Privacitat‎ > ‎

Privacitat (català)

Política de Privacitat

POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES-RGPD:

A l'ASSOCIACIÓ CATALANA SÍNDROME DE KLINEFELTER ens comprometem a assegurar que les seves dades de caràcter personal es troben protegides i no s'utilitzen de forma indeguda. Al facilitar-nos les seves dades, entenem que ha llegit i comprés  els termes relacionats amb la informació de protecció de dades de caràcter personal que s'exponen.

ASSOCIACIÓ CATALANA SÍNDROME DE KLINEFELTER assumeix la responsabilitat de complir amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades nacional i europea (Reglament general de protecció de dades -Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril de 2016, RGPD-) i té l'objectiu de tractar les seves dades de manera lícita, lleial i transparent. 


I. Responsable del tractament de les seves dades personals.

ASSOCIACIÓN CATALANA SÍNDROME DE KLINEFELTER
Adreça: C Sao Paulo 6, 4 2, 08030 Barcelona
Correu electrónic: ascatsk@gmail.com

II. Finalitats principals del tractamento de les seves dades personals.

Dades de socis
Tractem aquestes dades amb l'objectiu d'informar de les activitats pròpies de l'associació com per exemple les assemblees i altres reunions de socis tipus GAM. Igualment per informar sobre la realització de jornades o altres tipus d'actes organitzats per l'associació. També podrem informar d'activitats organitzades per FEDER o FECAMM o de serveis oferts per aquestes organitzacions pel fet d'estar associats a elles. També es podrà informar de novetats sobre el coneixement, estudi o tractament de la síndrome que creguem que pugin ser de interès.

Dades de subscriptors
Tractem aquestes dades amb l'objectiu de mantenir, desenvolupar i controlar la relació, així com per informar als subscriptors de les activitats, serveis i campanyes de l'associació, enviar-los informació periòdica de la nostra activitat.

Dades d'assistents a jornades informatives en hospitals

Tractem aquestes dades amb l'objectiu de controlar l'aforament, de poder enviar informació actualitzada sobre la jornada o possibles canvis i poder enviar fitxers informatius relacionats amb la jornada.

III. Com recollim les seves dades personals.

Informació que vostè ens facilita
Podem recollir les  dades personals que vostè ens facilita a través d'alguna de les següents formes:

  • A través d'un formulari via Internet amb camps per omplir.
  • A través d'un correu electrònico
  • Omplint un formulari en paper.

En el moment de la recollida se li informarà de la nostra Política de protecció de dades.

Informació que recollim de les visites a la nostra web
No es recull cap informació al navegar per la nostra pàgina web

IV. Terminis de conservació de les dades.

Les dades personals proporcionades es conservaran i tractaran per poder-les utilitzar segons la finalitat per a la qual van ser recollides i segons la base jurídica del tractament de les mateixes d'acord amb la llei aplicable.

Dades de socis

Mantindrem les seves dades personals mentre mantingui la seva relació o mentre no exerceixi el seu dret de supressió, cancel·lació i/o limitació del tractament de les seves dades. En aquests casos, bloquejarem les seves dades, sense donar-li cap ús, mentre pugui ser necessària per a l'exercici o defensa de reclamacions o pugui derivar-se cap tipus de responsabilitat judicial, legal o contractual del seu tractament, que hagi de ser atesa i per a la qual sigui necessària la seva recuperació.

Dades de subscriptors

Mantindrem les seves dades personals mentre no exerceixi el seu dret de supressió, cancel·lació i/o limitació del tractament de les seves dades. 

Dades d'assistents a jornades informatives en hospitals

Mantindrem les seves dades personals durant un màxim de sis mesos de la celebració de la Jornada, sempre i quan, no exerceixi el seu dret de supressió, cancel·lació i/o limitació del tractament de les seves dades. 

V. Legitimació per al tractament de les seves dades personals.

La base legal per al tractament de les seves dades personals és:

- Pel compliment de la relació amb els socis.
- Pel compliment d'obligacions legals.
- Per interès legítim, per exemple, per motius de seguretat, gestionar consultes o sol·licituds.
- Amb el seu consentiment, per a l'enviament d'informació sobre l'associació.

VI. Destinataris de la comunicació de dades personals.

Les dades personals no se cediran a tercers. L'única excepció serà per a posar en contacte a afectats o familiars amb altres afectats o familiars i en aquest cas es demanarà un consentiment específic per a cada ús. Únicament es donarà un telèfon i nom de contacte.

VII. Dades de menors.

No recollirem dades de menors d'edat. ASSOCIACIÓ CATALANA SÍNDROME DE KLINEFELTER s'eximeix de qualsevol responsabilitat per l'incompliment d'aquest requisit.

VIII. Els seus drets quan ens facilita les seves dades personals.

1. Quins drets té en relació al tractament de les seves dades?

- Dret a demanar l' accés a les seves dades personals.
- Dret a sol·licitar la rectificació o supressió.
- Dret a sol·licitar la limitació del seu tractament.
- Dret a oposar-se al tractament.
- Dret a la portabilitat de les dades.
- Dret a retirar el consentiment donat.

Accés/rectificació i supressió: les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la supressió quan, entre d'altres motius, les dades ja no siguin necessàries.

Limitació: en determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest caso únicament els conservarem per a l'exercici o defensa de reclamacions.

Oposició: els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. ASSOCIACIÓ CATALANA SÍNDROME DE KLINEFELTER deixarà de tractar les dades, tret de motius legítims, imperiosos, o l'exercici o defensa de possibles reclamacions, i els mantindrem degudament bloquejats durant el termini en que es mantinguin les obligacions legals.

Portabilitat: les persones interessades poden sol·licitar i rebre les dades personals. 

2. Quan respondrem a la seva sol·licitud?

Respondrem a les seves peticions a la major brevetat possible i, en tot cas, en el termini d'una setmana des de la recepció de la seva sol·licitud. 

3. Vostè té dret a retirar el seu consentiment?

L'interessat té dret a retirar en qualsevol moment el consentiment donat, sense que això afecti a la licitud del tractament basat en el consentiment prestat en el moment de les seves subscripcions o aportació de dades.

4. A on ha de dirigir-se per a l'exercici dels seus drets?

Per a l'exercici dels seus drets, l'interessat podrà enviar carta amb les seves dades, incloent fotocòpia de DNI o passaport i indicació del dret que s'exerceix dirigint-se a ASSOCIACIÓ CATALANA SÍNDROME DE KLINEFELTER, C/ Sao Paulo, 6 4 2 Barcelona 08030, o a través de ascatsk@gmail.com

5. Vosté té dret a reclamar?

Quan no hagi obtingut satisfacció en l'exercici dels seus drets, té dret a presentar reclamació davant l'Autoritat Nacional de Control, a aquests efectes ha de dirigir-se a l'Agencia Española de Protección de Datos.

IX. Seguretat.

ASSOCIACIÓ CATALANA SÍNDROME DE KLINEFELTER adopta i actualiza les seves mesures de seguretat organizatives i tècniques amb l'objectiu de que el tractamento de dades personals que realitza sigui conforme amb els requisits de la legislació vigent en matèria de protecció de dades nacional i europea.

X. Comunicacions electròniques.

En cumpliment de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico, li informem que les adreces de correu electrònic podran ser utilitzades per a l'enviament d'informació de la nostra organització. Si no desitja rebre informació o vol revocar el consentiment donat per al tractament de les seves dades li demanem que ho faci de la forma indicada a dalt o dirigint-se a la següent adreça de correu electrònic ascatsk@gmail.com.

XI. Modificacions a la present informació de protecció de dades.

ASSOCIACIÓN CATALANA SÍNDROME DE KLINEFELTER es reserva el dret de modificar la seva Política de Protecció de Dades d' acord amb la legislació aplicable en cada moment. Qualsevol modificació d'aquesta Política serà publicada en el lloc web.

 

Última actualizació: 16 de setembre de 2018

Comments