Anunturi

Federatia "Organizatia Nationala a Persoanelor cu Handicap din Romania" (ONPHR), in calitate de beneficiar si Asociatia "Ai grija de mine" in calitate de partener 6 in cadrul proiectului ”$E$ - Sustinere Economica si Sociala pentru persoane vulnerabile”, contract POSDRU/173/6.1/S/148943, proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013,  “Investeste in oameni!” -  Axa Prioritara 6 „Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul Major de Interventie 6.1 „Dezvoltarea economiei sociale” anunta urmatoarele cereri de oferta:1. Cererea de oferta inchiriere autoturism
2. Cerere de oferta creatie website