หน้าแรก

ข้อมูลอาเซียนเพิ่มเติม

 เพลงวิถีอาเซียน 

วิดีโอ YouTube


ที่มา: http://www.youtube.com


  • คำกล่าวทักทาย (ภาษาอาเซียน)

บรูไน คำทักทายคือ  ซาลามัต ดาตัง

อินโดนีเซีย คำทักทายคือ ซาลามัต เซียง

มาเลเซีย คำทักทายคือ ซาลามัต ดาตัง

ฟิลิปปินส์ คำทักทายคือ กูมุสตา

สิงคโปร์ คำทักทายคือ หนีห่าว

ไทย คำทักทายคือ สวัสดี

กัมพูชา คำทักทายคือ ซัวสเด

ลาว คำทักทายคือ สะบายดี

พม่า คำทักทายคือ มิงกาลาบา

เวียดนาม คำทักทายคือ ซินจ่าว


  • อาเซียน+6 และ อาเซียน+3

..อาเซียน+3..

คือมีประเทศเพิ่มมา 3 ประเทศ ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และรวม 10ประเทศอาเซียนด้วยโดยแรกมาเลเซียอยากได้สามประเทศนี้มาร่วมกลุ่มด้านเศรษฐกิจเพื่อถ่วงดุลอิทธิพลของอเมริกา แต่ถูกญี่ปุ่นกับอเมริกาคัดค้าน แต่ก็ยังมีการประชุมอยู่

..อาเซียน+6..

 คือมีจีน  เกาหลี  ญี่ปุ่น  ออสเตรเลีย อินเดีย และนิวซีแลนด์
ซึ่งทั้ง 6 ประเทศที่กล่าวมาไม่ได้อยู่ในกลุ่มสมาชิกของอาเซียน

           สำหรับญี่ปุ่น อาเซียนกำลังสร้างความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างกันให้ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นรวมทั้งการสร้างเขตการค้าเสรีในบางส่วนที่จะดำเนินการให้สำเร็จในทันทีที่เป็นไปได้และภายในสิบปี
ทีสำคัญกว่านั้นคือ อาเซียนอาจทำให้การประชุมสุดยอดอาเซียนบวกสาม (ซึ่งคือ ญี่ปุ่น เกาหลีใต้และจีน) กลายเป็นการประชุมสุดยอดเอเซียตะวันออก (East Asia Summit) และสร้างเขตการค้าเสรีเอเซียตะวันออกซึ่งมีผู้บริโภค 2 พันล้านคน อย่างช้า ๆ 


ที่มา:http://www.xn--c3cxhf1bd0b2byax8a1je.com