Een vondst gedaan?

Wat te doen met een (Archeologische) vondst ?
 
Hieronder vind u het een en ander over het melden van archeologische vondsten
Volgens de Monumentenwet van 1988 (artikel 53&54), moet elke archeologische vondst gemeld worden bij de bevoegde instantie of persoon.

 

Het gebeurd wel eens dat je een voorwerp vind waarvan je denkt, dat is een interessante (archeologische) vondst. Maar je wilt meer weten over de vondst, misschien is deze wel zo belangrijk dat je het moet melden, aan wie kan ik zoiets nu vragen? Je kunt altijd langs komen op de vondsten determinatie dag van het ASPSneek tijdens de monumentendag. Maar je kunt natuurlijk ook contact met ons opnemen, en eventueel een afspraak maken om de vondsten te bekijken. Moet de vondst gemeld worden bij de bevoegde instantie, dan kunnen wij u daarbij helpen.

 

Maar wat is een archeologische vondst?

Meestal denken we bij een archeologische vondst aan tastbare voorwerpen zoals; aardewerk, pijpenkoppen, munten enz., maar je denkt niet meteen aan grondsporen zoals; funderingsresten en opvallende verkleuringen in de bodem. Toch gaat het bij beiden om archeologische resten. Het gaat hierbij altijd om een toevalsvondst, die van het oppervlak is geraapt of is aangetroffen bij graafwerkzaamheden.

 

Waarom is het melden van vondsten zo belangrijk?

Een vondstmelding kan veel informatie geven over de lokale geschiedenis, en zo het verhaal over het verleden completer maken. Maar minstens zo belangrijk is de aanwijzing die deze vondst kan geven over eventuele archeologische resten die in dat gebied te vinden zijn.

 

Het melden!

Omdat niet iedereen verstand heeft van archeologische vondsten is het soms moeilijk te zeggen wat wel of niet een archeologische vondst is, dit kan een drempel zijn om de vondst te melden. Mocht u iets gevonden hebben recentelijk of al langer geleden (kan jaren geleden zijn). Maar u weet niet zeker of dit gezien moet worden als een archeologische vondst, of er nooit aan gedacht heeft om deze te melden. Neem dan contact met Gilbert Hofstra dan kan die eventueel de vondst(en) bekijken en determineren. Mocht deze vondst toch gemeld moeten worden bij de bevoegde instantie of persoon, dan kunnen wij dat eventueel voor u doen. 

 

Wilt u een vondst melden probeer dan de volgende gegevens erbij te voegen;

-          naam en adresgegevens van de vinder

-          omschrijving van de vondst

-          adresgegevens van de vindplaats

-          datum waarop de vondst is gedaan

-          materiaal (bijvoorbeeld aardewerk, metaal, enz)

-          vondstomstandigheden (stort, weiland enz.)

-          hoe gevonden (metaaldetector, graafwerk, oogvondst enz)

-          waar bevindt de vondst zich momenteel

-          overige opmerkingen

-          eventueel foto(s), (graag met een liniaal naast het voorwerp)

 

Belangrijk !!

Als de werkzaamheden waar de vondst is gedaan nog steeds aan de gang zijn,
meld deze dan meteen zodat een expert eventueel nog polshoogte kan nemen.
 
                                              Direct Melden

 

 

Omdat het meldingsformulier van ARCHIS ingewikkeld is kan je ook het vondstmelding formulier van het ASP Sneek (WORD bestand (klik hier)) invullen. Deze kan je dan inleveren/sturen aan de contactpersoon van het ASP Sneek.
Dan kunnen eventueel deze vondst(en) via deze bij de instanties gemeld worden.

 

Nog iets over het eigendom van de vondst

Artikel 43 uit de Monumentenwet 1988 stelt;

 

1.       Roerende monumenten die gevonden zijn bij het doen van opgravingen en
          waarop niemand zijn recht van eigendom kan bewijzen, zijn eigen­dom van
          de Staat.

 

2.       In afwijking van het bepaalde in het eerste lid zijn roerende monumenten
          die gevonden zijn bij het doen van wettige opgravingen door een
          gemeente en waarop niemand zijn recht van eigendom kan bewijzen,
          eigendom van  die gemeente.

 

3.       De eigenaar van de grond waarin de roerende monumenten zijn     
          opgegraven,ontvangt van de eigenaar van die roerende monumenten
          een vergoeding ten bedrage van de helft van de waarde van die
          monumenten.

 

In de praktijk komt het er meestal op neer dat de vinder de vondsten mag houden of kan schenken. De vondst dient door de vinder minimaal 6 maanden ter beschikking gehouden te worden voor wetenschappelijk onderzoek. Voor meer informatie kunt u terecht bij het Provinciaal archeologisch depot.

 

Zelf vondsten melden bij ARCHIS gebruik hiervoor een van de onderstaande (pdf) vondstmelding formulieren

                                                             Digitale vondstmelding ARCHIS
 

Munten kunnen bij NUMIS gemeld worden

NUMismatisch InformatieSysteem, is een database waarin beschrijvingen zijn te vinden van in Nederland gevonden munten, penningen en andere numismatische voorwerpen Van de losse vondsten is met name materiaal van vóór het jaar 1600 opgenomen. NUMIS groeit vrijwel dagelijks.


Munten melden