Åsneryds pyramider

Åsneryd Pyramid

Ett av världens underverk?

Den första pyramiden i Europa!

.

Enligt legenden bildades Åsneryd av gudar som anlände från yttre rymden. De undervisade urinvånarna och lärde dem komplicerad byggnadsteknik men övergav dem sedan efter två generationer!

Flera legender och sägner omnämner pyramiden.

År 1300 F Kr överhöljdes pyramiden genom en jordbävning. År 1957 grävdes den fram igen och är i dag ett landmärke som syns vida omkring bland de böljande dalgångarna i Åsneryd.