ชุดประจำชาติ

 การแต่งกายของไทย                                

       สำหรับชุดผู้หญิงคือ ชุดไทยจักรี  สำหรับชุดผู้ชายคือ ใส่เสื้อพระราชทาน

การแต่งกายของบรูไน

       สำหรับชุดของผู้ชาย เรียกว่า บาจู มลายู (Baju Melayu) ส่วนของชุดผู้หญิงเรียกว่า บาจูกุรัง (Baja Kurung) คล้ายกับชุดประจำชาติของประเทศมาเลเซีย การแต่งกายของกัมพูชา

       ซัมปอต (Sampot)

การแต่งกายของอินโดนีเซีย                                   

       เคบาย่า (Kebaya) การแต่งกายของลาว

       ผู้หญิงลาวจะนุ่งผ้าซิ่น และเสื้อแขนยาวทรงกระบอก สำหรับผู้ชายมักแต่งกายแบบสากลหรือนุ่งโจงกระเบน สวมเสื้อชั้นนอกกระดุกเจ็ดเม็ดคล้ายเสื้อพระราชทานของไทย

การแต่งกายของมาเลเซีย                                  

       สำหรับชุดของผู้ชาย เรียกว่า บาจู มลายู (Beju Melayu)  สำหรับชุดของผู้หญิง เรียนกว่า บาจูกุรุง (Baja Kurung) 
การแต่งกายของฟิลิปปินส์

       ผู้ชายจะนุ่งกางเกงขายาวและสวมเสื้อที่เรียกว่า บารองตากาล็อก  ส่วนผู้หญิงนุ่งกระโปรงยาว ใส่เสื้อแขนสั้นจับจีบยกตั้งขึ้นเหนือไหล่คล้ายปีกผีเสื้อ เรียกว่า บาลินตาวัก

การแต่งกายของเวียดนาม

       อ่าวหญ่าย 
การแต่งกายของสิงคโปร์

       สิงคโปรไม่มีชุดประจำชาติเป็นของตนเอง เนื่องจากประเทศสิงคโปร์แบ่งออกเป็น 4 เชื้อชาติหลัก ได้แก่ จีน มาเลย์ อินเดีย และชาวยุโรป ซึ่งแต่ละเชื้อชาติก็มีชุดประจำชาติเป็นของตนเอง เช่น ผู้หญิงมลายูในสิงคโปร์ จะใส่ชุดเกบาย่า (Kebaya) ตัวเสื้อจะมีสีสันสดใส ปักฉลุเป็นลายลูกไม้ หากเป็นชาวจีน ก็จะสวมเสื้อแขนขาว คอจีน เสื้อผ้าซ่อนกระดุม สวมกางเกงขายาว โดยเสื้อจะใช้ผ้าสีเรียบหรือผ้าแพรจีนก็ได้้

การแต่งกายของพม่า

       ลองยี 

Comments