L'Associació

  • Presentació

  • Què fem?

  • Agenda

  • Fer-se soci

  • Junta directiva

  • Col·laborar

PRESENTACIÓ

L'Associació Catalana Síndrome de Klinefelter és una associació aconfessional, apartidista, no governamental i sense ànim de lucre la finalitat de la qual és la millora de la qualitat de vida de tots els afectats per aquesta síndrome, tant dels qui les pateixen com dels familiars i persones properes.

QUÈ FEM?

Entre els nostres objectius tenim:

  • Informar i orientar els afectats i els seus familiars sobre la problemàtica de la malaltia.

  • Divulgar i difondre un millor coneixement de les caraterístiques de la síndrome a la societat.

  • Grup d'Ajuda Mútua entre afectats.

FER-SE SOCI

Si esteu interessats en fer-vos socis o en rebre més informació podeu contactar amb nosaltres a través del correu electrònic ascatsk@gmail.com: