Valokuvat (Vene on myyty)

Targa 96 purjevene myyty