การนำทาง

  เจ้าของไซต์

  • Ekachai Phaichamnan

  ผู้เขียนหน้าเว็บ

  • Ekachai Phaichamnan
   ธันวาคม 10, 2013

  จำนวนผู้เข้าชม

  ASEAN CORNER by Kru Ekachai


   All About ASEAN Quizzes
  ċ
  Brunei Darussalam Quiz 1.swf
  ดู ดาวน์โหลด
  รอบรู้บรูไน ชุดที่ 1  471 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 3 2 ส.ค. 2555 19:02 Ekachai Phaichamnan
  ċ
  Cambodia Quiz 1.swf
  ดู ดาวน์โหลด
  รอบรู้กัมพูชา ชุดที่ 1  463 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 4 24 ก.ค. 2555 06:30 Ekachai Phaichamnan
  ċ
  Indonesia Quiz 1.swf
  ดู ดาวน์โหลด
  รอบรู้อินโดนีเซีย ชุดที่ 1  484 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 7 2 ส.ค. 2555 02:33 Ekachai Phaichamnan
  ċ
  Laos Quiz 1.swf
  ดู ดาวน์โหลด
  รอบรู้ลาว ชุดที่ 1  486 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 4 2 ส.ค. 2555 19:04 Ekachai Phaichamnan
  ċ
  Malaysia Quiz 1.swf
  ดู ดาวน์โหลด
  รอบรู้มาเลเซีย ชุดที่ 1  476 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 5 21 ก.ค. 2555 21:10 Ekachai Phaichamnan
  ċ
  Myanmar Quiz 1.swf
  ดู ดาวน์โหลด
  รอบรู้พม่า ชุดที่ 1  472 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 3 21 ก.ค. 2555 21:11 Ekachai Phaichamnan
  ċ
  Singapore Quiz 1.swf
  ดู ดาวน์โหลด
  รอบรู้สิงคโปร์ ชุดที่ 1  473 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 4 21 ก.ค. 2555 21:10 Ekachai Phaichamnan
  ċ
  Thailand Quiz 1.swf
  ดู ดาวน์โหลด
  รอบรู้ประเทศไทย ชุดที่ 1  472 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 3 2 ส.ค. 2555 19:02 Ekachai Phaichamnan
  ċ
  The Philippines Quiz 1.swf
  ดู ดาวน์โหลด
  รอบรู้ฟิลิปปินส์ ชุดที่ 1  484 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 4 21 ก.ค. 2555 21:10 Ekachai Phaichamnan
  ċ
  Vietnam Quiz 1.swf
  ดู ดาวน์โหลด
  รอบรู้เวียดนาม ชุดที่ 1   484 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 3 23 ก.ค. 2555 06:52 Ekachai Phaichamnan
   ASEAN CORNER Quizzes
  ċ
  Capital Cities of 10 ASEAN Countries.swf
  ดู ดาวน์โหลด
    844 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 22 เม.ย. 2556 01:53 Ekachai Phaichamnan
  ċ
  National Dishes of 10 ASEAN Countries.swf
  ดู ดาวน์โหลด
    841 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 22 เม.ย. 2556 01:53 Ekachai Phaichamnan
  ċ
  National Flags of 10 ASEAN Countries.swf
  ดู ดาวน์โหลด
    607 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 22 เม.ย. 2556 01:53 Ekachai Phaichamnan
  ċ
  National Flowers of 10 ASEAN Countries.swf
  ดู ดาวน์โหลด
    764 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 22 เม.ย. 2556 01:53 Ekachai Phaichamnan
   ASEAN Matching Quizzes
  ċ
  Capital cities.swf
  ดู ดาวน์โหลด
    475 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 29 ก.ค. 2555 03:31 Ekachai Phaichamnan
  ċ
  Currencies of ASEAN Countries.swf
  ดู ดาวน์โหลด
    472 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 3 3 ส.ค. 2555 07:35 Ekachai Phaichamnan
  ċ
  Landmarks.swf
  ดู ดาวน์โหลด
    475 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 29 ก.ค. 2555 03:31 Ekachai Phaichamnan
  ċ
  National Animals & Costumes.swf
  ดู ดาวน์โหลด
    483 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 3 ส.ค. 2555 07:36 Ekachai Phaichamnan
  ċ
  National Dishes of ASEAN Countries.swf
  ดู ดาวน์โหลด
    483 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 30 ก.ค. 2555 07:31 Ekachai Phaichamnan
  ċ
  National Flowers of ASEAN Countries.swf
  ดู ดาวน์โหลด
    462 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 30 ก.ค. 2555 06:50 Ekachai Phaichamnan
   ASEAN Quizzes
  ċ
  ASEAN QUIZ 10.swf
  ดู ดาวน์โหลด
  ตอบปัญหาอาเซียนชุดที่ 10   447 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 6 21 ก.ค. 2555 21:11 Ekachai Phaichamnan
  ċ
  ASEAN QUIZ 11.swf
  ดู ดาวน์โหลด
  ตอบปัญหาอาเซียนชุดที่ 11  469 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 3 3 ส.ค. 2555 03:25 Ekachai Phaichamnan
  ċ
  ASEAN QUIZ 1.swf
  ดู ดาวน์โหลด
  ตอบปัญหาอาเซียนชุดที่ 1  470 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 3 21 ก.ค. 2555 21:12 Ekachai Phaichamnan
  ċ
  ASEAN QUIZ 2.swf
  ดู ดาวน์โหลด
  ตอบปัญหาอาเซียนชุดที่ 2  490 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 4 3 ส.ค. 2555 03:25 Ekachai Phaichamnan
  ċ
  ASEAN QUIZ 3.swf
  ดู ดาวน์โหลด
  ตอบปัญหาอาเซียนชุดที่ 3   479 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 4 3 ส.ค. 2555 07:37 Ekachai Phaichamnan
  ċ
  ASEAN QUIZ 4.swf
  ดู ดาวน์โหลด
  ตอบปัญหาอาเซียนชุดที่ 4  476 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 3 3 ส.ค. 2555 07:37 Ekachai Phaichamnan
  ċ
  ASEAN QUIZ 5.swf
  ดู ดาวน์โหลด
  ตอบปัญหาอาเซียนชุดที่ 5  469 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 3 3 ส.ค. 2555 03:25 Ekachai Phaichamnan
  ċ
  ASEAN QUIZ 6.swf
  ดู ดาวน์โหลด
  ตอบปัญหาอาเซียนชุดที่ 6  473 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 3 3 ส.ค. 2555 07:37 Ekachai Phaichamnan
  ċ
  ASEAN QUIZ 7.swf
  ดู ดาวน์โหลด
  ตอบปัญหาอาเซียนชุดที่ 7  473 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 4 13 ก.ค. 2555 06:43 Ekachai Phaichamnan
  ċ
  ASEAN QUIZ 8.swf
  ดู ดาวน์โหลด
  ตอบปัญหาอาเซียนชุดที่ 8  463 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 3 13 ก.ค. 2555 06:43 Ekachai Phaichamnan
  ċ
  ASEAN QUIZ 9.swf
  ดู ดาวน์โหลด
  ตอบปัญหาอาเซียนชุดที่ 9  472 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 4 13 ก.ค. 2555 06:44 Ekachai Phaichamnan
   ASEAN Quizzes (Document)
  Ċ ASEAN QUIZ 14.pdf
  ดู ดาวน์โหลด
    48 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 2 ก.ย. 2556 06:45 Ekachai Phaichamnan
  Ċ ASEAN QUIZ 15.pdf
  ดู ดาวน์โหลด
    61 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 2 ก.ย. 2556 02:23 Ekachai Phaichamnan
  Ċ ASEAN QUIZ 16.pdf
  ดู ดาวน์โหลด
    48 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 2 ก.ย. 2556 02:23 Ekachai Phaichamnan
  Ċ ASEAN QUIZ 20.pdf
  ดู ดาวน์โหลด
    47 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 2 ก.ย. 2556 02:23 Ekachai Phaichamnan
  Ċ ASEAN QUIZ 21.pdf
  ดู ดาวน์โหลด
    47 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 30 ส.ค. 2556 04:33 Ekachai Phaichamnan
  Ċ ASEAN QUIZ 22.pdf
  ดู ดาวน์โหลด
    48 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 3 30 ส.ค. 2556 04:33 Ekachai Phaichamnan
  Ċ ASEAN QUIZ 23.pdf
  ดู ดาวน์โหลด
    48 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 30 ส.ค. 2556 04:33 Ekachai Phaichamnan
  Ċ ASEAN QUIZ 24.pdf
  ดู ดาวน์โหลด
    51 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 2 ต.ค. 2556 06:38 Ekachai Phaichamnan
  Ċ ASEAN QUIZ 30.pdf
  ดู ดาวน์โหลด
    50 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 10 ธ.ค. 2556 04:32 Ekachai Phaichamnan
   Click Map
  ċ
  Click Map 2.swf
  ดู ดาวน์โหลด
    517 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 1 ส.ค. 2555 20:43 Ekachai Phaichamnan
  ċ
  Maps of ASEAN Countries.swf
  ดู ดาวน์โหลด
    479 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 30 ก.ค. 2555 06:54 Ekachai Phaichamnan
   English Grammar Quizzes
  ċ
  ASEAN CORNER - English Grammar Quiz 5.swf
  ดู ดาวน์โหลด
    732 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 6 ก.ค. 2555 07:09 Ekachai Phaichamnan
  ċ
  English Grammar Quiz 1.swf
  ดู ดาวน์โหลด
    484 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 3 2 ต.ค. 2556 06:37 Ekachai Phaichamnan
  ċ
  English Grammar Quiz 2.swf
  ดู ดาวน์โหลด
    476 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 6 2 ต.ค. 2556 06:37 Ekachai Phaichamnan
  ċ
  English Grammar Quiz 3.swf
  ดู ดาวน์โหลด
    476 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 5 2 ต.ค. 2556 06:37 Ekachai Phaichamnan
  ċ
  English Grammar Quiz 4.swf
  ดู ดาวน์โหลด
    472 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 3 2 ต.ค. 2556 06:38 Ekachai Phaichamnan
  ċ
  English Grammar Quiz 5.swf
  ดู ดาวน์โหลด
    447 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 3 2 ต.ค. 2556 06:38 Ekachai Phaichamnan
   English Vocabulary Quizzes (Document)
  Ċ English Vocabulary Quiz 3.pdf
  ดู ดาวน์โหลด
    33 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 2 ก.ย. 2556 02:23 Ekachai Phaichamnan
  Ċ English Vocabulary Quiz 4.pdf
  ดู ดาวน์โหลด
    33 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 30 ส.ค. 2556 04:28 Ekachai Phaichamnan
  Ċ English Vocabulary Quiz 5.pdf
  ดู ดาวน์โหลด
    33 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 2 ต.ค. 2556 06:38 Ekachai Phaichamnan
  Ċ English Vocabulary Quiz 6.pdf
  ดู ดาวน์โหลด
    47 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 10 ธ.ค. 2556 04:31 Ekachai Phaichamnan
  Ċ English Vocabulary Quiz 7.pdf
  ดู ดาวน์โหลด
    33 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 10 ธ.ค. 2556 04:31 Ekachai Phaichamnan
  Ċ English Vocabulary Quiz 8.pdf
  ดู ดาวน์โหลด
    32 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 10 ธ.ค. 2556 04:31 Ekachai Phaichamnan
   The 27th SEA Games Myanmar 2013 Worksheets
  Ċ The SEA Games Worksheet 1.pdf
  ดู ดาวน์โหลด
    48 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 10 ธ.ค. 2556 04:31 Ekachai Phaichamnan
  Ċ The Sea Games Worksheet 2.pdf
  ดู ดาวน์โหลด
    66 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 10 ธ.ค. 2556 04:31 Ekachai Phaichamnan
  Ċ The SEA Games Worksheet 3.pdf
  ดู ดาวน์โหลด
    48 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 1 ม.ค. 2557 00:32 Ekachai Phaichamnan
  Ċ The SEA Games Worksheet 4.pdf
  ดู ดาวน์โหลด
    106 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 1 ม.ค. 2557 00:32 Ekachai Phaichamnan
  Ċ The SEA Games Worksheet 6.pdf
  ดู ดาวน์โหลด
    48 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 1 ม.ค. 2557 00:32 Ekachai Phaichamnan
  Ċ The Sea Games Worksheet 7.pdf
  ดู ดาวน์โหลด
    69 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 1 ม.ค. 2557 00:32 Ekachai Phaichamnan
   True or False Quizzes
  ċ
  True or False Quiz 1.swf
  ดู ดาวน์โหลด
  จริงหรือเท็จเกร็ดความรู้อาเซียนชุดที่ 1   471 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 3 13 ก.ค. 2555 07:02 Ekachai Phaichamnan
  ċ
  True or False Quiz 2.swf
  ดู ดาวน์โหลด
  จริงหรือเท็จเกร็ดความรู้อาเซียนชุดที่ 2     468 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 4 3 ส.ค. 2555 03:25 Ekachai Phaichamnan
  ċ
  True or False Quiz 3.swf
  ดู ดาวน์โหลด
  จริงหรือเท็จเกร็ดความรู้อาเซียนชุดที่ 3  484 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 3 3 ส.ค. 2555 03:25 Ekachai Phaichamnan
  ċ
  True or False Quiz 4.swf
  ดู ดาวน์โหลด
  จริงหรือเท็จเกร็ดความรู้อาเซียนชุดที่ 4   484 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 5 13 ก.ค. 2555 07:02 Ekachai Phaichamnan
  ċ
  True or False Quiz 5.swf
  ดู ดาวน์โหลด
  จริงหรือเท็จเกร็ดความรู้อาเซียนชุดที่ 5  447 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 3 13 ก.ค. 2555 06:45 Ekachai Phaichamnan
   Vocabulary Quizzes
  ċ
  Vocabulary Quiz 10.swf
  ดู ดาวน์โหลด
  ทดสอบความรอบรู้ด้านคำศัพท์จากกฎบัตรอาเซียน (The ASEAN Charter)    479 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 8 21 ก.ค. 2555 21:13 Ekachai Phaichamnan
  ċ
  Vocabulary Quiz 11.swf
  ดู ดาวน์โหลด
  ทดสอบความรอบรู้ด้านคำศัพท์จากกฎบัตรอาเซียน (The ASEAN Charter)   472 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 5 21 ก.ค. 2555 21:13 Ekachai Phaichamnan
  ċ
  Vocabulary Quiz 12.swf
  ดู ดาวน์โหลด
  ทดสอบความรอบรู้ด้านคำศัพท์จากกฎบัตรอาเซียน (The ASEAN Charter)    476 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 5 29 ก.ค. 2555 06:11 Ekachai Phaichamnan
  ċ
  Vocabulary Quiz 13.swf
  ดู ดาวน์โหลด
  ทดสอบความรอบรู้ด้านคำศัพท์จากกฎบัตรอาเซียน (The ASEAN Charter)    472 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 3 29 ก.ค. 2555 06:10 Ekachai Phaichamnan
  ċ
  Vocabulary Quiz 14.swf
  ดู ดาวน์โหลด
  ทดสอบความรอบรู้ด้านคำศัพท์จากกฎบัตรอาเซียน (The ASEAN Charter)     484 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 4 3 ส.ค. 2555 03:26 Ekachai Phaichamnan
  ċ
  Vocabulary Quiz 15.swf
  ดู ดาวน์โหลด
  ทดสอบความรอบรู้ด้านคำศัพท์จากกฎบัตรอาเซียน (The ASEAN Charter)    484 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 3 3 ส.ค. 2555 03:26 Ekachai Phaichamnan
  ċ
  Vocabulary Quiz 1.swf
  ดู ดาวน์โหลด
    484 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 8 ก.ค. 2555 04:30 Ekachai Phaichamnan
  ċ
  Vocabulary Quiz 2.swf
  ดู ดาวน์โหลด
  ทดสอบความรอบรู้ด้านคำศัพท์จากกฎบัตรอาเซียน (The ASEAN Charter)  463 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 5 12 ก.ค. 2555 07:49 Ekachai Phaichamnan
  ċ
  Vocabulary Quiz 3.swf
  ดู ดาวน์โหลด
  ทดสอบความรอบรู้ด้านคำศัพท์จากกฎบัตรอาเซียน (The ASEAN Charter)  484 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 3 12 ก.ค. 2555 07:50 Ekachai Phaichamnan
  ċ
  Vocabulary Quiz 4.swf
  ดู ดาวน์โหลด
  ทดสอบความรอบรู้ด้านคำศัพท์จากกฎบัตรอาเซียน (The ASEAN Charter)  471 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 3 12 ก.ค. 2555 07:50 Ekachai Phaichamnan
  ċ
  Vocabulary Quiz 5.swf
  ดู ดาวน์โหลด
  ทดสอบความรอบรู้ด้านคำศัพท์จากกฎบัตรอาเซียน (The ASEAN Charter)  496 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 3 12 ก.ค. 2555 07:50 Ekachai Phaichamnan
  ċ
  Vocabulary Quiz 6.swf
  ดู ดาวน์โหลด
  ทดสอบความรอบรู้ด้านคำศัพท์จากกฎบัตรอาเซียน (The ASEAN Charter)  472 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 3 12 ก.ค. 2555 07:50 Ekachai Phaichamnan
  ċ
  Vocabulary Quiz 7.swf
  ดู ดาวน์โหลด
  ทดสอบความรอบรู้ด้านคำศัพท์จากกฎบัตรอาเซียน (The ASEAN Charter)  484 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 5 12 ก.ค. 2555 07:50 Ekachai Phaichamnan
  ċ
  Vocabulary Quiz 8.swf
  ดู ดาวน์โหลด
  ทดสอบความรอบรู้ด้านคำศัพท์จากกฎบัตรอาเซียน (The ASEAN Charter)  473 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 4 12 ก.ค. 2555 07:50 Ekachai Phaichamnan
  ċ
  Vocabulary Quiz 9.swf
  ดู ดาวน์โหลด
  ทดสอบความรอบรู้ด้านคำศัพท์จากกฎบัตรอาเซียน (The ASEAN Charter)   550 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 3 13 ก.ค. 2555 19:45 Ekachai Phaichamnan
  Comments