Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Gminy Kozłów 
"Wszyscy Razem"
                        To nie warunki i okoliczności kształtują rzeczywistość, w której żyjemy. To my ją kształtujemy.

         Witamy na oficjalnej stronie projektu "Śmiało w przyszłość realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.  
        Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Gminy Kozłów "Wszyscy Razem"

Misja Stowarzyszenia „Wszyscy Razem” brzmi następująco: 

                              Dajmy szansę wszechstronnego rozwoju każdemu dziecku z gminy wiejskiej.                                                                               

  Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży Gminy Kozłów "Wszyscy  Razem"