Regelement

                            Onderstaand volgen de richtlijnen voor de leden,
                  die met behulp van een detector de bodem willen onderzoeken.
 1)    Vraag altijd toestemming tot het zoeken aan de landeigenaar of beheerder
        v.d. grond.

 

 2)    Legitimeer jezelf als dit wordt gevraagd. (Gebruik ook je ASP pasje)

 
 3)    Wees voor de vereniging een detectorambassadeur.
 
 4)    Laat munitie liggen; indien nodig de plaats markeren en de politie
        waarschuwen.
 
 5)    Zoek nooit op archeologische terreinen, tenzij je toestemming hebt
        verkregen van de bevoegde instanties om mee te helpen bij een
        archeologische opgraving.
 
 6)    Neem zoveel mogelijk het metalen afval, zoals lood koper mee. Denk
        om het milieu.
 
 7)    Maak alle gaten weer netjes dicht en wel zo, dat er geen schade zichtbaar
        is aan bijvoorbeeld een eventuele grasmat..
 
 8)    Vondsten, waarvan men redelijkerwijs kan aannemen of vermoedt dat deze
        van wetenschappelijke cultuurhistorische waarde zijn, moeten binnen drie
        dagen gemeld worden bij de burgemeester van de plaats waartoe het
        gebied behoort.
 
 9)    Bovengenoemde vondsten moeten eveneens worden aangemeld bij de
        provinciaal archeoloog.
 
10)    Het van zonsondergang tot zonsopkomst zoeken zonder toestemming van
        de landeigenaar is verboden. Iemand die ‘s nachts zoekt is verdacht bezig.
 
 

Vastgesteld in de ledenvergadering van de vereniging Historisch Sneek op 27 februari 2007.