Regulamin

AFTER SCHOOL CLUB- REGULAMIN ŚWIETLICY:

§1

Cele i priorytety świetlicy AFTER SCHOOL CLUB:

1.      Profesjonalna opieka nad dziećmi przebywającymi w świetlicy.

2.      Indywidualne podejście do każdego dziecka, wspomaganie jego rozwoju, zainteresowań i postępów w nauce.

3.      Prowadzenie lub organizowanie zajęć tematycznych dostosowanych do potrzeb oraz zainteresowań dzieci.

4.      Dbanie o pozytywne relacje pomiędzy dziećmi przebywającymi w świetlicy oraz pomiędzy dziećmi a opiekunami.

5.      Współpraca z rodzicami w zakresie działań dydaktycznych i wychowawczych świetlicy.

6.      Zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa oraz pozytywnej atmosfery, sprzyjającej wypoczynkowi i nauce.

       §2

1.      Zajęcia edukacyjne oraz rozwijające zainteresowania dzieci są prowadzone przez pracowników świetlicy, osoby współpracujące oraz zapraszanych gości.

2.      Rodzice zaproszeni są do współtworzenia zajęć i wydarzeń.

3.      Opiekunowie działają według formalnych ustaleń umowy oraz wytycznych rodziców zaakceptowanych przez Kierownika świetlicy.

4.      Rozkład dnia świetlicy wygląda następująco:

12.30-15.00  schodzenie się dzieci, odpoczynek, odrabianie lekcji, podwieczorek około 15.00

          15.00-18.00  zajęcia edukacyjne lub plastyczne, odrabianie lekcji

          18.00-19.30 oczekiwanie na rodziców, filmy, zabawy według pomysłów dzieci,  rozchodzenie się do domów


 §3

                       1.      Dziecko ma prawo do ochrony przed wszelkimi formami agresji fizycznej lub psychicznej oraz poszanowania jego godności osobistej.  

       2.      Dziecko ma obowiązek wykonywania poleceń pracowników i współpracowników AFTER SCHOOL CLUB

 3.      Dziecko ma obowiązek wykorzystywania sprzętów, zabawek oraz pomocy dydaktycznych znajdujących się w świetlicy zgodnie z ich    przeznaczeniem.

       4.      Dziecko ma obowiązek odnosić się z szacunkiem do innych dzieci i opiekunów.

             5.      W świetlicy obowiązuje zmiana obuwia.

             6.      W świetlicy obowiązuje zakaz grania w gry na urządzeniach przenośnych przyniesionych przez dzieci (telefony, psp, iPody itp.).

             7.   Z własnych telefonów komórkowych dzieci mogą korzystać tylko za zgodą opiekuna świetlicy.