DESCRIPCIÓ

Mòdul 4: Llenguatge de Marques i Sistemes de Gestió de la Informació
Hores: 99
Unitats Formatives: 3
Dual: No
Horari: Divendres de 8:00 a 11:30.
Família professional: Informàtica i comunicacions

PROGRAMACIÓ I NOTES PER DNI


Mòdul Llenguatge de Marques i Sistemes Gestió Informació (99 hores)

Presentació

Núm.

Nom

Hores

UF1

Programació amb XML

45

UF2

Àmbits d’aplicació de l’XML.

27

UF3

Sistemes de gestió d’informació empresarial.

27


CALENDARI

Calendari Formació Professional