ANUNT RECRUTARE GRUP TINTA

Investeşte în oameni !
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 6: Promovarea Incluziunii Sociale
Domeniul major de intervenţie  6.1. "Dezvoltarea economiei sociale"
Titlul proiectului: $E$- Sustinere Economica si Sociala pentru persoane vulnerabile
Contract nr. POSDRU/173/6.1/S/148943

ANUNT RECRUTARE GRUP TINTA

    Federatia "Organizatia Nationala a Persoanelor cu Handicap din Romania" (ONPHR), in calitate de beneficiar si Asociatia "Ai grija de mine" in calitate de partener 6 in cadrul proiectului ”$E$ - Sustinere Economica si Sociala pentru persoane vulnerabile”, contract POSDRU/173/6.1/S/148943, proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013,  “Investeste in oameni!” -  Axa Prioritara 6 „Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul Major de Interventie 6.1 „Dezvoltarea economiei sociale”

Anunţă recrutarea şi selecţia în grupul ţintă a 60 de persoane din categoria grupuri vulnerabile, în vederea implicării acestora în proiect.

Grupul vulnerabil vizat este format din: familii cu peste 2 copii,  femei, persoane care au parasit timpuriu scoala, persoane care traiesc din venitul minim garantat, persoane cu dizabilitati, persoane de etnie roma, persoane afectate de boli ocupationale.
                    
Obiectivul general al proiectului este promovarea activa si dinamica a economiei sociale, ca mecanism activ si viabil, generator de incluziune sociala si profesionala a persoanelor vulnerabile, prin dezvoltare personala si profesionala a acestora, prin infiintarea de intreprinderilor sociale si prin diseminarea de modele de bune practici. Prin implementarea acestui proiect, se faciliteaza, in special, accesul pe piata muncii a persoanelor vulnerabile, dar si dezvoltarea ocuparii in zonele rurale.
Persoanele selectate urmează să fie implicate în următoarele activităţi:
-          Servicii integrate, respectiv de informare, consiliere de grup, identificare a nevoii sociale individuale, familiale.
-     Participarea la cursuri de formare de formare IT, certificate ANC. Participantii vor beneficia de subventii pentru a se putea prezenta la curs.
-          Selecţie şi recrutare în vederea angajării în cadrul Structurii de economie socială infiintata in localitatea Mogosoaia;
Selecţia participanţilor se va face în ordinea primirii aplicaţiilor, în limita locurilor disponibile şi a conformităţii documentelor depuse.
Pentru detalii despre proiect şi informaţii suplimentare cu privire la grupul ţintă al proiectului, vă rugăm să ne contactaţi pe adresa de email social@aigrijademine.ro.

Comments