Åsneryds ubåtsvarv

Ubåtsvärv vid hamnen av Åsneryda floden

The USS Iron Maiden förbereds för sjösättning.

Åsneryd har en av världens största hamnar för atomubåtsbygge. Stora projekt är på gång vid varvet i Åsneryd. Den stora anläggningen täcker stora arealer och är Åsneryds största arbetsgivare.

Flera protestdemonstrationer har dock framfört krav på att anläggningen skall läggas ner. Kvideby har protesterat mycket kraftigt! Från regeringshåll är man däremot positivt inställd till den påverkan anläggningen har för omgivningen. De arbetsmarknadspolitiska konsekvenerna för en nedläggning är oöverskådliga menar vår svenske statsminister.

Kom och besök anläggningen! Gratis provturer ner i djupet.