สัตว์บก

โดยส่วนใหญ่จะเป็นสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนม
   สัตโดยส่วนใหญ่จะเป็นสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนม
   สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เป็นสัตว์ที่มีวิวัฒนาการสูง มีความฉลาดผิดกับสัตว์พวกอื่น ๆ แบ่งเป็น 3 พวกใหญ่ ๆ คือ พวกที่ออกลูกเป็นไข่ พวกที่มีกระเป๋าหน้าท้อง และพวกที่มีรก โดยสัตว์ตัวเมียมีนมให้ลูกกิน
   สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมบางชนิดอาศัยอยู่บนบก บางชนิดอาศัยอยู่ในน้ำ
 
 
 
 
jj             h  http://www.thaiwebbase.com/khaodin/main1.asp

ช้างคือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมบนบกที่ตัวใหญ่ที่สุด ช้างมีอยู่ 3 ชนิด คือ ช้างทุ่งแอฟริกา ช้างป่าแอฟริกา และช้างเอเชีย  ชนิดที่ตัวใหญที่สุดคือ ช้างทุ่งแอฟริกา ตัวผู้ที่โตเต็มที่มีน้ำหนักมากถึง 7,500 กิโลกรัม ซึ่งมากกว่าผู้ใหญ่ร้อยคนรวมกัน เมื่อยืนจะมีความสูงถึงไหล่ประมาณ 4 เมตร ช้างอาจกิน ใบไม้ กิ่งไม้ และผลไม้ffddjjhjhdyyer  มากกว่าวันละ 300 กิโลกรัม

 
 
 
 
k
 
 
 
 
 
 
ว์เลี้ยงลูกด้วยนม เป็นสัตว์ที่มีวิวัฒนาการสูง มีความฉลาดผิดกับสัตว์พวกอื่น ๆ แบ่งเป็น 3 พวกใหญ่ ๆ คือ พวกที่ออกลูกเป็นไข่ พวกที่มีกระเป๋าหน้าท้อง และพวกที่มีรก โดยสัตว์ตัวเมียมีนมให้ลูกกิน
   สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมบางชนิดอาศัยอยู่บนบก บางชนิดอาศัยอยู่ในน้ำ
Comments