YOGA - YOUTUBE‎ > ‎

8 stopni

Ashtanga Yoga inaczej JOGA to ośmiostopniowa ścieżka Hatha Jogi, która prowadzi do koncentracji umysłu w taki sposób aby dostrzec Uniwersalną Jaźń. Słowo ashtanga oznacza osiem członów lub kroków, na które składają się : jama, nijama, asana, pranajama, pratjahara, dharana, dhjana oraz samadhi.
 
Gdy Patabhi Jois został zapytany czym jest JOGA ? odpowiedział
 
" Praktykuj, praktykuj, praktykuj, to jest metoda.
Pamiętaj praktykuj asana, pranayama, jama , nijama, asana .. na tym poziomie poznawania czym jest JOGA korekta jest możliwa.
 
Pratjahara, dharana, dhjana, samadhi.. na tym poziomie doświadczania korekta nie jest możliwa, więc praktykuj to na co masz
wpływ fizycznie, a cała duchowość jeśli Bóg pozwoli pojawi się w Twoim życiu bez wysiłku.
 
Pamiętaj jednak o praktyce i praktykuj, praktykuj, praktykuj.. " 
                                                                                                           S.K.P Jois

*Jama - na jamę, człon pierwszy, składa się pięć elementów:
ahimsa, satja, asteja, brahmaćarja i aparigraha.

Ahimsa - oznacza nieprzyczynianie się do wyrządzania krzywdy wobec nikogo - również wobec zwierząt - w jakiejkolwiek formie, z jakiegokolwiek powodu, słowem, myślą ani czynem. Jeżeli powstała szkoda znajduje sankcję wedyjską, wówczas nie stanowi ahimsy. Dwoje wrogich sobie zwierząt zapomni o wrogości w bliskości tych, którzy praktykują całkowitą ahimsę.

Ahimsa pratiszthajam tat sannidhou wajratjagah. (Po ugruntowaniu się w niekrzywdzeniu w jego obecności ustaje wrogość).
Patańdźali, Jogasutry II:35

Satja - czym jest satja? Satja to działanie w prawdzie. Należy zawsze wyrażać prawdę myślą, słowem i czynem. Prawda musi być dla innych przyjemna; nieprzyjemnje prawdy nie należy mówić. Gdy podąża się w ten sposób za prawdą, wszystkie wypowiadane słowa staną się prawdą, a wszystkie pragnienia spełnią się.

Satja pratiszthajam krija phala śrajatwam. (Po umocnieniu się w prawdzie ustaje zależność czynów i skutków).
Patańdźali, Jogasutry II:36

Asteja -  
 

 
Comments