สัตร์ครึ่งบกครึ่งน้ำ

สัตว์ครึ่งน้ำครึ่งบก

สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ ได้แก่ กบ อึงอ่าง คางคก เขียด ลักษณะสำคัญของสัตว์กลุ่มนี้คือ หนังเรียบไม่มีเกล็ดและมีผิวหนังชุ่มชื้นอยู่ตลอดเวลา เพราะมีต่อมสร้างน้ำเมือกออกมาถ้าผิวแห้ง บางพวกมีต่อมพิษอยู่ตามผิวที่ขรุขระ เช่น คางคก เป็นต้น สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ เป็นสัตว์เลือดเย็นอาหารที่กินเป็นตัวหนอน แมลง สืบพันธ์โดยการผสมพันธ์ภายนอกตัวเมีย ในฤดูแล้ง  สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำจะหลบความแห้งแล้งและการขาดแคลนอาหารไปอยู่ในที่ชุ่มชื้น โดยการขุดรูฝังตัวอยู่ไต้ดินเรียกว่าการจำศีล ในช่วงนี้สัตว์จะอยู่นิ่งๆ ไม่กินอาหารจะใช้อาหารที่สะสมอยู่ ไว้ในร่างกายอย่างช้าๆ เพื่อรอฤดูฝนที่จะมีถึง จึงออกมาหากินตามปกติ

        อวัยวะ ของกบ กบเป็นสัตว์ที่มีกระดูกสันหลัง สามารถที่จะอาศัยทั้งบนบกและในน้ำ เรียกว่าสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ กบเป็นสัตว์เลือดเย็นอุณหภูมิในร่างกายจะเปลี่ยนแปลงตามอุณหภูมิของสิ่งแวดล้อม ลำตัวของกบแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่  

 1. ส่วนหัว ประกอบด้วยอวัยวะ เช่น สมอง จมูก ตา หู  ภายในโพรงปากลักษณะของฟันเป็นซี่เล็กๆ ช่องจมูกเปิดโพรงปาก ลิ้นยาวออกมาเป็น 2 แฉก จะมีต่อมน้ำเมือกใช้ในการจับเหยื่อใกล้ฐานลิ้นด้านบน       

2. ส่วนลำตัว อวัยวะภายในจะประกอบด้วยหัวใจ ตับ กระเพาะ ไต เป็นต้น

กบมีขาหลังที่แข็งแรงมาก ทำให้สามารถกระโดดไปด้านหน้าได้ในระยะที่ไกล ขาหน้าของกบจะสั้นกว่าขาหลัง ใช้สำหรับยันพื้นให้มันกระโดดหรือหยุดอยู่กับที่ร่างกายของกบปกคลุ่มด้วยผิวหนังที่บางและยืดหยุ่น มีต่อมสร้างน้ำเมือกกระจายอยู่ทั่วไป นอกจากนี้ยังมีต่อมสร้างเม็ดสีที่ผิวหนังด้วย ทำให้เรามองเห็นกบมีลวดลายของสี
 
http://www.thaigoodview.com/library/sema/sukhothai/chutima_n/plant/sec02p04.html

 

Comments