Abdest - Gusül - Teyemmüm


 

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

Abdest-Gusül-Teyemmüm                                  Sınıf: 6                                                           Test:1


1)    Ağza ve burna su vererek ve bütün vücudu  

      kuru bir yer kalmaksızın yıkamaya ne  

      denir?

A-Teyemmüm               

B-Namaz Abdesti

C-Gusül Abdesti           

D-Hepsi

 

 

2)    Aşağıdakilerden hangisi gusül abdestinin

     farzlarından değildir?

A-Ağza su vermek     

B-Burna su vermek

C-Niyet etmek          

D-Bütün vücudu yıkamak

 

 

3)    Aşağıdakilerden hangisi gusül abdesti

     almadan yapılabilir?

A-Kuranı Kerim okunur

B-Namaz kılınabilir                  

C-Sadaka verilir  

D-Kabe tavaf edilebilir

 

 


4)     Aşağıdakilerden hangisi abdestin

     farzlarındandır?

A-Ağzımızı yıkamak       

B-Burnumuzu yıkamak

C-Başı meshetmek        

D-Kulakları yıkamak

 

5)    Aşağıdakilerden hangisi abdestin

     farzlarından değildir?

A-Eli ve kolları dirseklerle yıkamak       

B-Ayakları yıkamak       

C-Yüzü yıkamak           

D-Ağza su vermek

 

6)    Aşağıdakilerden hangisi abdestin

     sünnetlerindendir?

A-Yüzü yıkamak  

B-Ayakları topuklarla beraber yıkamak 

C-Başın dörtte birini meshetmek

D-Boynu meshetmek

 

7)    Aşağıdakilerden hangisi abdesti bozar?

A-Çok az kusmak      

B-Saç ,tırnak kesmek     

C-Namazda yanındaki işitecek kadar gülmek         

D-Ağlamak

 

8)    Aşağıdakilerden hangisi abdesti bozmaz.

A-Vücuttan kan çıkması          

B-Gülmek

C-Uyumak                           

 D-Bayılmak

9)    Aşağıdakilerden hangisi abdesti bozmaz?

A-Uyumak

B-Namazda sesli gülmek          

C-Ağlamak         

D-Kusmak

 

 

 

10)           Aşağıdakilerden  hangisi abdesti bozar.

A-Esnemek        

B-Ağlamak

C-Konuşmak      

D-Uyumak

 

 

 

11)           Teyemmüm abdesti ne zaman yapılır?

A-Cuma günü              

B-Su bulunmadığı zaman         

C-Çok soğuk olduğunda 

D-Namaz abdestinden sonra

 

 

12)           Teyemmüm abdesti ne ile alınır?

A-Su ile                    

B-Toprakla        

C-Çamurla                

D-Tahtayla

 

13)           Su bulunmadığı zaman toprakla alınan

      abdeste ne denir?

A-Teyemmüm             

     B-Namaz abdesti

C-Gusül abdesti           

D-Hepsi

 

14)           Aşağıdakilerden hangisi teyemmümün

       farzından değildir?

A-Yüzü meshetmek                

B-Niyet etmek             

C-Kolları meshetmek               

D-Ayakları meshetmek

 

15)           Aşağıdakilerden hangisi teyemmümün

       farzıdır?

A-Ağza su vermek        

B-Niyet etmek

C-Burna su vermek       

D-Başı meshetmek

 

16)           Gusül(Boy abdesti) almak istediğimizde

       bütün aramalara rağmen su bulamazsak

        ne yaparız.?

A-Suyun gelmesini bekleriz.               

B-Suyun gelmesi için dua ederiz.

C-Su bulana kadar teyemmüm ederiz. 

D-Gusül yapmasak ta olur.

 

17)           Namaz için abdest almak istediğimizde

       bütün aramalara rağmen su bulamazsak

       ne yaparız.?

A-Namaz kılmayız.        

B-Suyun gelmesini bekleriz.      

C-Namazı abdestsiz kılarız.                

D-Teyemmüm yaparız.

 

 

 

18) Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A-İlk önce teyemmüm için niyet ederiz.

B-Sonra elleri toprağa vurup yüzü meshederiz.

C-Sonra elleri toprağa vurup başı meshederiz.

D-En son elleri toprağavurup kolları meshederiz.

 

 

19)           Aşağıdakilerden hangisi temizlik ile

     ilgili bir hadisi şeriftir?

A-Temiz olanları herkes sever.  

B-Sağlığın başı temizliktir.        

C-Temizlik imandandır.   

D-Evinizin önünün temiz tutun.

 

 

20) Aşağıdakilerden ibadetlerden hangisi

    abdest almadan yapılabilir?

   A-Namaz kılmak                

  B-Kuran okumak    

  C-Kurana el sürmek   

  D-Sadaka vermek

 

 

21)           Aşağıdakilerden hangisi abdestin

      sünnetlerindendir?

A-Kolları dirseklere beraber yıkamak    

B-Yüzü yıkamak  

C-Ayakları yıkamak       

D-Ağza üç defa su vermek

 

 

 

 

 

22)           "Teyemmüm ve mest üzerine mesh

      etmek" gibi kolaylıklar hangi ibadet için    

     geçerlidir ?                                 

A)  Namaz                 

B) Hac    

C)  Kurban      

 D)Abdest

 

 

23)Aşağıdakilerden hangisi abdestin

     farzlarından birisi değildir?

  A)Yüzü yıkamak

  B)Kolları dirseklerle beraber yıkamak

  C)Başı meshetmek(silmek)

  D)Ağza burna su veremek

 

 

24) Aşağıdakilerden hangisi abdesti bozmaz?

  A)Uyumak

  B)Bayılmak

  C)Yıkanmak

  D)Vücuttan kanın çıkması

 

 

25)Aşağıdaki temizlik türlerinden hangisi manevi temizlik değildir ?               

    A)  Abdest almak 

   B)  Boy abdesti almak 

   C)  Teyemmüm almak 

   D)  Beden ve elbise temizliği

 

 

26)Aşağıdaki hangi durumda abdest bozulmaz ?   

   A)  Büyük ve küçük tuvaletimizi yaptığımızda 

   B) Namaz kılarken uyursak                                                                                           

  C)  Vücuttan kan ve irin aktığında 

  D)  Ağız dolusu kusarsak

 

 

 

27)Boy(gusül) abdestinin farzları hangi  

      seçenekte doğru verilmiştir?

A)Ağza burna su vermek, bütün bedeni yıkamak.

B) Bütün bedeni yıkamak. 

C) Ağıza,buruna su vermek yüzü yıkamak.

D) Namaz abdesti gibi abdest almak.

 

 

 

28)Aşağıdakilerden hangisi teyemmüm

       hakkında yanlış bir yargıdır ?                              

 A)  Teyemmüm abdest yerine geçmez. 

 B)  Teyemmüm hadesten taharetin bir şeklidir.    

 C)  Teyemmüm abdest ve gusül yerine geçer. 

 D)  Teyemmüm su bulunmadığında veya su  

      kullanılacak durumda olmadığında alınır

 

 

29)Aşağıdakilerden hangisi abdestin

       farzlarından değildir ?

    A) Yüzü yıkamak    

    B) Kulakları meshetmek     

    C)  Başı meshetmek   

    D) Kolları yıkamak

 

 

30) Aşağıdakilerden hangisi gusül abdestinin  

        farzlarından değildir ?

    A) Ağza su alıp temizlemek              

    B) Buruna su alıp temizlemek

    C)Bütün vücudu yıkamak               

    D)Başımızı meshetmek