♥ က်န္းမာေရး ဗဟုသုတမ်ား


က်န္းမာေရး ၀န္ႀကီးဌာနမွ က်န္းမာေရးပညာေပး ေဆာင္ရန္ ေ႐ွာင္ရန္


၁.            အသည္းနဲ႕ ကလီစာမ်ားသည္ လုပ္ေဆာင္မႈတူသည္႕အျပင္
ဆက္စပ္ေနၾကသည္ ။ ထို႕ေၾကာင္႕ အသည္းတြင္ တစ္ခုခုျဖစ္ပါက ကလီစာမ်ားတြင္လည္း
တစ္ခုခုျဖစ္ႏိုင္သည္ ။ ကလီစာတြင္ တစ္ခုခုျဖစ္လွ်င္ အသည္းတြင္လည္း
ထိခိုက္ႏိုင္သည္ ။၂.            အသည္းမွာ ဒါဏ္ရာအနာတရျဖစ္ပါက သာမန္အားျဖင္႕ မခံစားရပါ ။
မည္သည္႕နည္းႏွင္႕မွ မသိႏိုင္ပါ ။ကင္ဆာအေတာ္မ်ားမ်ား မျဖစ္ခင္တြင္
အသည္းသည္ အရင္ဆံုး ပ်က္စီးရသည္ ။ ထို႕ေၾကာင္႕ အသည္းကို ေသေသခ်ာခ်ာ
ဂ႐ုစိုက္ပါက ကင္ဆာေရာဂါကိုလည္း ကာကြယ္ႏိုင္ေပသည္ ။၃.            အသည္းသည္ ကိုယ္ခႏၶာ တစ္ခုလံုး၏ အဆိပ္အေတာက္မ်ားကို
ဖယ္႐ွားေပးရသည္ ။ ထို႕ျပင္
ကိုယ္ခႏၶာအတြင္း႐ွိဗိုင္းရပ္(စ္ )ပိုးမ်ားကိုလည္း တိုက္ခိုက္ရသည္ ။၄.            တ႐ုတ္ လူမ်ဳိး ၉၀ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ အသည္းမေကာင္းၾကပါ ။
အဘယ္ေၾကာင္႕ဆိုေသာ္ ၄င္းတို႕တြင္ အသားႏွင္႕ အဆီ
စားသံုးမႈမ်ားျခင္းေၾကာင္႕ ျဖစ္သည္ ။၅.            အသည္းသည္  ၂၄ နာရီပတ္လံုး အလုပ္လုပ္သည္ဟု ဆိုေသာ္လည္း
၄င္းကိုယ္တိုင္လည္း ဆားဗစ္စင္ ျပန္လုပ္ရသည္ ။ ထိုအခ်ိန္သည္ ၊ ည (၁၁) နာရီ
မွ မနက္ေစာေစာ (၃) နာရီ ၾကားတြင္ ျဖစ္သည္ ။ ထို႕ေၾကာင္႕ ည (၁၁) နာရီ
ေနာက္ပိုင္းမွ အိပ္ျခင္း ၊ ညစာကို ေနာက္က်မွ စားျခင္းသည္  အသည္းကို
အားနည္းေစသည္ ။ ထို႕ျပင္ မအိပ္ခင္ (၂) နာရီ အတြင္း အသားႏွင္႕ အဆီမ်ား
စားျခင္းသည္ အသည္းကို အားနည္းေစသည္ ။ အဘယ္ေၾကာင္႕ဆိုေသာ္ စားသံုးထားေသာ
အဆီမ်ားကို ေခ်ဖ်က္ေနရေသာေၾကာင္႕ အသည္းသည္ နားခ်ိန္မရဘဲ အလုပ္လုပ္ေနရသည္
။ ညအိပ္ယာ၀င္ေနာက္က်သျဖင္႕ မနက္တြင္ ေနျမင္႕သည္အထိ အိပ္စက္ျခင္း ၊
ေန႕လည္စာ မစားခင္ တေရးအိပ္ျခင္းတို႕သည္ အိပ္ေရး၀႐ံုသာ႐ွိေသာ္လည္း ၊
အသည္းအတြက္ မည္သို႕ အက်ဳိးမွ် မရ႐ွိေစပါ ။၆.            အကယ္၍ ည အိပ္ယာ၀င္ခါနီးတြင္ ဗိုက္ဆာပါက ၊ အသီးအႏွံ
စားသံုးႏိုင္ပါသည္ ။ ထိုအစာမ်ားသည္ အစာေက်လြယ္သည္ ။ အသားသည္ စားသံုးၿပီး
(၄)နာရီၾကာမွ အူမႀကီးသို႕ ေရာက္သည္ ။ထိုအသားကိုပင္ အဆီမ်ားမ်ားႏွင္႕
ခ်က္ထားပါက (၁၂)နာရီၾကာမွ အူမႀကီးထဲသို႕ ေရာက္သည္ ။ ထို႕ေၾကာင္႕ ည
အိပ္ယာ၀င္ခါနီးတြင္ ထိုအရာမ်ား မစားသံုးသင္႔ေပ ။အကယ္၍ စားသံုးမိပါက အသည္း
သည္ ထို အဆိပ္အေတာက္မ်ား ကို ဖယ္႐ွားေနရေသာေၾကာင္႕ မနားရေပ ။ မနက္ေစာေစာ
အိပ္ယာထစာတြင္ ပင္ပန္းသည္ဟု ခံစားရျခင္းမွာ အထက္ပါ
အေၾကာင္းမ်ား၏ရလာဒ္ျဖစ္သည္ ။ ထို႕ေၾကာင္႕ ည အိပ္ယာ၀င္ခါနီးတြင္
အသီးအႏွံစားပါက မနက္ အိပ္ယာထတြင္ အားအင္ျပည္႕ၿဖဳိး လန္းဆန္းေနပါမည္ ။

၇.            အဆီသည္  အသည္း၏ အဓိက ရန္သူျဖစ္သည္ ။ အဆီသည္ အသည္း၏
လုပ္ငန္းမ်ားကို ပ်က္စီးေစၿပီး အသည္းကိုလည္း အားနည္းေစသည္ ။
ေဆးစားျခင္းျဖင္႕လည္း  အသည္းကို ျပန္လည္ေကာင္းမြန္ေအာင္ မလုပ္ႏိုင္ေပ ။
ေဆးတြင္ပါ၀င္ေသာ အျခားဓာတု ျဒပ္ေပါင္းမ်ားကို အသည္းက ထပ္မံ ေခ်ဖ်က္ေနရသည္။၈.            သံလြင္ဆီ ၊ မုန္လာဥ ၊ သခြားသီး ၊ င႐ုပ္သီးစိမ္း ၊
ၾကက္သြန္ျဖဴ ၊ ၾကက္သြန္နီ ၊ ဆား ၊ ေ႐ႊဖ႐ံုသီးႏွင္႕ အ႐ိုးပါ စားႏိုင္ေသာ
ငါးကေလးမ်ားသည္ ၊ ခႏၶာကိုယ္အတြက္ေကာင္းမြန္ေသာ အစာမ်ားျဖစ္သည္ ။ ႏွမ္းဆီ
သည္လည္း ခႏၶာကိုယ္အတြက္ ေကာင္းမြန္သည္ ။၉.            အစာကို  ၾကာ႐ွည္ခံေစေသာ ဓါတုေဆး ၊ အေရာင္တင္ေဆးႏွင္႕
ၾကာဆံသည္ အလ်ဴမီနီယံ ဓါတ္ပါျခင္းေၾကာင္႕ မေကာင္းပါ ။ ပိုးသတ္ေဆးႏွင္႕
အေရာင္ခြၽတ္ေဆးသည္ အသည္းအတြက္ မေကာင္းပါ ။ ေဆးစားမွားျခင္းေၾကာင္႕
အသည္းကို ပ်က္စီးေစသည္ ။ က်ဴံ႕သြားေစသည္ ။ မိုက္ခ႐ိုေ၀႕ မီးဖိုက
ေရာင္ျခည္သည္ ၊ အစားအစာတြင္ ပါ၀င္ေသာ အာဟာရဓါတ္အားလံုးကို ပ်က္စီးေစသည္ ။

၁၀.            အဂၤလိပ္ေဆး၀ါးမ်ားသည္ ဓါတုနည္းႏွင္႕ ေဖာ္စပ္ထားေသာေၾကာင္႕
 အသည္းအတြက္ မေကာင္းပါ ။ တ႐ုတ္ေဆးမ်ားသည္ ေက်ာက္ကပ္အတြက္ မေကာင္းပါ ။
မုန္လာဥျဖဴက  တ႐ုတ္ေဆးတြင္ ပါ၀င္ေသာ ေဆးစြမ္းကို ဖ်က္ဆီးသည္ ။၁၁.            ကေလးမ်ား အိပ္ယာ၀င္ေနာက္က်ျခင္းသည္ မွတ္ဥာဏ္ႏွင္႔
စဥ္းစားဥာဏ္ ကို အားနည္းေစသည္ ။

၁၂.           အေကာင္းဆံုး အိပ္ခ်ိန္သည္ ည (၉) နာရီႏွင္႕ (၁၁)
နာရီၾကားတြင္ ျဖစ္သည္ ။ မ်ားမ်ားအိပ္ျခင္းျဖင္႕  အသည္းကို
ေကာင္းမြန္ေစသည္ ။ နလံထစ လူနာမ်ားသည္ အိပ္ေရး၀ေအာင္ အိပ္ရသည္ ။၁၃.           သဘာ၀ အစားအစာမ်ားသည္ အသည္းအတြက္ေကာင္းမြန္သည္ ။ စည္သြပ္ဗူး
စားသံုးျခင္း ၊ စည္သြပ္ အခ်ဴိရည္ေသာက္သံုးျခင္း မ်ားသည္ အာဟာရ မျဖစ္ပါ ။၁၄.           စိတ္ဓါတ္ႏွင္႕ ခံစားမႈ ညီမွ်ေနရန္ အေရးႀကီးသည္ ။
စိတ္ဖိစီးမႈမ်ားျခင္း ၊ အသံ ဆူညံျခင္း ၊ ေဒါသထြက္ျခင္း ၊ ၾကာ႐ွည္စြာ
ေအာင္႕အည္းသည္းခံျခင္း ၊ အဆိုးျမင္၀ါဒ ၊ စိတ္က်ေရာဂါ ၊ ရည္႐ြယ္ခ်က္မဲ႕ ဘ၀
၊ တန္ဖိုးမ႐ွိေသာ ဘ၀ႏွင္႕ လူတကာကို အျပစ္တင္တတ္ေသာ စိတ္မ်ားသည္ ၊
ခႏၶာကိုယ္ကို အားနည္းေစသည္ ။ လူတစ္ေယာက္၏အသည္းသည္ မက်န္းမာပါက ထိုလူသည္ ၊
ေဒါသထြက္လြယ္ျခင္း ၊ စိတ္တိုျခင္း ၊ စိတ္ေကာက္လြယ္ျခင္းမ်ားကို
ျဖစ္ေပၚခံစားရသည္ ။၁၅.          ေလလည္ျခင္း ၊ ေခြၽးထြက္ျခင္း ၊ ဆီးသြားျခင္းတို႕သည္
ခႏၶာကိုယ္အတြင္း႐ွိအညစ္အေၾကးမ်ာ
းကို စြန္႕ပစ္ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္ ။
ေလေအးခန္းထဲတြင္ ၾကာ႐ွည္ ေနၿပီး ေခြၽးထြက္နည္းပါက က်န္းမာေရး
မေကာင္းႏိုင္ပါ ။ သဘာ၀အရ ေလလည္ျခင္း ၊ ေခြၽးထြက္ျခင္းႏွင္႔
ဆီးသြားျခင္းမ်ားသည္ အသည္းအတြက္ေကာင္းေစသည္ ။ ျပဴတင္းေပါက္မ်ားကို ဖြင္႕၍
သဘာ၀ေလေကာင္းေလသန္႕မ်ားကို ႐ႈသင္႕သည္ ။၁၆.          ခႏၶာကိုယ္ တစ္ေနရာ ရာတြင္ အနာတရျဖစ္ပါက ေႏြးေအာင္

ျပဳလုပ္ေပးျခင္းျဖင္႕ နာက်င္ျခင္းကို ေလ်ာ႕ပါးသြားေစပါသည္ ။
ေရေႏြးကန္တြင္ စိမ္ျခင္းသည္လည္း က်န္းမာေရးအတြက္ေကာင္းပါသည္ ။ သို႕ေသာ္
ႏွလံုးေရာဂါ႐ွိသူမ်ား သတိထားရန္မွာ ၊ ေရေႏြးကန္ထဲစိမ္ျခင္းလွ်င္
ရင္ဘတ္ကို မစိမ္မိပါေစႏွင္႕ ။ အဘယ္ေၾကာင္႕ဆိုေသာ္ အပူဓါတ္သည္ ႏွလံုးပို၍
အလုပ္လုပ္ေစသျဖင္႕ ႏွလံုးအတြက္ မေကာင္းပါ ။၁၇.          ဆန္လံုးတီး ၊ ဂ်ဴံၾကမ္း ၊ ေကြကာအုတ္ ၊ ကန္စြန္းဥ ၊ ပိန္းဥ

ႏွင္႕ ေျပာင္းဖူး စသည္တို႕ စားသံုးျခင္းသည္ ၊ က်န္းမာေရးအတြက္
ေကာင္းပါသည္ ။၁၈.            ေသြးအုပ္စု ေအ အမ်ဳိးအစား႐ွိသူမ်ားသည္ ၊ ကင္ဆာေရာဂါ

ျဖစ္ရန္ အလားအလာမ်ားသည္ ။ ထို႕ျပင္ ေသြးအုပ္စု အို
အမ်ဳိးအစား႐ွိသူမ်ားသည္ အသည္းေရာဂါျဖစ္ႏိုင္ရန္ အခြင္႔အေရးမ်ားသည္ ။၁၉.           မိန္းမမ်ားသည္ ပို၍ အသက္႐ွည္ၾကသည္ ။ အဘယ္ေၾကာင္႕ ဆိုေသာ္

မိန္းမတို႕ သဘာ၀ ရာသီေသြးလာျခင္းျဖင္႕ ခႏၶာကိုယ္အတြင္းမွ အညစ္အေၾကးႏွင္႕
ေဒါသကို မွန္မွန္ စြန္႕ထုတ္၍ စိတ္ဓါတ္ကို ပို၍ တည္ၿငိမ္ေစသည္ ။၂၀.          ၀ေသာ သူမ်ားသည္ ပံုမွန္အားျဖင္႕ အစားအစာ

တရားလြန္စားၾကသည္႕အတြက္ အသည္း ၊ ႏွလံုးႏွင္႕ အူလမ္းေၾကာင္းတြင္ မက်န္းမမာ
ျဖစ္တတ္သည္ ။ ႏွလံုးကို ထိခိုက္လွ်င္ ပံုမွန္အားျဖင္႕ ေသြးဖိအားလည္း
ထိခိုက္ၿပီး ေသြးတိုးေရာဂါ ျဖစ္တတ္သည္ ။၂၁.          အစာအိမ္ ေရာဂါ ႐ွိသူမ်ားသည္လည္း အစာမ်ားမ်ားႏွင္႕

အဆီမ်ားမ်ား စားျခင္းႏွင္႕ ပတ္သက္သည္ ။၂၂.          ႏွလံုးႏွင္႕ သားအိမ္သည္ ဆက္ေနသည္ ။ တစ္ေန႕လွ်င္ ေရ (၂)

ပုလင္းမွ (၃) ပုလင္း မွန္မွန္ ေသာက္ေပးျခင္းျဖင္႕ က်န္းမာေစသည္ ။၂၃.          မလိုအပ္ဘဲ အိပ္စေရး (X-ray) ႐ိုက္ျခင္း  (C.T. Scan )

လုပ္ျခင္းတို႕ကို မလုပ္ပါႏွင္႕ ။ ကိုယ္ခႏၶာကို ထိခိုက္ေစပါသည္ ။ ႏွစ္စဥ္
ပံုမွန္ ေဆးစစ္ျခင္းျဖင္႕ ကင္ဆာေရာဂါႏွင္႔ တျခားေရာဂါမ်ားကို မသိႏိုင္ပါ
။ ပံုမွန္ ေဆးစစ္၍ သိရေသာ အခ်ိန္တြင္ ၊ ေရာဂါအမ်ားစုသည္
ေရာဂါရင္႕ေနၾကေပၿပီ ။ မည္သည္႕ ေရာဂါျဖစ္ေစ ခြဲစိတ္မည္ဆိုလွ်င္ ၊
ဆရာ၀န္(၂)ဦး ၊ သို႕မဟုတ္ ၊ (၃) ဦးႏွင္႕ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးၿပီး
အႀကံဥာဏ္ေတာင္းပါ ။ အသည္းေရာဂါျဖစ္လွ်င္ ၊ အဂၤလိပ္ေဆးမစားဘဲ ေသခ်ာစြာ
အနားယူပါ ။၂၄.          အသီးအ႐ြက္မွ ဗီတာမင္စီ ( Vitamin-C ) သည္ ခႏၶာကိုယ္အတြင္းမွ

အဆိပ္အေတာက္မ်ားကို ထုတ္ပစ္ရာ၌ အလြန္ အသံုး၀င္သည္ ။၂၅.          နံနက္ေစာေစာ (၅) နာရီႏွင္႕ (၇) နာရီ ၾကားအခ်ိန္သည္ မစင္

စြန္႕ျခင္းအတြက္ အေကာင္းဆံုးအခ်ိန္ ျဖစ္သည္ ။ သို႕မဟုတ္လွ်င္ အူသိမ္သည္
မစင္မွ အဆိပ္အေတာက္ကို စုပ္ယူေပလိမ္႕မည္ ။ ထိုအေၾကာင္းမ်ားေၾကာင္႕
၀မ္းခ်ဴပ္သူမ်ား ေနထိုင္မေကာင္းၾကျခင္းျဖစ္သည္ ။၂၆.          သည္းေျခတြင္ ေက်ာက္တည္ျခင္း ၊ အသည္းႏွင္႕ ဦးေႏွာက္တြင္

ေက်ာက္တည္ျခင္းမ်ားသည္ အသားႏွင္႕ အဆီမွ အဆိပ္အေတာက္မ်ားေၾကာင္႕
ျဖစ္ေပၚလာျခင္းျဖစ္သည္ ။၂၇.          ကယ္လ္စီယမ္ ( ထံုး၊ ေဂၚဖီပန္း ၊ သေဘာၤသီး ) ႏွင္႕ သံဓါတ္ ၊

(ထန္းလ်က္ ၊ ဟင္းႏုႏြယ္ )  စသည္တို႕သည္ ၊ သည္းေျခႏွင္႕ ေက်ာက္ကပ္ကို
သန္မာေစသည္ ။၂၈.          မ်က္စိ၀ါေနလွ်င္ အသည္းႏွင္႕ သည္းေျခတြင္ ျပႆနာ႐ွိသည္ ။
၂၉.          အနီေရာင္႐ွိေသာ အသီးအ႐ြက္မ်ားသည္ ဦးေႏွာက္ႏွင္႕

ႏွလံုးအတြက္ေကာင္း၏ ။  အ၀ါေရာင္ ႐ွိေသာ အသီးအ႐ြက္မ်ားသည္
အစာေခ်ျခင္းအတြက္ေကာင္း၏ ။၃၀.          ေသြးေပါင္နည္းေနေသာ္လည္း ေနထိုင္ေကာင္းေနလွ်င္ မစိုးရိမ္ရပါ ။
၃၁.          မ်က္ႏွာတြင္ ၀က္ၿခံ ထြက္ေပၚလာျခင္းသည္ ေသြးထဲမွ

အဆိပ္အေတာက္မ်ားကို မဖယ္႐ွားႏိုင္ျခင္း လကၡဏာ တစ္ရပ္ပင္ ျဖစ္သည္ ။၃၂.          နံနက္ေစာေစာ အခ်ိန္တြင္ ေလ႕က်င္႕ခန္းလုပ္ျခင္းသည္

အေကာင္းဆံုးျဖစ္သည္ ။ အဘယ္ေၾကာင္႕ဆိုေသာ္ သစ္ပင္ပန္းမာလ္မ်ားမွ
ေအာက္ဆီဂ်င္ကို နံနက္ပိုင္းတြင္ အမ်ားဆံုးရျခင္းေၾကာင္႕ ျဖစ္သည္ ။
ညေနခင္းအခ်ိန္တြင္ သစ္ပင္မ်ားမွ ကာဗြန္ဒိုင္ေအာက္ဆိုဒ္ ထုတ္သည္႕အတြက္
ေလ႕က်င္႕ခန္းလုပ္ရန္ မသင္႕ေလွ်ာ္ပါ ။၃၃.          ေခါင္းကိုက္ျခင္းသည္ ႏွလံုးမွ ေသြးမ်ားတြင္ ေအာက္ဆီဂ်င္

ပမာဏ နည္းပါးေနျခင္းကို ျပသေသာ ေရာဂါ လကၡဏာ တစ္ရပ္ ျဖစ္သည္ ။၃၄.          မ်က္ကြင္းညဳိျခင္းသည္ အသည္းႏွင္႕ ေက်ာက္ကပ္

အားနည္းေနျခင္းကို ျပသည္ ။ ထိုအတြက္ေၾကာင္႕ ညဥ္႕နက္သန္းေခါင္
အလုပ္လုပ္သူမ်ား အသည္းအနားမရ၍ မ်က္ကြင္းညဳိၾကျခင္းျဖစ္သည္ ။၃၅.          ရင္သားႏွင္႕ ဆီးက်ိတ္ကင္ဆာ ႐ွိသူမ်ား ငန္ေသာအစားအစာႏွင္႔

ပင္လယ္ေမွ်ာ႕ စားသံုးျခင္းကို ေ႐ွာင္ၾကဥ္ရပါမည္ ။


ထိုင္း​နိုင္ငံတြင္ E. coli ​ေရာဂါပိုး​ေတြ႕​ရွိ


alt

ေထာပတ္သီးႏွင့္ ေထာပတ္သီးမွ ေတြ႕ရွိရေသာ ေရာဂါပိုး© dailymail

E. coli ​ေရာဂါပိုး​မႊား​မ်ား​ကို ထိုင္း​နိုင္ငံတြင္ ​ေတြ႕​ရွိ​ေနရ​ေၾကာင္း​ ထိုင္း​အစား​အ​ေသာက္ႏွင့္​ ​ေဆး​ဝါး​ လံုျခံု​ေရး​ စီမံအဖြဲ့​ (FDA)က ​ေျပာၾကား​ခဲ့​သည္။

ဥ ​ေရာပတိုက္တြင္ လူ​ေပါင္း​ ၃၀ မ်ွ ​ေသ​ေၾက​ေစခဲ့​ေသာ ​ေရာဂါပိုး​ကို ဥ​ေရာပ ယူနီယံမွ တင္ပို့​ေသာ ​ေထာပတ္သီး​မ်ား​တြင္ ​ေတြ႕​ရွိခဲ့​သည္ဟု တာဝန္ရွိသူမ်ား​က ဇြန္လ ၁၀ ရက္​ေန့​တြင္ ​ေၾကညာခဲ့​သည္။

ဓာတ္ခြဲခန္း ​ စမ္း​သပ္ခ်က္မ်ား​အရ E. coli ဘက္တီး​ရီး​ယား​ ပိုး​မႊား​ကို ​ေတြ႕​ျမင္ခဲ့​ရ​ေၾကာင္း​ ထိုင္း​ေဆး​ဝါး​သိပၸံ ဌာနမွ သု​ေတသီမ်ား​ကဆိုသည္။ ထိုင္း​ FDA၏ အ​ေထြ​ေထြ ဒါရိုက္တာ ​ေဒါက္တာ ပီပတ္ယင္ဆာရီက ၎တို့​သည္ ​ေနာက္ထပ္ ၅ ရက္ၾကာ သု​ေတသန ျပုလုပ္ၿပီး​ေနာက္ ယခု​ေတြ႕​ရွိသည့္​ E. coliသည္ အလြန္အနၲရာယ္​ေပး​နိုင္သည့္​ O104 အဆိပ္အ​ေတာက္ႏွင့္​ ဆက္စပ္မႈ ရွိမရွိ အတည္ျပု ​ေျပာၾကား​နိုင္မည္ဟု ​ေၾကညာခဲ့​သည္။

E. coli ဘက္တီး​ရီး​ယား​ ကူး​စက္တိုက္ခိုက္မႈ မခံရ​ေစ​ေရး​အတြက္ လူအမ်ား​အ​ေနႏွင့္​ လတ္ဆတ္​ေသာ ဟင္း​သီး​ဟင္း​ရြက္ႏွင့္​ သစ္သီး​ဝလံမ်ား​ကိုသာ စင္ၾကယ္စြာ ​ေဆး​ေၾကာစား​ေသာက္ရန္ FDAက အၾကံျပုထား​သည္။

ထို့ ​အျပင္ ​ေရ​ေဆး​ရာတြင္ ၂ မိနစ္မ်ွ အခ်ိန္ယူ ​ေဆး​ေၾကာသင့္​ၿပီး​ ဗီနီဂါႏွင့္​ ဆား​တို့​ကိုပါ အသံုး​ျပု​ေဆး​ေၾကာရန္ ညႊန္ၾကား​ခဲ့​သည္။ ဟင္း​သီး​ဟင္း​ရြက္မ်ား​ကို ျပုတ္လိုက္ျခင္း​ကလည္း​ E. coliမ်ား​ကို ​ေသ​ေၾက​ေစၿပီး​ ထိုပိုး​မႊား​မ်ား​သည္ အပူခ်ိန္ ၇၀ ဒီဂရီ ဆဲစီး​ရပ္တြင္ ပ်က္စီး​ေသဆံုး​သြား​တတ္​ေၾကာင္း​ သိရသည္။ႏြားဦးေႏွာက္၊ ဆိတ္ဦးေႏွာက္ စားသံုးမႈကို သတိျပဳသင့္

ႏြားဦးေႏွာက္၊ ဆိတ္ဦးေႏွာက္ အစရွိေသာ တိရစာၦန္ဦးေႏွာက္မ်ားကို အေသအခ်ာ က်က္ေအာင္ မခ်က္ဘဲ စားသံုးျခင္းသည္ အႏၲရာယ္ရွိေၾကာင္း အေမရိကန္ေရာဂါ ထိန္းခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ ကာကြယ္ေရးဗဟုိဌာန (CDC) က ေမလ ၂၃ရက္ေန႔တြင္ ေျပာၾကား ခဲ့သည္။

၎တို႔မွေန၍ အလြန္ရွားပါးၿပီး ျပင္းထန္ သည့္ Prion Diseases ဟုေခၚေသာ ေရာဂါတစ္ရပ္ကို ျဖစ္ပြားေစႏိုင္သည္ဟု ဆိုသည္။ Prion Diseases ၌ Creutzfeldt Jakob Diseases၊ နာတာရွည္ ႂကြက္သားခ်ည့္နဲ႔ေသာ ေရာဂါ၊ Bovine Sponginform encephalopathy (ဦးေႏွာက္ေရာင္ ေရာဂါ တစ္မ်ဳိး) တို႔ပါဝင္ၿပီး ႏြား႐ူးေရာဂါဟု လူသိမ်ားသည္။

၎အျပင္ ယခုေနာက္ဆံုးေတြ႕ရွိခ်က္အရေတာတြင္းသမင္၏ အသားကို စားျခင္းသည္ လည္း လူကို ကူးစက္ေစႏိုင္ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရသည္။ Prion Diseases သည္ လူ၌ျဖစ္ပြားမႈ နည္းပါးေသာ္လည္း ေရာဂါျဖစ္ပြားပါက အသက္ေသဆံုးႏိုင္ေျခ လြန္စြာမ်ားျပားသည္ဟု ဆိုသည္။

အဆိုပါ ႏြား႐ူးေရာဂါသည္ ကမာၻ႕ေနရာအႏွံ႔အျပားသို႔ ပ်ံ႕ႏွံ႔လ်က္ရွိၿပီး မ်ားေသာအားျဖင့္ ၿဗိတိန္၊ အိုင္ယာလန္၊ ျပင္သစ္၊ ေပၚတူဂီ၊ ဆြစ္ဇာလန္၊ အီတလီ၊ နယ္သာလန္၊ ဂ်ာမနီႏွင့္ စပိန္ႏိုင္ငံတို႔တြင္ ေတြ႕ရသည္ဟု ဆိုသည္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ ေကာ္လိုရာဒို ျပည္နယ္ အေရွ႕ေျမာက္ပိုင္း၊ ဝိုမင္းျပည္နယ္ အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းႏွင့္ နီဘရာစကားျပည္နယ္ အေနာက္ေတာင္ပို္င္း တို႔တြင္ သမင္ႏွင့္ ဒရယ္တို႔ကို အမဲလိုက္ကာ စားသံုးသည့္ အေလ့ အထ ရွိေသာေၾကာင့္ နာတာရွည္ႂကြက္သားခ်ည့္နဲ႔သည့္ ေရာဂါ အေတြ႕ရမ်ားသည္ဟု ဆိုသည္။

Prion Diseases ကို ျဖစ္ပြားေစေသာ ေရာဂါပိုးသည္ ေတာ္႐ံုအပူခ်ိန္ျဖင့္ မေသႏိုင္ေသာ ေၾကာင့္ တိရစာၦန္ဦးေႏွာက္မ်ားကို မက်က္တက်က္ စားသံုးျခင္းသည္ လြန္စြာ အႏၲရာယ္ မ်ားသည္ဟု ဆိုသည္။ ေရာဂါလကၡဏာမွာလည္း ခ်က္ခ်င္းမျပဘဲ အဆိုပါ ပိုးမႊား၏ ဗီဇကို ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ျခင္း မရွိေသး၍ ကာကြယ္ေဆးလည္း မရွိေသးေၾကာင္း သိရသည္။

Ref : Good Health


ငိုတာက က်န္းမာေရးကို ေကာင္းေစသလား

ျပင္းျပင္းထန္ထန္ စိတ္ခံစားေနရတဲ့ အခ်ိန္မွာ ငုိတာက က်န္းမာေရးအတြက္ ေကာင္းတဲ့ ထြက္ေပါက္ပါ။ ငိုတတ္တဲ့ ကေလးက မုန္႔စားရတယ္ဆိုတဲ့ စကားဟာ က်န္းမာေရးအတြက္လည္း မွန္ကန္ေစ တယ္လို႔ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ ဆရာဝန္ေတြက ဆိုပါတယ္။

တကယ္လို႔ သင္က ဆံုး႐ႈံးနာက်င္မႈ ႀကီးႀကီးမားမား၊ ဝမ္းနည္းမႈ၊ ေဒါသနဲ႔ ဖိစီးမႈေတြ မ်ားေနတယ္ဆိုရင္ ငိုခ်င္ရင္ ငုိခ်လိုက္ပါ။

ငိုျခင္းအေၾကာင္း စာတမ္း ၁၄၀ ကို ေလ့လာတဲ့ ေလ့လာမႈတစ္ရပ္အရ ငိုတဲ့အႀကိမ္ ၁၀ ႀကိမ္မွာ ကိုးႀကိမ္ေက်ာ္က စိတ္ခံစားမႈကို တြန္းလွန္ႏိုင္တဲ့ အေကာင္းဆံုးနည္းတစ္ခု ျဖစ္တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

တုိင္းျပည္ ၃၀ ေက်ာ္က အမ်ဳိးသားနဲ႔ အမ်ဳိးသမီးေတြကို ေလ့လာမႈအရလည္း အားရပါးရ ငိုလိုက္ရမွ စိတ္သက္သာရာ ရတယ္လို႔ အေျဖထြက္ခဲ့ပါတယ္။ အထူးကု ဆရာဝန္ ၇၀ ရာခုိင္ႏႈန္းေလာက္ကလည္း ငိုတာက သူတို႔လူနာေတြအတြက္ ေကာင္းတယ္လို႔ ယံုၾကည္ ထားၾကပါတယ္။

ခံစားခ်က္ေျပေစေသာ ငိုေႂကြးမႈ

ငိုတာရဲ႕ အဓိက ေကာင္းက်ဳိးက ခံစားခ်က္ေတြကို ေျပေစတာပါပဲ။ ငိုလိုက္တဲ့အခါ တင္းအား နဲ႔ ဝမ္းနည္းမႈေတြ ေလ်ာ့ပါးသြားပါတယ္။ လူအမ်ားစုကိုေလ့လာမႈအရ ငိုခ်င္ေနရင္ ငိုလိုက္တာက စိတ္သက္သာရရသြားေၾကာင္း၊ အထူးသျဖင့္ အမ်ဳိးသမီးေတြ ၁၀ ေယာက္အနက္ ကိုးဦးက ငိုၿပီးတာနဲ႔ စိတ္ခံစားမႈ ေကာင္းသြားေၾကာင္း ေလ့လာေတြ႕ရွိ ရပါတယ္။

ငိုတာရဲ႕ ေနာက္ထပ္ေကာင္းတဲ့အခ်က္ လူေတြကို ပိုရင္းႏွီးသြားေစတာပါ။ အစၥေရး ေလ့လာသူေတြက မ်က္ရည္က်တဲ့အခါ တျခားတစ္ေယာက္ကိုပါ ဝမ္းနည္းမႈ မွ်ေဝသြားၿပီး ျပႆနာနဲ႔ တင္းမာေနတဲ့ အေျခအေနေတြကို ေလ်ာ့က်သြားေစတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ သင့္ကို ဂ႐ုစိုက္တဲ့သူက သင္ဝမ္းနည္းငိုေႂကြးေနခ်ိန္မွာ သင့္ကို ပိုစာနာႏွစ္သိမ့္လာၿပီး သင္တို႔ႏွစ္ဦးၾကားက သံေယာဇဥ္က ပိုႀကီးထြားလာႏိုင္ပါတယ္။

ငိုျခင္းေၾကာင့္ က်န္းမာေရး ေကာင္းမြန္ေစရန္

ငိုတာက စိတ္က်န္းမာေရးကို ေကာင္းေစတာေၾကာင့္ အားရပါးရ ငိုႏိုင္ဖုိ႔အတြက္ လမ္းညႊန္ ခ်က္တခ်ဳိ႕ကို ေပးလိုက္ပါတယ္။

ငိုဖို႔ ပခံုးရွိသင့္ပါတယ္

ငိုေနစဥ္မွာ ေဖးမႏွစ္သိမ့္မႈရဖို႔နဲ႔ စိတ္ခံစားမႈေျပေလ်ာ့ဖို႔အတြက္ တစ္ေယာက္တည္း မငိုပါ နဲ႔။ သင္ယံုၾကည္ရတဲ့ သူတစ္ဦးရဲ႕ ပခံုးေပၚမွာ ငိုပါ။

ျပႆနာကို ေျဖရွင္းၿပီးမွ ငိုသင့္ပါတယ္

သင့္ကို ငိုေစတဲ့အထိ ဝမ္းနည္းနာက်င္ရတဲ့ ျပႆနာကို ေျဖရွင္းၿပီးမွ ငိုတာက စိတ္ခံစား မႈအတြက္ ပိုေကာင္းေစပါတယ္။ ငိုတာနဲ႔ေတာ့ ျပႆနာက ေျပလည္သြားမွာ မဟုတ္ပါဘူး။

သင့္ေတာ္တဲ့ ေနရာမွာ ငိုဖို႔ လိုပါတယ္

သင္ငိုေနတာကို လူေတြဝုိင္းၾကည့္မယ့္ေနရာမ်ဳိးမွာေတာ့ မငိုသင့္ပါဘူး။ လူေတြၾကားမွာ ငိုလို႔ အရွက္ရတာေၾကာင့္ စိတ္သက္သာရာရလာမွာ မဟုတ္တဲ့အျပင္ ပိုဆိုးလာပါလိမ့္မယ္။

ငိုတာက စိတ္ဓာတ္က်ေရာဂါကိုေတာ့ မသက္သာေစပါ

စိတ္ဓာတ္က်ေရာဂါ ရွိေနရင္ ငိုတာေၾကာင့္ စိတ္ခံစားမႈပိုေကာင္းလာႏိုင္ေျခ နည္းပါတယ္။ ငိုၿပီး စိတ္ခံစားမႈ ပိုဆိုးလာရင္ ဆရာဝန္ ဒါမွမဟုတ္ ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြး အႀကံေပးသူတစ္ဦးနဲ႔ ေတြ႕ဆံုသင့္ပါတယ္။

Ref : Good Health


ေသြးတစ္စက္ေဖာက္႐ံုျဖင့္ ေရာဂါရွာႏိုင္ၿပီ

ရန္ကုန္၊ ဇြန္ ၇- ေသြးတစ္ စက္ေဖာက္႐ံုျဖင့္ မိမိခႏၶာကုိယ္ တြင္ျဖစ္ပြားႏိုင္ေသာ ေရာဂါ မ်ား သိရွိႏိုင္မည့္ စက္ပစၥည္းမ်ား ကို LPHA GROUP INT. Health & Care Co., Ltd. က ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးေတာ့မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ က်န္းမာေရးစစ္ေဆးေပးျခင္းကို ျမန္မာႏိုင္ငံပန္းပညာရွင္မ်ား အစည္းအ႐ံုး ဒုဥကၠ႒ဦးသန္႕စင္၏ ေမြးေန႔ အထိမ္းအမွတ္ အျဖစ္ ALPHA GROUP INT. Health &Care Co.,Ltd. မွ အခမဲ့ ေသြးေဖာက္ စစ္ေဆးေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

“ေသြးတစ္စက္နဲ႔ ကိုယ့္က်န္းမာေရးအေျခအေနကို သိရွိေစပါတယ္။ ဒီစက္ ပစၥည္းေတြက နယူးဇီလန္ႏိုင္ငံက လာတယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။ ကြၽမ္းက်င္တဲ့ပညာရွင္ေတြ ကိုယ္တိုင္ လာ ေရာက္စစ္ေဆးေပးပါတယ္။ ေသြးတစ္စက္ကို ေဖာက္ယူၿပီး ခ်က္ခ်င္းစစ္ ေဆးေပးပါ တယ္။ စစ္ေဆးခ်က္ကို တီဗီြေပၚမွာ ေတြ႕ရပါတယ္”ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံပန္းပညာ ရွင္မ်ား အစည္းအ႐ံုးအတြင္းေရးမွဴး ဦးၾကည္ဝင္းက ေျပာသည္။

“Medical Check up လုပ္ရင္ သိန္းခ်ီကုန္က်မွာျဖစ္ပါတယ္။ အခုဆရာႀကီး ဦးသန္႔စင္ ေမြးေန႔မွာ အခမဲ့စစ္ေဆးေပးၿပီး ေနာက္ပိုင္းလာေရာက္ စစ္ေဆးသူမ်ားအေနျဖင့္ က်ပ္ ၂၀၀၀ ပဲက်မွာျဖစ္ပါတယ္။ ေသြးအပ်စ္အက်ဲ၊ ဇီဝကမၼျဖစ္စဥ္ေတြ အေျဖ ေပးႏိုင္တယ္။ ဘယ္လိုေရာဂါေတ ြျဖစ္လာႏိုင္မလဲ သိလာႏိုင္ပါတယ္။

အဲဒီလိုသိရင္ကုသမႈခံ ယူဖို႔ သူတို႔ႏိုင္ငံထုတ္ေဆးေတြ ေရာင္းခ်ေပးပါတယ္။ လက္ရွိ လုပ္ငန္းမထိခိုက္ဘဲ မန္ဘာဝင္မ်ားအျဖစ္ ဝင္ေရာက္ႏိုင္ပါတယ္” ဟု ALPHA GROUP INT. Health & Care Co.,Ltd. မွ ေဒၚႏွင္းႏွင္းဦး(Medical Research) က ေျပာသည္။

Ref: The Flower News


နစ္ကိုတင္း​ဓာတ္ျဖင့္​ အဝလြန္မႈတိုက္ဖ်က္​ေရး​နည္း​လမ္း​ သိပၸံပညာရွင္မ်ား​ ​ေတြ႕​ရွိ


alt

ေဆးလိပ္တစ္ဖြာ ဉာဏ္တစ္ထြာ ဆိုေပမဲ့ ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္းသည္ က်န္းမာေရးကို ထိခိုက္နိုင္သည္© dailymail

သိပၸံပညာရွင္မ်ား​က နစ္ကိုတင္း​ဓာတ္ ျဖည့္​သြင္း​ေပး​ျခင္း​ျဖင့္​ အဝလြန္မႈကို တိုက္ဖ်က္နိုင္သည့္​ နည္း​လမ္း​တစ္ခုအား​ သု​ေတသနျပု ​ေတြ႕​ရွိခဲ့​သည္။

ေဆး ​လိပ္​ေသာက္သူမ်ား​၏ ဦး​ေႏွာက္အတြင္း​ အစာစား​ခ်င္စိတ္ကို ျဖစ္​ေပၚ​ေစသည့္​ အာရံု​ေၾကာ လွံဳ့​ေဆာ္မႈအခ်ိဳ့​ လုပ္ငန္း​ပ်က္ကြက္​ေနျခင္း​ကို ​ေတြ႕​ရွိခဲ့​ၿပီး​ေနာက္ ယင္း​ကို အ​ေျခခံ ​ေလ့​လာကာ ယခုသု​ေတသန ရလဒ္အတြက္ အ​ေျဖထြက္လာျခင္း​ျဖစ္သည္။ ​ေယး​လ္တကၠသိုလ္မွ ပညာရွင္မ်ား​သည္ ၾကြက္မ်ား​တြင္ အသံုး​ျပု စမ္း​သပ္ခဲ့​ရာ နီကိုတင္း​ဓာတ္သည္ အစာစား​ခ်င္စိတ္ကို ​ေလ်ာ့​နည္း​ေစၿပီး​ ကိုယ္အ​ေလး​ခ်ိန္ကို ​ေလ်ာ့​နည္း​ေစ​ေၾကာင္း​ ​ေဖာ္ထုတ္နိုင္ခဲ့​သည္။

ပညာရွင္မ်ား​က နီကိုတင္း​ဓာတ္သည္ ဗဟိုအာရံု​ေၾကာ စနစ္ကို သက္​ေရာက္​ေစၿပီး​ အစာစား​ခ်င္စိတ္ကို တား​ဆီး​သည့္​ လွံဳ့​ေဆာ္မႈမ်ိဳး​ ျဖစ္​ေပၚ​ေစနိုင္​ေၾကာင္း​ အတည္ျပုခဲ့​သည္။ ယခုသု​ေတသန လုပ္ငန္း​ကို ဦး​ေဆာင္သူ တစ္ဦး​ျဖစ္သည့္​ မာရီနာ ပစ္ဆီ​ေယာ့​တိုက ယခုသု​ေတသန ရလဒ္သည္ ​ေဆး​ပညာဆိုင္ရာ ​ေတြ႕​ရွိမႈမ်ား​အတြက္ အက်ိဳး​ျဖစ္ထြန္း​ေၾကာင္း​ ​ေျပာၾကား​ခဲ့​သည္။

နီကိုတင္း​ဓာတ္၏ ဦး​ေႏွာက္သို့​ သက္​ေရာက္မႈကို ​ေဖာ္ထုတ္နိုင္ခဲ့​သလို အဝလြန္ျခင္း​အတြက္ အဟန့္​အတား​ ျဖစ္​ေစနိုင္​ေသာ နည္း​လမ္း​တစ္ခုအတြက္လည္း​ အစပ်ိဳး​နိုင္ခဲ့​ေၾကာင္း​ ၎က ရွင္း​ျပခဲ့​သည္။ ပ​ေရာ္ဖက္ဆာ မာရီနာက နီကိုတင္း​ကို အ​ေျခခံၿပီး​ ​ေဆး​ဝါး​မ်ား​ ထုတ္လုပ္ရန္မွာမူ ဦး​ေႏွာက္သို့​ ​ေဘး​ထြက္အာနိသင္မ်ား​ သက္​ေရာက္နိုင္သည့္​အတြက္ အကန့္​အသတ္ စံညႊန္း​မ်ား​ လိုအပ္​ေၾကာင္း​ သံုး​သပ္ခဲ့​သည္။

နီကိုတင္း​သည္ ထိ​ေရာက္​ေသာ ပိန္​ေဆး​တစ္မ်ိဳး​ ျဖစ္နိုင္​ေသာ္လည္း​ အမွန္တကယ္ ​ေရရွည္သံုး​စြဲရန္မွာမူ ပိုမိုအ​ေသး​စိတ္က်သည့္​ သု​ေတသနျပုမႈမ်ား​ လိုအပ္မည္ျဖစ္​ေၾကာင္း​ ​ေျပာၾကား​သြား​သည္။


ထမင္းစားျပီး ေရခ်ိဳးလွ်င္ ေရဖ်ဥ္းစြဲသလား

“ဟိုေကာင္ေလး……. လာစမ္း လာစမ္း။ ခုနေလးကမွ ထမင္းစားျပီးတာကို ေရခ်ိဳးရင္ ေရဖ်ဥ္းစြဲလိမ့္မယ္” ဒါဟာ ငယ္ငယ္ကတည္းက ကြ်န္ေတာ့္အဘြား ခဏခဏ ဆူေနက် စကားျဖစ္ပါတယ္။ စာရွဳသူအားလံုးလည္း ကေလးဘ၀က မၾကာခဏ ၾကားဖူးေနက် စကားျဖစ္မည္လို႔ ယံုၾကည္ပါတယ္။ ဘာမွမသိနားမလည္တဲ့ ကေလးဘ၀ကတည္းက ၾကားေနက် စကားမလို႔ နားထဲစြဲေနျပီး မွန္သလိုလိုေတာင္ ထင္လာရတဲ့ အထိ လူအေတာ္မ်ားမ်ား ယံုေနၾကပါျပီ။ ဒါက နည္းပညာဖြံ႔ျဖိဳးမွဳနဲ႔ အလွမ္းေ၀းခဲ့တဲ့ လူၾကီးသူမေတြ မေျပာနဲ႔၊ ယေန႔ေခတ္ (ေဆးေလာကထဲက မဟုတ္တဲ့) ပညာတတ္အခ်ိဳ႕ကေတာင္ အမွားအမွန္ ခြဲမသိဘဲ အယူသည္း ေရွာင္ၾကဥ္ေနၾကတုန္းပဲ။ ဒီေတာ့ ေမးစရာ စကား ရွိလာပါတယ္။ “ထမင္းစားျပီး ခ်က္ခ်င္း ေရခ်ိဳးရင္ ေရဖ်ဥ္း တကယ္စြဲတာလား”

 

မဟုတ္ပါဘူး။ လံုး၀ မဟုတ္ပါဘူး။ အဂၤလိပ္လို Ascites လို႔ေခၚတဲ့ ေရဖ်ဥ္းစြဲျခင္း ကိုယ္တိုင္က ေရာဂါတစ္ခု မဟုတ္ဘဲ အသည္းေရာဂါ၊ ႏွလံုးေရာဂါ၊ ကင္ဆာေရာဂါအခ်ိဳ႕၊ ေက်ာက္ကပ္ေရာဂါ စတာေတြမွာ ေတြ႔ရတဲ့ လကၡဏာတစ္ရပ္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေတြ ေနာက္ခံ ရွိေနတဲ့ အတြက္ ၀မ္းဗိုက္ထဲ ေရေတြ စုလာကာ ေရဖ်ဥ္းစြဲရတာ ျဖစ္ျပီး ထမင္းစားျပီး ခ်ိဳးလိုက္တဲ့ ေရေတြ သြားစုတာ လံုး၀ မဟုတ္ေၾကာင္းပါ။
ဒါဆို ဘိုးဘြားဘီဘင္ေတြက လြဲေခ်ာ္ေနတဲ့ အခ်က္ၾကီးကို ယံုၾကည္ လက္ဆင့္ကမ္း ခဲ့ၾကတာလား။ အမွားၾကီး ေျပာခဲ့ၾကတာလား။ 

အဲလိုေတာ့လဲ မဟုတ္ပါဘူး။ ထမင္းစားျပီးျပီးခ်င္း ေရခ်ိဳးရင္ ခႏၶာကိုယ္ရဲ့ အစာခ်က္မွဳ၊ စုပ္ယူမွဳေတြမွာ ၾကီးစြာေသာ အေႏွာင့္အယွက္ေတြ ျဖစ္ကုန္တာ သိပၸံနည္းက် စမ္းသပ္ေတြ႔ရွိ ထားရပါတယ္။ အစာေခ်တဲ့ အခ်ိန္မွာ ေသြးလွည့္ပတ္မွဳရဲ့ အမ်ားဆံုး ေ၀စုကို အစာအိမ္နဲ႔ အူလမ္းေၾကာင္းက စြမ္းအင္ရဖို႔ ယူရပါတယ္။ အဲအခ်ိန္မွာ ေရခိ်ဳးလိုက္ရင္ က်ဆင္းသြားတဲ့ အေရျပား အပူခ်ိန္ကို ထိန္းဖို႔ ေျခလက္ေတြနဲ႔ အေရျပားဆီ ေသြးေတြ ပံုမွန္ထက္ပိုျပီး ပို႔လႊတ္ေပးလိုက္ရလို႔ အူလမ္းေၾကာင္းကရတဲ့ ေ၀စု ေလ်ာ့နည္းသြားကာ အစာေခ်မွဳ အေႏွာင့္အယွက္ ျဖစ္ပါတယ္။ အစာမေၾက ေလပြျခင္း၊ မအီမသာ ျဖစ္ျခင္းတို႔ ခံစားရတတ္တာကို ေရွးလူၾကီးေတြက သိလို႔ အက်ိဳးယုတ္မွာစိုးလို႔ တားခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ 

ခက္တာက ရိုးရိုး ရွင္းေအာင္ ေျပာျပီး မတားဘဲ အေၾကာက္တရားၾကီးနဲ႔ တြဲျပီး တားခဲ့တာက ေနာက္မ်ိဳးဆက္ေတြ အယူအဆလြဲမွဳ ျဖစ္ေစေတာ့တာေပါ့။ ဒါကို ကြ်န္ေတာ္တို႔က သိျမင္ျပီး အနာဂတ္ မ်ိဳးဆက္ေတြ အတြက္ အသိအျမင္မွန္ေတြပဲ ခ်န္ခဲ့ႏိုင္ဖို႔ ၾကိဳးစားရပါမယ္။ ထမင္းစားျပီးရင္ မလုပ္သင့္တဲ့ အျခားအရာေတြကေတာ့ လမ္းျမန္ျမန္ ေ၀းေ၀း ေလွ်ာက္ျခင္း၊ ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္း၊ လက္ဖက္ရည္ ေသာက္ျခင္း စတာေတြ ျဖစ္ပါတယ္။

(ေရွးလူၾကီးေတြဟာ ပံုတိုပတ္စေလးေတြ ဖန္တီးျပီး ကေလးကို ဆံုးမရာမွာ ျဖတ္ထိုးဥာဏ္ အင္မတန္ ရင့္သန္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ညအိပ္ရာ၀င္ရင္ ခံစားရတဲ့ အျမင့္က သိမ့္ကနဲ က်သြားတဲ့ ခံစားမွဳဟာ အိပ္ေပ်ာ္မွဳ ပံုမွန္မျဖစ္ေသးလို႔ ခံစားရတဲ့ အိပ္မက္ဆိုးတိုေလး တစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ ထမင္းကို ရိုေသတာရယ္၊ အိပ္ရာထဲ မသန္႔တဲ့ ေျခေထာက္ေတြနဲ႔ ၀င္လာမွာ စိုးလို႔ရယ္ ကေလးေတြကို “ထမင္းလံုးတေစ”ၦ ဆိုတဲ့ ေ၀ါဟာရ တီထြင္ျပီး ေျခာက္ခဲ့တာ အခုဆိုရင္ အဲဒီေ၀ါဟာရဟာ တကယ္စြဲေနျပီး ယံုၾကည္လက္ခံထားမွဳေတြ လူအမ်ားစုမွာ ရွိဆဲပါ။ ေရွးလူၾကီးေတြကို အျပစ္ဆိုစရာ မစဥ္းစားဘဲ ကြ်န္ေတာ္တို႔ မ်ိဳးဆက္သစ္ေတြက်ရင္ ဘယ္လို အသိသညာေတြ လက္ဆင့္ကမ္းခဲ့မလဲ ဆိုတာ ေတြးထားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္)


ေရဖ်ဥ္းစြဲျခင္း ဆိုတာ ဘာလဲ
၀မ္းဗိုက္ေခါင္းထဲမွာ အ၀ါေဖ်ာ့ေရာင္ (သို႔) အၾကည္ေရာင္ အရည္ေတြ စုလာျခင္းကို ေခၚပါတယ္။ ၀မ္းဗိုက္နဲ႔ အဆုတ္၊ ႏွလံုးတို႔ ရွိရာ ရင္ေခါင္းကို Diaphragm ေခၚ ကိုယ္တြင္းေခါင္း ကန္႔လန္႔ကာ ၾကြက္သားနဲ႔ ပိုင္းျခားထားလို႔ အဆုတ္ထဲ ေရ၀င္တာနဲ႔ မတူဘူးလို႔ သိထားရပါမယ္။

ျဖစ္ေစတဲ့ အေၾကာင္းရင္းေတြက ဘာေတြလဲ
ေရဖ်ဥ္းစြဲျခင္းရဲ့ အျဖစ္အမ်ားဆံုး အေၾကာင္းရင္းက အသည္းေျခာက္ျခင္း (Cirrhosis of Liver) လိုမ်ိဳး ဆိုးရြားပ်က္စီးေနတဲ့ အသည္းေရာဂါ ေတြေၾကာင့္ ျဖစ္ရတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေရဖ်ဥ္းစြဲတဲ့သူ ၅ ေယာက္မွာ ၄ ေယာက္ဟာ အသည္းေရာဂါေၾကာင့္ ျဖစ္ရတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အသည္းေျခာက္ျခင္းဟာ အရက္ကို ႏွစ္ရွည္လမ်ား (သို႔) အလြန္အကြ်ံေသာက္သူ အမ်ိဳးသားေတြမွာ ျဖစ္တာမ်ားေပမယ့္ ငရုတ္သီးမွိဳေတြစားျပီး အသည္းေရာင္အသား၀ါ ဘီပိုး၊ စီပိုး တစ္ခုခု ရွိေနသူ အမ်ိဳးသမီးမ်ားလည္း အသည္းေျခာက္ႏိုင္တာ ေတြ႔ရပါတယ္။ အသည္းေျခာက္တယ္ ဆိုတဲ့ ေ၀ါဟာရဟာ ျမန္မာလို အဆင္ေျပသလို ျပန္ထားတာ ျဖစ္ျပီး တကယ္တမ္း ေျခာက္ေသြ႔သြားတာေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ အရက္၊ ဘီပိုး၊ စီပိုး၊ အသည္းအဆီဖံုးျခင္း စတဲ့ အျဖစ္အမ်ားဆံုး အေၾကာင္းတရားေတြေၾကာင့္ အသည္းက ဒဏ္ရာေတြရကာ အဲဒီေနရာမွာ အမာရြတ္တစ္သွ်ဴးေတြပဲ ျပန္ျဖစ္လို႔ ပံုမွန္အလုပ္လုပ္ဖို႔ မတတ္ႏိုင္ေတာ့တဲ့ အေျခအေနကို ေခၚတာ ျဖစ္ပါတယ္။ သူ႔ရဲ့ ေရာဂါသေဘာက ပ်က္ျပီးသား အသည္းေနရာက ျပန္ေကာင္းဖို႔ အရမ္းခဲယဥ္းျပီး အသည္းတစ္ခုလံုးသာ ဆက္ပ်က္သြားတာမ်ိဳး ျဖစ္ပါတယ္။ အသည္းပ်က္လို႔ ပရိုတိန္းေတြ မထုတ္လုပ္ႏိုင္ေတာ့တဲ့ အတြက္ ေသြးေၾကာေတြထဲက ေရဓာတ္ကို မထိန္းထားႏိုင္ေတာ့ဘဲ ေရေတြက ၀မ္းဗိုက္ထဲ လာစုတာ ျဖစ္ပါတယ္။

 

အသည္းေရာဂါ တစ္မ်ိဳး ျဖစ္တဲ့ ေရွာင္တခင္ အသည္းလုပ္ငန္းမ်ား ရပ္ဆိုင္းသြားျခင္း (Acute Liver Failure) မွာလည္း ေရဖ်ဥ္းစြဲျခင္း ေပၚလာတတ္ပါတယ္။ ျဖစ္ေစတဲ့ အေၾကာင္းရင္တစ္ခုကို ဥပမာေပးရရင္ ပါရာစီတေမာ လြန္ကဲစြာ ေသာက္မိလို႔ အဆိပ္သင့္ျခင္းေပါ့။ အသည္းရဲ့ ေသြးျပန္ေၾကာေတြ ပိတ္ဆို႔သြားတဲ့ ဘတ္ခ်ီရီ ေရာဂါစု (Budd-Chiari Syndrome) မွာလည္း ေရဖ်ဥ္းစြဲျခင္း၊ အသည္းနဲ႔ ေဘလံုး ၾကီးလာျခင္းနဲ႔ ဗိုက္အသည္းအသန္ေအာင့္ျခင္းတို႔ တြဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ အူမၾကီးကင္ဆာ၊ ပန္ကရိယေခၚ မုန္႔ခ်ိဳအိတ္ကင္ဆာ၊ အစာအိမ္ကင္ဆာ၊ ရင္သားကင္ဆာ၊ အဆုတ္ကင္ဆာ၊ သားဥအိမ္ကင္ဆာ စတဲ့ ကင္ဆာအေတာ္မ်ားမ်ားက အသည္းနဲ႔ ၀မ္းဗိုက္တြင္း ကလီစာေတြကို ပ်ံ႕ႏွံ႔ ေရာက္ရွိတတ္ျပီး ေရဖ်ဥ္းစြဲေစတတ္ပါတယ္။

 

ႏွလံုးစြမ္းေဆာင္ရည္ က်ဆင္းရပ္ဆိုင္းလာျခင္း (Heart Failure) ေရာဂါမွာလည္း ေသြးေၾကာေတြထဲမွာ ေသြးေကာင္းေကာင္း ပ်ံ႕ႏွံ႔သြားေအာင္ ႏွလံုးက ညွစ္မပို႔ႏိုင္ေတာ့လို႔ ေနာက္ဆက္တြဲ အေနနဲ႔ ေရဖ်ဥ္းစြဲပါတယ္။ Nephrotic Syndrome လို႔ ေခၚတဲ့ ေက်ာက္ကပ္ေရာဂါမွာလည္း ပရိုတိန္းေခၚ အသားဓာတ္ေတြ ေသြးထဲကေန ဆီးစြန္႔တဲ့အထဲ ပါသြားျပီး ဆံုးရွံဳးကုန္လို႔ ေသြးက အရည္ေတြ မထိန္းထားႏိုင္ေတာ့ဘဲ ဗိုက္ထဲမွာ စုကာ ေရဖ်ဥ္းစြဲေစပါတယ္။

ေရွာင္တခင္ ပန္ကရိယ ေရာင္ျခင္း ( Acute Pancreatitis)နဲ႔ နာတာရွည္ ပန္ကရိယ ေရာင္ျခင္း (Chronic Pancreatitis) ႏွစ္မ်ိဳးစလံုးမွာ ေရဖ်ဥ္းဟာ လကၡဏာတစ္ရပ္ အေနနဲ႔ ေပၚလာႏိုင္ပါတယ္။ အသည္းေရာဂါေၾကာင့္ ျဖစ္ရတဲ့ ေရဖ်ဥ္းေလာက္ေတာ့ မၾကီးဘူး ေပါ့ေလ။ အစာအိမ္ အူလမ္းေၾကာင္းမွာ ေရာဂါပိုး ၀င္ေရာက္မွဳ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ျဖစ္096;ာ ၀မ္းဗိုက္ေရာင္ရင္လည္း ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ ေတြ႔ေနက် မဟုတ္တဲ့ ေရဖ်ဥ္းစြဲရျခင္း အေၾကာင္းတစ္ခုကို ေျပာရမယ္ ဆုိရင္ လည္ပင္းက သိုင္းရိြဳက္အကိ်တ္ လုပ္ေဆာင္မွဳ နည္းလို႔ သိုင္းရြိဳက္ေဟာ္မုန္း နည္းျခင္း (Hypothyroidism) မွာလည္း မကုဘဲ ပစ္ထားတာ ၾကာရင္ ေရဖ်ဥ္းစြဲပါတယ္။ သိုင္းရိြဳက္ေဟာ္မုန္း ပမာဏ ျပန္မွန္သြားတာနဲ႔ ေရဖ်ဥ္းက အလိုလို ေပ်ာက္ပါတယ္။

ေရဖ်ဥ္းစြဲေနေၾကာင္း ဘယ္လို အတည္ျပဳႏိုင္သလဲ
ေရသန္႔ပုလင္း တစ္၀က္စာ (500 ml) ေလာက္ ရွိေနျပီ ဆိုရင္ပဲ ဆရာ၀န္က လက္နဲ႔ စမ္းသပ္ သိရွိႏိုင္ပါျပီ။ အရမ္းနည္းေနျပီး မသိသာေပမယ့္ ေရာဂါအေနအထားကို သံုးသပ္ျပီး ဆရာ၀န္က Ultrasound ေခၚ တယ္လီေဗးရွင္းဓာတ္မွန္ ရိုက္ခိုင္းရင္ သိႏိုင္ပါတယ္။

ဘယ္လို ကုသကာကြယ္ႏိုင္မလဲ
ေရဖ်ဥ္းစြဲျခင္း သက္သက္ကို ကုသစရာ မလိုဘဲ ေနာက္ခံ ေရာဂါအေၾကာင္းရင္းကို ရွာကုရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အထက္မွာ ေျပာခဲ့တဲ့ ေရာဂါေတြထဲက တစ္ခုခုေပါ့။ ဥပမာ ကင္ဆာဆိုရင္ ကင္ဆာခီမိုေဆး၊ ဓာတ္ေရာင္ျခည္စတဲ့ သက္ဆိုင္ရာ ကုထံုးနဲ႔ ကုရမွာ ျဖစ္ျပီး အသည္းေရာဂါမွာ အသည္းေဆးေတြနဲ႔ ကုမလား၊ ခြဲစိတ္မလား၊ အသည္းအစားထိုးမလား စသျဖင့္ စဥ္းစားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
ေရဖ်ဥ္းရွိတဲ့ ေ၀ဒနာရွင္ေတြ အားလံုးကို ေရနဲ႔ အငန္ဓာတ္ ေလွ်ာ့စားခိုင္းပါတယ္။ ဆားဆိုရင္ တစ္ေန႔ကို 2 g ထက္ပိုစားလို႔ မရပါဘူး။ လိုအပ္သလို ဆီးေဆးေတြ ေပးပါတယ္။ အရည္ေတြ အရမ္းမ်ားရင္ ေဖာက္ထုတ္မယ္။ 

အသည္း / ႏွလံုး / ေက်ာက္ကပ္ စတဲ့ ေရာဂါျဖစ္ေနတဲ့ အဂၤါကို ခြဲစိတ္ကုသဖို႔ အရမ္းဆိုးရင္ အစားထိုးဖို႔ လုပ္ေဆာင္ပါမယ္။ ဒါေတြက ဗဟုသုတ အျဖစ္ေဖာ္ျပတာ ျဖစ္ျပီး ေရာဂါတကယ္ ျဖစ္လာရင္ ေဆးရံုတက္ ကုသမွဳ ခံယူရမွာသာ ျဖစ္ပါတယ္။ ကာကြယ္နည္းေတြကေတာ့ အထက္ပါ ေရာဂါေတြ မျဖစ္ေအာင္ ေနထိုင္နည္းေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေဆာင္းပါးမွာေတာ့ ေရဖ်ဥ္းျဖစ္ရျခင္းနဲ႔ ပတ္သက္ျပီး ျပည္သူမ်ား အယူလြဲေနမွာ စိုးလို႔ အေၾကာင္းရင္းမ်ားသာ ေဖာ္ျပေပးလိုက္ရပါတယ္။

ေရဖ်ဥ္းစြဲေနျခင္းရဲ့ အေရးၾကီးေသာ အခ်က္
၀မ္းဗိုက္ဟာ တျဖည္းျဖည္း ေဖာင္းလာျပီး အရည္ေတြ ရွိေနတယ္ ထင္ရင္ နီးစပ္ရာ ေဆးရံုေဆးခန္းကို အျမန္ဆံုး သြားေရာက္ စစ္ေဆးျပီး လုိအပ္တဲ့ ကုသမွဳ ခံယူရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေရဖ်ဥ္းစြဲတယ္ ဆိုတာ ခႏၶာကိုယ္ထဲက ကလီစာတစ္ခုခု ပ်က္ယြင္းေနျပီး ေသြးထဲက အရည္ေတြကို မထိန္းသိမ္းႏိုင္တဲ့ အေျခအေနထိ ေရာက္ေနျပီဆိုတာ ျပတဲဲ့ လကၡဏာတစ္ရပ္ ျဖစ္ေၾကာင္းပါ။

 

Probe by : ေဒါက္တာသီဟသစ္

http://www.mmdailynews.com/


ကင္ဆာေရာဂါ မျဖစ္ရေအာင္ ေနထုိင္ရမည့္ နည္းလမ္းမ်ား
သင့္မွာ က်န္းမာေရးနဲ႔ ညီညြတ္တဲ့အမူအက်င့္ေတြရွိေနရင္ ကင္ဆာေရာဂါျဖစ္ႏုိင္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ကင္ဆာေရာဂါျဖစ္ေစႏုိင္တဲ့အခ်က္ေတြထဲမွာ ၇၀ ရာခုိင္ႏႈန္းဟာ ဘ၀ေနထုိင္မႈနဲ႔ ဆက္စပ္ေနၿပီး ေရွာင္ရွားလုိ႔ ရႏုိင္ပါတယ္။ က်န္းမာေရးနဲ႔ ညီၫြတ္တဲ့အစာ စားတာ၊ ေလ့က်င့္ခန္းလုပ္တာနဲ႔ ေဆးလိပ္ေရွာင္တာေတြဟာ ေရာဂါကုိ ခုခံႏုိင္တဲ့ ပထမေျခလွမ္းေတြပါ။ ဒါ့အျပင္ မၾကာခင္က ျပဳလုပ္တဲ့ေလ့လာမႈအသစ္ေတြအရ သင့္ရဲ႕ဘ၀ေန႔စဥ္အစိတ္အပုိင္းမွ အံ့ၾသဖြယ္ရာနည္းလမ္းေတြနဲ႔ ေရာဂါမျဖစ္ေအာင္ ကာကြယ္ႏုိင္တယ္ဆုိတာ ေတြ႕ရွိခဲ့ပါတယ္။ကင္ဆာေရာဂါမျဖစ္ေအာင္ ေအာင္ပါနည္းလမ္းေတြကုိ အသုံးျပဳၾကည့္ပါ။

(၁) ေရဘုံဘုိင္ေခါင္းမွရတဲ့ ေရကုိစစ္ၿပီး အသုံးျပဳပါ

ဒီလုိအသုံးျပဳတာေၾကာင့္ ကင္ဆာေရာဂါျဖစ္ေစႏုိင္တဲ့ Carcinogen နဲ႔ေဟာ္မုန္းကုိအေႏွာင့္အယွက္ေပးတဲ့ ဓာတုပစၥည္းေတြနဲ႔ ထိေတြ႕မႈနည္းသြားႏုိင္ပါတယ္။ ေရသန္႔စင္စက္ကုိအသုံးျပဳၿပီးဘုံဘုိင္မွ ေရကုိအသုံးျပဳတာဟာ ေရသန္႔ဘူးေတြေလာက္ အရည္အေသြးမေကာင္းေပမယ့္ အႏၲရာယ္ပုိကင္းပါတယ္။ ဓာတုပစၥည္းနဲ႔ ထိေတြ႕မႈနည္းေအာင္ ပလက္စတစ္ဘူူးေတြနဲ႔ ေရထည့္ေသာက္မယ့္အစား စတီး ဒါမွမဟုတ္ ဖန္ဘူးေတြအသုံးျပဳပါ။

(၂) ဓာတ္ဆီတုိင္ကီမွာ ဆီျပည့္ေနရင္ ဆီထည့္တာကုိ ရပ္လုိက္ပါ

ဆီဆုိင္မွာ ဓာတ္ဆီ ဒါမွမဟုတ္ gas ျပည့္ေနစဥ္ သင္၀ယ္ထားတဲ့ဆီအမွတ္မေရာက္ေသးဘဲ ဆီတုိင္ကီျပည့္သြားရင္ ဆက္မျပည့္ပဲရပ္လုိက္ပါ။ ဆီေတြလွ်ံၾကလာတာေၾကာင့္ ကင္ဆာျဖစ္ေစႏုိင္တဲ့ အဆိပ္ပစၥည္းေတြ ေလထဲပ်ံ႕ႏွံ႔သြားႏုိင္ကာ သင့္အေရျပား ဒါမွမဟုတ္အဆုတ္ထဲေရာက္သြားႏုိင္လုိ႔ပါ။

(၃) အသားေတြကုိ မကင္ခင္ႏွပ္ထားပါ

အသား၊ ငါးေတြကုိ မီးေသြးနဲ႔ကင္စားရင္ အသားကင္ေပၚက မီးခုိးမႈိင္းေတြမွာ ကင္ဆာျဖစ္ေစႏုိင္တဲ့ Heterocy-clic amines HCAS ေတြ ရွိေနတတ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အသားငါးေတြမကင္ခင္မွာ အနည္းဆုံး တစ္နာရီခန္႔ႀကိဳတင္ၿပီး မဆလာနဲ႔ႏွပ္ထားပါ။ မဆလာမွာပါ၀င္တဲ့ ဓာတ္တုိးဆန္႔က်င္ပစၥည္းေတြဟာ HCAS ကုိ ၈၇ ရာခုိင္ႏႈန္းခန္႔ေလ်ာ့ခ်ႏုိင္တယ္လုိ႔  Karsas တကၠသုိလ္မွ ေလ့လာသူေတြက ေတြ႕ရွိခဲ့ပါတယ္။

(၄) ေန႔တုိင္းေကာ္ဖီေသာက္ပါ

ေန႔စဥ္ေကာ္ဖီကုိ ငါးခြက္ ဒါမွမဟုတ္ ဒါထက္ပုိ ေသာက္သူေတြဟာ ေကာ္ဖီအနည္းဆုံးေသာက္သူေတြ ထက္ဦးေႏွာက္ကင္ဆာျဖစ္ႏုိင္ေျခ ၄၀ ရာခုိင္ႏႈန္း ေလ်ာ့နည္းတယ္ လုိ႔ အဂၤလန္မွ၂၀၁၀ အတြင္း ေလ့လာမႈအရ သိရပါတယ္။ ေန႔စဥ္ ေကာ္ဖီငါးခြက္ေသာက္တာဟာ ခံတြင္းနဲ႔ လည္မ်ဳိကင္ဆာ လည္းျဖစ္ႏုိင္ေျခ ေလ်ာ့ခ်ႏုိင္တယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။ လက္ဖက္ရည္ဟာ ေကာ္ဖီေလာက္ကာကြယ္ႏုိင္စြမ္းမရွိဘူးလုိ႔လည္း သုေတသီေတြက ေျပာၾကပါတယ္။

(၅) ေရမ်ားမ်ားေသာက္ပါ

ေရနဲ႔ အျခားအရည္ေတြကို မ်ားမ်ားေသာက္တာေၾကာင့္ ကင္ဆာျဖစ္ေစႏိုင္တဲ့ အဆိပ္ေတြ ဆီးအတြင္းမွာ  Dilute ျဖစ္သြားၿပီး ဆီးအိမ္မွ ျမန္ျမန္ထြက္ သြားေစတာေၾကာင့္ ဆီးအိမ္ကင္ဆာ ျဖစ္ ႏုိင္ေျခနည္းသြားႏုိင္ပါတယ္။ ေန႔စဥ္ ေရရွစ္ခြက္အနည္းဆုံးေသာက္ပါ။

(၆) အစိမ္းေရာင္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ မ်ားမ်ားစားပါ

ဟင္းသီးဟင္းရြက္ကုိ အစိမ္းေရာင္ျဖစ္ေစတဲ့ ကလုိ႐ုိဖီးမွာ မဂၢနီစီယမ္မ်ားစြာပါ၀င္တာေၾကာင့္ အမ်ဳိးသမီးေတြမွာအူမႀကီးကင္ဆာျဖစ္ႏုိင္ေျခေလ်ာ့နည္းႏုိင္ပါတယ္။ အစိမ္းရင့္ေရာင္အရြက္ ေတြကုိ မ်ားမ်ားစားေပးပါ။ ခ်က္ၿပီးသား ဟင္းႏုနယ္ခြက္တစ္၀က္စာမွာ မဂၢနီစီယမ္ ၇၅မီလီဂရမ္ပါ၀င္ပါတယ္။ ေန႔စဥ္လုိအပ္ခ်က္ပမာဏရဲ႕ ၂၀ ရာခုိင္ႏႈန္းပါ။

(၇) အခြံမာသီးစားပါ

အခြံမာသီးမွာ ပါ၀င္တဲ့ ဆီလီနီယမ္ေတြဟာ ဆီးအိမ္ကင္ဆာျဖစ္ႏုိင္ေျခကုိေလ်ာ့ခ်ႏုိင္ပါ တယ္လုိ႔  Dartmouth  ေဆးတကၠသိုလ္မွ သုေတသီေတြက ဆုိပါတယ္။ အျခားေလ့လာမႈ အရလည္း ေသြးတြင္း ဆီလီနီယမ္ပါ၀င္မႈမ်ား သူေတြဟာ အဆုတ္နဲ႔ အူမႀကီးကင္ဆာေၾကာင္႕ ေသဆုံးႏႈန္းက်ဆင္းသြားတယ္လုိ႔ ေတြ႕ရွိခဲ့ပါတယ္။ ဆီလီနီယမ္ဟာ Cell ေတြကုိ ဓာတ္တုိးပစၥည္းမွ ကာကြယ္ေပးႏုိင္႐ုံမက ခုခံအားလည္း ေကာင္းမြန္ေစကာကင္ဆာအက်ိတ္ေတြကုိ အာဟာရ ေပးမယ့္ ေသြးေၾကာေတြမေပၚေပါက္ေအာင္လည္း ဖိႏွိပ္ေပးပါတယ္။

(၈) သားျမတ္ကင္ဆာမျဖစ္ေအာင္ ေလ့က်င့္ခန္းလုပ္ပါ

လမ္းျမန္ျမန္ေလွ်ာက္တာလုိမ်ဳိးအသင့္အတင့္ေလ့က်င့္ခန္းကုိ တစ္ပတ္မွာ ႏွစ္နာရီလုပ္တာေၾကာင့္ သားျမတ္ကင္ဆာျဖစ္ႏုိင္ေျခ ၁၈ ရာခုိင္ႏႈန္း ေလ်ာ့ခ်ႏုိင္ပါတယ္။ ေလ့က်င့္ခန္းပုံမွန္ လုပ္တာေၾကာင့္ ကင္ဆာျဖစ္ေစႏုိင္တဲ့ အီစထ႐ုိဂ်င္ကိုထုတ္လုပ္ေပးတဲ့ အဆီေတြ ေလာင္ကၽြမ္းေစတာေၾကာင့္ ျဖစ္ႏုိင္ေျခေလ်ာ့သြားတာပါ။

(၉) အ၀တ္ကုိ အေျခာက္မေလွ်ာ္ပါနဲ႔

အေျခာက္ေလ်ာ္သန္႔စင္ရည္မွာ ပါ၀င္တဲ့  perchloroethylene  ဓာတုပစၥည္းဟာ အသည္းနဲ႔ေက်ာက္ကပ္ကင္ဆာနဲ႔ ေသြးကင္ဆာျဖစ္ေစႏုိင္တယ္လုိ႔၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ေစာေစာပုိင္းက Na-tional Academies Of Science  ကသုေတသီေတြ ေတြ႕ရွိခဲ့ပါတယ္။ ဆပ္ျပာရည္အေပ်ာ့စားနဲ႔ အ၀တ္ေလွ်ာ္ၿပီးေလထဲမွာ အေျခာက္ခံပါ။ အစြန္းအထင္းရွိေနရင္လည္း ရွာလကာရည္နဲ႔ဖ်က္ပါ။

(၁၀) လက္ကုိင္ဖုန္း (Cell Phone) ေၾကာင့္ အႏၲရာယ္မရွိေအာင္

လက္ကုိင္ဖုန္းကုိ စကားတုိတုိေျပာဖုိ႔ ဒါမွမဟုတ္ Message ပုိ႔ဖုိ႔သာ အသုံးျပဳပါ။ ဒါမွမဟုတ္ရင္လည္း နားက်ပ္တပ္ဆင္ၿပီးေျပာပါ။ ေလ့လာမႈေတြအရ လက္ကုိင္ဖုန္း အသုံးျပဳသူေတြ ဟာ ဦးေႏွာက္ကင္ဆာ ျဖစ္ႏုိင္ေျခမ်ားတယ္ လုိ႔ ေတြ႕ရွိထားပါတယ္။

(၁၁) ေနေလာင္ဒဏ္ကုိအေရာင္နဲ႔ ကာကြယ္ပါ

သင္အိမ္ျပင္ကုိထြက္ရင္ အေရာင္ ေရြးၿပီး ၀တ္ဆင္တာဟာ အေရျပားကင္ဆာကုိ ကာကြယ္ႏုိင္ပါတယ္လုိ႔ စပိန္မွသိပၸံပညာရွင္ေတြက ဆုိပါတယ္။ အျပာေရာင္နဲ႔ အနီေရာင္အ၀တ္ ေတြဟာ အ၀ါေရာင္နဲ႔ အျဖဴေရာင္အ၀တ္ေတြထက္ ေနေရာင္ျခည္ရဲ႕ UV rays ဒဏ္ သိသိသာသာပုိမုိကာကြယ္ႏုိင္တယ္လုိ႔ သုေတသီေတြ ေတြ႕ရွိခဲ့ပါတယ္။ ဦးထုပ္ေဆာင္းဖုိ႔လည္း မေမ့ပါနဲ႔။ မွဲ႕ကင္ဆာဟာ ေနေရာင္ျခည္နဲ႔ တုိက္႐ုိက္ထိေတြ႕တဲ့ေနရာမွာ ပုိျဖစ္ႏုိင္လုိ႔ပါ။ ဦးေခါင္း ဒါမွမဟုတ္လည္ပင္းမွာ မွဲ႕ကင္ဆာရွိသူေတြဟာ အျခားေနရာမွာရွိသူေတြထက္ ေသဆုံးႏႈန္းႏွစ္ဆပုိမ်ားတယ္လုိ႔  North Caro-lina  တကၠသိုလ္က သုေတသီေတြ ေတြ႕ရွိခဲ့ပါတယ္။

(၁၂) သန္႔ရွင္းတဲ့အစာစားပါ

ပဋိဇီ၀ေဆးနဲ႔ ေဟာ္မုန္းေဆးအသုံးမျပဳတဲ့ အသားေတြသာ ၀ယ္စားပါလုိ႔ ကင္ဆာအသင္းဥကၠ႒က ေျပာပါတယ္။  ဒါ့အျပင္ ပုိးသတ္ေဆး အသုံးမျပဳထားတဲ့ ဟင္းသီးဟင္းရြက္နဲ႔အသီးအႏွံေတြ အသုံးျပပါ ဒါမွမဟုတ္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ေပၚ ပုိးသတ္ေဆး အၾကြင္းအက်န္ေတြ ကုန္စင္ေအာင္ ေဆးေၾကာၿပီးမွ အသုံးျပပါ။ မုန္ညႇင္း၊ စေတာ္ဘယ္ရီ၊ ပန္းသီး၊ မက္မြန္သီးနဲ႔  Blueberries ေတြမွာ ပုိးသတ္ေဆး အမ်ားဆုံးဖ်န္းထားတတ္ပါတယ္။ ပုိးသတ္ေဆးမွာ ကင္ဆာျဖစ္ေစႏုိင္တဲ့ ပစၥည္းအမ်ဳိးေပါင္း ၄၀ ေက်ာ္ပါ၀င္တာမုိ႔ ထိေတြ႕မႈအနည္းဆုံးျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးစားပါ။

(၁၃) သင့္သားျမတ္သိပ္သည္းဆကုိ ေမးျမန္းပါ

သင္သားျမတ္ကုိ  Mammogram  ႐ုိက္ၾကည့္ရင္ သားျမတ္သိပ္သည္းဆ ဘယ္ေလာက္ရွိသလဲဆုိတာကုိ ေမးၾကည့္ပါ။ သားျမတ္သိပ္သည္းဆ ၇၅ ရာခုိင္ႏႈန္း ဒါမွမဟုတ္ ဒါထက္မ်ားသူေတြဟာသိပ္သည္းဆနည္းသူေတြထက္ ကင္ဆာျဖစ္ႏုိင္ေျခ ေလးဆမွ ငါးဆခန္႔ပုိမ်ားပါတယ္။ သားျမတ္သိပ္သည္းဆမ်ားတာဟာ အီစထ႐ုိဂ်င္အဆင့္ေတြ မ်ားတာေၾကာင့္ ျဖစ္တာမုိ႔ ေလ့က်င့္ခန္းျပဳလုပ္ဖုိ႔ အလြန္အေရးႀကီးပါတယ္။ ခႏၶာကိုယ္မွ အဆီ Cell ေတြ က်ဳံ႕သြားတာေၾကာင့္ ကင္ဆာျဖစ္ႏုိင္တဲ့ Cell ေတြ နည္းသြားႏုိင္ပါတယ္။

(၁၄)ကင္ဆာတြန္းလွန္ႏုိင္တဲ့အစြမ္း ပုိမုိရရွိေအာင္

သင္ဟာ ဟင္းသီးဟင္းရြက္နဲ႔ သစ္သီး၀လံအမ်ဳိးစုံကုိ မ်ားမ်ားစားမယ္ဆုိရင္က်န္းမာေရးအတြက္ အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ားစြာရရွိမွာပါ။ မွန္ပါတယ္။ အခ်ဳိ႕ သစ္သီးနဲ႔ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ေတြကုိ လက္တစ္ဆုပ္စာစား႐ုံနဲ႔ ကင္ဆာကုိ တြန္းလွန္ႏုိင္တဲ့ အာဟာရဓာတ္ေတြရရွိေစႏုိင္တယ္ဆုိတာ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္အတြင္း ေလ့လာ စမ္းသပ္မႈ ေတြအရ သိရပါတယ္။ ကင္ဆာေရာဂါကုိ အေကာင္းဆုံးတြန္းလွန္ႏုိင္တဲ့အာဟာရဓာတ္နဲ႔ အစားအစာေတြကုိေရြးခ်ယ္ႏုိင္ဖုိ႔ ေဖာ္ျပေပးလုိက္ပါတယ္။   

ေဒါက္တာခင္မုိးမုိး

အစားအစာနဲ႔ ေရာဂါ ကုသၾကရေအာင္

သင္နဲ႔ သင့္ပတ္ဝန္းက်င္မွာ အျဖစ္မ်ားတတ္တဲ့ က်န္းမာေရး ျပႆနာေတြကို ေအာက္ပါ အရသာရွိလွတဲ့ အစားအစာနဲ႔ ကုသႏိုင္ေအာင္ ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

မၾကာခဏ ေခါင္းကိုက္တတ္ျခင္း
 

ဟင္းႏုနယ္ရြက္ စားပါ

ဟင္းႏုနယ္ရြက္မွာ ေခါင္းကိုက္တာ သက္သာေစႏိုင္တဲ့ ဗီတာမင္ B အမ်ဳိးအစား Riboflavin အမ်ားအျပား ပါဝင္ပါတယ္။ ဂ်ာမန္မွ သုေတသီေတြက Riboflavin ဟာ ေခါင္းကိုက္ေဝဒနာ ရွိသူေတြကို ေခါင္းကိုက္တဲ့ အႀကိမ္အေရအတြက္ ထက္ဝက္ခန္႔ ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ၿပီး ေခါင္းကိုက္ေပ်ာက္ေဆး ေသာက္ရတဲ့ အေရအတြက္ ေလ်ာ့နည္းေစတယ္လို႔ ေတြ႕ရွိခဲ့ပါတယ္။ Riboflavin ဟာ ေရမွာ ေပ်ာ္ဝင္တဲ့ ဗီတာမင္ B ျဖစ္တာေၾကာင့္ ခႏၶာကိုယ္တြင္းမွာ သိုေလွာင္ သိမ္းဆည္းထားႏိုင္မႈ မရွိပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ေန႔စဥ္ အစိမ္းေရာင္ ဟင္းရြက္ေတြ စားေပးၿပီး ဗီတာမင္ B (Riboflavin) ရရွိေအာင္ ရယူပါ။

အေအးမိႏွာေစးျခင္း

ၾကက္စြပ္ျပဳတ္ရည္ ေသာက္ပါ

အေမရိကန္မွ သုေတသီေတြက ၾကက္သားနဲ႔ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ စြပ္ျပဳတ္ရည္ ေသာက္တာေၾကာင့္ ေရာင္ရမ္းမႈကို ေလွ်ာခ်ႏိုင္တဲ့ စြမ္းအင္ရွိၿပီး အေအးမိေဝဒနာ သက္သာႏိုင္တယ္လို႔ ေတြ႕ရွိခဲ့ပါတယ္။

ခံတြင္းအနံ႔ နံျခင္း
 

ဒိန္ခ်ဥ္ေသာက္ပါ

ခံတြင္းအန႔ံ သန္႔ရွင္းေနေအာင္ ဒိန္ခ်ဥ္ေသာက္ပါ။ ႏို႔ထြက္ပစၥည္းကို ေန႔စဥ္ ေသာက္တာေၾကာင့္ ပါးစပ္အတြင္း ခံတြင္းနံ႔ နံေစတဲ့ ဟိုက္ဒ႐ိုဂ်င္ဆာလဖိုက္ အဆင့္ေတြ ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ပါတယ္လို႔ ဂ်ပန္မွ သုေတသီေတြက ေတြ႕ရွိခဲ့ပါတယ္။ ႐ိုး႐ိုး ဒိန္ခ်ဥ္သာ ေသာက္ပါ။ သစ္သီး ပါဝင္တဲ့ ဒိန္ခ်ဥ္ေတြမွာ အခ်ဳိဓာတ္ ပိုကဲတာေၾကာင့္ သြားပိုးစားေစႏိုင္လို႔ပါ။

အစာမေၾကျခင္း
 

စမုန္စပါး စားပါ

စမုန္စပါးမွာ ဗိုက္ပြတာ၊ ဗိုက္နာတာ၊ ေလပြတာ၊ ပ်ဳိ႕တာနဲ႔ ရင္ပူတာေတြကို သက္သာေစႏိုင္တဲ့ Anti-spassmodic ဂုဏ္သတိၱရွိတဲ့ ျဒပ္ေပါင္းေတြ ပါဝင္လို႔ပါ။ အစာစားၿပီးတိုင္း စမုန္စပါး ဝါးစားပါ။

လိင္စိတ္ ကုန္ခန္းျခင္း

အညိဳရင့္ေရာင္ ေခ်ာကလက္ စားပါ

အညိဳရင့္ေရာင္ ေခ်ာကလက္က အနည္းဆံုး ေန႔စဥ္ တစ္စိတ္စားတဲ့ အမ်ဳိးသမီးေတြမွာ လိင္စိတ္ တက္ႂကြမႈ ရွိတာဟာ ေခ်ာကလက္မွာ ပါဝင္တဲ့ စိတ္ခံစားမႈ ေကာင္းေစတဲ့ ဓာတုပစၥည္းေၾကာင့္ပါလုိ႔ အာဟာရပညာရွင္ Dr.Joanna McMillon က ေျပာပါတယ္။

ေဒါက္တာ ခင္မုိးမုိး


ရင္သား​ႀကီး​ထြား​လိုသည့္​ မ​ေလး​ရွား​အမ်ိဳး​သမီး​ အသည္း​ကြဲဇာတ္လမ္း​ၾကံု


alt

ရင္သား​ႀကီး​ထြား​လို၍ စမ္းသပ္ေနပံု​© dailymail

မ​ေလး​ရွား​နိုင္ငံမွ ရံုး​စာ​ေရး​ အမ်ိဳး​သမီး​တစ္ဦး​သည္ ရင္သား​ႀကီး​ထြား​ရန္ ခြဲစိတ္မႈ ခံယူခဲ့​ၿပီး​ေနာက္ ႏွစ္ခါနာရသည့္​ အျဖစ္မ်ိဳး​ ၾကံု​ေနရ​ေၾကာင္း​ သိရသည္။

သူမသည္ ခ်စ္သူ၏ စြန့္​ခြာမႈကို ခံရၿပီး​ေနာက္ ရင္သား​ကိုလည္း​ ဖယ္ရွား​ ျဖတ္ထုတ္ရမည့္​ အ​ေျခအ​ေနႏွင့္​ ရင္ဆိုင္​ေနရသည္။ အသက္ ၃၀ အရြယ္ရွိၿပီး​ သမ္ဟုသာ မည္​ေဖာ္ျပ​ေသာ အမ်ိဳး​ သမီး​သည္ သူမ၏ခ်စ္သူ သ​ေဘာက်​ေစရန္ ရင္သား​ခြဲစိတ္မႈ ခံယူခဲ့​ျခင္း​ျဖစ္သည္။ သူမ၏ ခ်စ္သူက သူမအား​ ယခုထက္ ပိုပိန္၍ ရင္သား​ပိုႀကီး​ေစလို​ေၾကာင္း​ မၾကာခဏ ​ေျပာ​ေလ့​ရွိသည္။

လြန္ခဲ့​ေသာ ၂ လကမူ သမ္သူ သူမ​ေနထိုင္ရာ ဖာဟန္မွ ကြာလာလမ္ပူသို့​ သြား​ေရာက္ၿပီး​ ဆရာဝန္ တစ္ဦး​ႏွင့္​ ​ေတြ႕​ဆံုခဲ့​သည္။ ထို့​ေနာက္ ရင္သား​ခြဲစိတ္မႈကို ခံယူခဲ့​သည္။ သို့​ေသာ္ လက္ရွိတြင္ သူမ၏ ခြဲစိတ္ထား​ေသာ ရင္သား​အတြင္း​ ပိုး​ဝင္မႈ​ေၾကာင့္​ ရင္သား​တစ္ခုလံုး​ ျဖတ္ထုတ္ရမည့္​ အ​ေျခအ​ေနမ်ိဳး​ ၾကံု​ေနရသည္။ သမ္၏ ခ်စ္သူမွာလည္း​ သူမအား​ ရင္သား​ခြဲစိတ္မႈအတြက္ ​ေငြအ​ ေျမာက္အျမား​ သံုး​စြဲသည္ဟုဆိုကာ ​ေဒါသတႀကီး​ လမ္း​ခြဲသြား​ခဲ့​သည္။

သမ္သည္ ခြဲစိတ္မႈအတြက္ ရင္း​ဂစ္​ေငြ ၁၃၀၀၀ ​ ေက်ာ္ ကုန္က်ခဲ့​သည္။ ​ေလာ​ေလာဆယ္တြင္ သမ္သည္ ရင္သား​မ်ား​ ပိုး​ဝင္မႈ​ေၾကာင့္​ ဗ်ာမ်ား​လ်က္ရွိသည္။ ခြဲစိတ္ၿပီး​ ၁ ပတ္မ်ွ အၾကာကတည္း​က ရင္သား​မ်ား​ ​ေရာင္ရမ္း​ကာ ညိုမည္း​သြား​ခဲ့​ေၾကာင္း​ သူမကဆိုသည္။

သူမ၏ ကိစၥႏွင့္​ ပတ္သက္၍ တရား​ရံုး​က ထိုခြဲစိတ္မႈသည္ တရား​ဝင္ လုပ္​ေဆာင္ျခင္း​ မဟုတ္ဟု ယူဆရ​ေၾကာင္း​ ​ေျပာၾကား​ထား​သည္။ မ​ေလး​ရွား​တြင္ ရင္သား​ျပင္ဆင္မႈကို တရား​မဝင္ဘဲ ခြဲစိတ္လုပ္ကိုင္မႈမ်ား​ ရွိ​ေန​ေၾကာင္း​လည္း​ သိရွိရသည္။


Comments