De archeologische werkgroep van het Archeologisch Steunpunt Sneek, opgericht in januari 2007, bestaat uit een groep enthousiaste amateurarcheologen uit de Gemeente Súdwest Fryslân en vormen een aparte afdeling van Vereniging Historisch Sneek e.o.. Wordt er ergens gebouwd of gegraven dan houden we dit in de gaten, zodat er geen informatie en vondsten verloren gaan. Daarnaast assisteren leden van onze werkgroep bij archeologische onderzoek, en voeren we begeleidingen uit bij graafwerkzaamheden waar geen archeologisch onderzoek nodig is, maar wel wordt geadviseerd deze te laten begeleiden door amateur archeologen. Dit gebeurd altijd in overleg met de gemeentelijke beleidsmedewerker archeologie en de uitvoerende instantie. Zo hebben we in het verleden o.a. geassisteerd bij onderzoeken naar een terp op het Harinxmaland, stadhuis Bolsward en een stins bij Warns. De werkgroep is tevens verantwoordelijk voor het Archeologisch Steunpunt Sneek.


Een vondst gedaan ?

Wat te doen met een (Archeologische) vondst ?

Volgens de Monumentenwet moet elke archeologische vondst gemeld worden bij de bevoegde instantie of persoon. Het gebeurd wel eens je vind een voorwerp vind waarvan je denkt, dat is een interessante (archeologische) vondst. Maar je wilt meer weten over de vondst, misschien is deze wel zo belangrijk dat je het moet melden. Je kan dan contact met ons opnemen, en eventueel een afspraak maken om de vondsten te bekijken. Moet de vondst gemeld worden bij de bevoegde instantie, dan kunnen wij u daarbij helpen. U kunt zelf ook gelijk contact opnemen met de bevoegde instantie. Voor meer informatie gebruik onderstaande knop.

Nieuws !

in Oktober 2022 hebben leden van het steunpunt, ondersteund bij een opgraving van het RAAP in Arum.

Correspondentie adres: G. Hofstra Furmerusstraat 496 8602CE Sneek argeos@hotmail.com

©ArGeoS