Werkgroep ASP-Sneek

Welkom op de website van het Archeologisch Steunpunt Sneek         
   Werkt "Deze site doorzoeken" niet plaats dan de volgende url in de adresbalk    sites.google.com/site/aspsneek/Home en probeer het opnieuw  

Het ASP-Sneek is een archeologische werkgroep, bestaande een groep enthousiaste amateur-archeologen uit de Gemeente Súdwest Fryslân en vormen een aparte afdeling van Vereniging Historisch Sneek. Op deze site vindt u onze foto's, vondsten en verhalen. We komen eens per maand bij elkaar om de vondsten aan elkaar te laten zien en te registreren. Op zo'n avond wordt er ook door iemand wat meer verteld over een bepaald onderwerp, bijvoorbeeld:munten, tinnen lepels, wapens, aardewerk, het schoonmaken en restaureren van vondsten en nog veel meer. Verder werken we samen met de Gemeente Súdwest Fryslân.

De werkgroep is verantwoordelijk voor de ondersteuning en het onderhoud van het Archeologisch Steunpunt in de Openbare Bibliotheek van Sneek.Tijdens de jaarlijkse monumentendag wordt er in het steunpunt ook aandacht besteed aan het thema van dat jaar. Tevens is er dan de mogelijkheid om je eigen vondsten te laten determineren. Bent u bezig met een project, bijvoorbeeld op school? Dan kun je vragen om tentoonstellingsmateriaal en ook kan er iemand een gastles komen geven. Wordt er ergens gebouwd of gegraven dan houden we dit in de gaten.

Top vondst !!
                                        Golden Unite Pound van Charles I (1624-45)