Noord-Holland

Provincie Noord-Holland

Dhr. R.A. van Eerden

Email: eerdenr@noord-holland.nl

Houtplein 33

2012 DE Haarlem

tel. 023-514 40 12

 

Zuid-Holland

Provincie Zuid-Holland

Bureau Cultuur

hr. R. Proos

Email: rhp.proos@pzh.nl

Postbus 90602

2509 LP Den Haag

tel. 070-441 84 45

 

Zeeland

Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland

Archeologie

Dhr. R.M. van Dierendonck

Email: rm.van.dierendonck@scez.nl

Postbus 49

4330 AA Middelburg

tel. 0118-67 08 70

 

Noord-Brabant

Provincie Noord-Brabant

Afdeling Welzijn, Educatie en Cultuur

Dhr. M. Meffert

Email: mmeff@brabant.nl

Postbus 90151

5200 MC 's-Hertogenbosch

tel. 073-680 80 20

 

Limburg

Provincie Limburg

Hoofdgroep Welzijn

Mw. G. Jansen

Email: gcm.jansen@prvlimburg.nl

Postbus 5700

6202 MA Maastricht

tel. 043-389 71 83