κλίση:Λύω

                                                       Ενεργητική φωνή: λύω

 

Ε

ν

ε

σ

τ

ώ

τ

α

ς

Οριστική

Υποτακτική

Ευκτική

Προστακτική

Απαρέμφατο

Μετοχή

λύω

λύεις

λύει

λύομεν

λύετε

λύουσι

λύω

λύῃς

λύῃ

λύωμεν

λύητε

λύωσι

λύοιμι

λύοις

λύοι

λύοιμεν

λύοιτε

λύοιεν

--

λύε

λυέτω

--

λύετε

λυόντων ή

λυέτωσαν

 

 

λύειν

 

λύων (-οντος)

λύουσα (-ούσης)

λῦον (-οντος)

 

 

 

Π

α

ρ

α

τ

α

τ.

Οριστική

--

--

--

--

--

ἔλυον

ἔλυες

ἔλυε

ἐλύομεν

ἐλύετε

ἔλυον

 

 

Μ

έ

λ

λ

ο

ν

τ

α

ς

 

Οριστική

Υποτακτική

Ευκτική

Προστακτική

Απαρέμφατο

Μετοχή

λύσω

λύσεις

λύσει

λύσομεν

λύσετε

λύσουσι

 

λύσοιμι

λύσοις

λύσοι

λύσοιμεν

λύσοιτε

λύσοιεν

 

 

 

λύσειν

 

λύσων (-σοντος)

λύσουσα (-σούσης)

λῦσον (-σοντος)

 

 

Α

ό

ρ

ι

σ

τ

ο

ς

 

Οριστική

Υποτακτική

Ευκτική

Προστακτική

Απαρέμφατο

Μετοχή

ἔλυσα

ἔλυσας

ἔλυσε

ἐλύσαμεν

ἐλύσατε

ἔλυσαν

λύσω

λύσῃς

λύσῃ

λύσωμεν

λύσητε

λύσωσι

λύσαιμι

λύσαις

λύσαι

λύσαιμεν

λύσαιτε

λύσαιεν

--

λῦσον

λυσάτω

--

λύσατε

λυσάντων

ή

λυσάτωσαν

 

 

λῦσαι

 

λύσας(-σαντος)

λύσασα(-σάσης)

λῦσαν(-σαντος)

 

 

Π

α

ρ

α

κ

ε

ί

μ.

 

Οριστική

Υποτακτική

Ευκτική

Προστακτική

Απαρέμφατο

Μετοχή

λέλυκα

λέλυκας

λέλυκε

λελύκαμεν

λελύκατε

λελύκασι

 

λελυκώς

ὦ, ᾖς, ᾖ

 

λελυκότες

ὦμεν, ἦτε, ὦσι

λελυκώς

εἴην

εἴης

εἴη

λελυκότες

εἶμεν

εἶτε

εἶεν

--

λελυκώς

ἴσθι

ἔστω

--

λελυκότες

ἔστε

ἔστων

 

 

λελυκέναι

 

λελυκώς(-κότος)

λελυκυῖα(-κυῖας)

λελυκός(-κότος)

 

Υ

π

ε

ρ

σ

υ

ν.

Οριστική

--

--

--

--

--

ἐλελύκειν

ἐλελύκεις

ἐλελύκει

ἐλελύκεμεν

ἐλελύκετε

ἐλελύκεσαν

 

 

Μέση και Παθητική φωνή: λύω

 

Ε

ν

ε

σ

τ

ώ

τ.

Οριστική

Υποτακτική

Ευκτική

Προστακτική

Απαρέμφατο

Μετοχή

λύομαι

λύῃ

λύεται

λυόμεθα

λύεσθε

λύονται

λύωμαι

λύ

λύηται

λυώμεθα

λύησθε

λύωνται

λυοίμην

λύοιο

λύοιτο

λυοίμεθα

λύοισθε

λύοιντο

--

λύου

λυέσθω

--

λύεσθε

λυέσθων ή

λυέσθωσαν

 

 

λύεσθαι

 

λυόμενος

λυομένη

λυόμενον

 

Π

α

ρ

α

τ

α

τ.

Οριστική

--

--

--

--

--

ἐλυόμην

ἐλύου

ἐλύετο

ἐλυόμεθα

ἐλύεσθε

ἐλύοντο

 

Μ

έ

λ

λ

ο

ν

τ

α

ς

 

Οριστική

Υποτακτική

Ευκτική

Προστακτική

Απαρέμφατο

Μετοχή

λύσομαι

λύσῃ

λύσεται

λυσόμεθα

λύσεσθε

λύσονται

 

λυσοίμην

λύσοιο

λύσοιτο

λυσοίμεθα

λύσοισθε

λύσοιντο

 

 

 

λύσεσθαι

 

λυσόμενος

λυσομένη

λυσόμενον

 

Π

α

θ

η

τ

ι

κ

ό

ς

Μ

έ

λ

λ

ο

ν

τ

α

ς

 

Οριστική

Υποτακτική

Ευκτική

Προστακτική

Απαρέμφατο

Μετοχή

λυθήσομαι

λυθήσῃ

λυθήσεται

λυθησόμεθα

λυθήσεσθε

λυθήσονται

 

λυθησοίμην

λυθήσοιο

λυθήσοιτο

λυθησοίμεθα

λυθήσοισθε

λυθήσοιντο

 

 

 

λυθήσεσθαι

 

λυθησόμενος

λυθησομένη

λυθησόμενον

 

Α

ό

ρ

ι

σ

τ

ο

ς

 

Οριστική

Υποτακτική

Ευκτική

Προστακτική

Απαρέμφατο

Μετοχή

ἐλυσάμην

ἐλύσω

ἐλύσατο

ἐλυσάμεθα

ἐλύσασθε

ἐλύσαντο

λύσωμαι

λύσ

λύσηται

λυσώμεθα

λύσησθε

λύσωνται

λυσαίμην

λύσαιο

λύσαιτο

λυσαίμεθα

λύσαισθε

λύσαιντο

--

λῦσαι

λυσάσθω

--

λύσασθε

λυσάσθων ή

λυσάσθωσαν

 

 

λύσασθαι

 

λυσάμενος

λυσαμένη

λυσάμενον

 

 

Π

α

θ

η

τ

ι

κ

ό

ς

Α

ό

ρ

ι

σ

τ

ο

ς

 

Οριστική

Υποτακτική

Ευκτική

Προστακτική

Απαρέμφατο

Μετοχή

ἐλυθην

ἐλύθης

ἐλύθη

ἐλύθημεν

ἐλύθητε

ἐλύθησαν

λυθῶ

λυθῇς

λυθῇ

λυθῶμεν

λυθῆτε

λυθῶσε

λυθείην

λυθείης

λυθείη

λυθεῖμεν

λυθεῖτε

λυθεῖεν

--

λύθητι

λυθήτω

--

λύθητε

λυθέντων

 

 

λυθῆναι

 

λυθείς

λυθεῖσα

λυθέν

 

 

Π

α

ρ

α

κ

ε

ί

μ.

 

Οριστική

Υποτακτική

Ευκτική

Προστακτική

Απαρέμφατο

Μετοχή

λέλυμαι

λέλυσαι

λέλυται

λελύμεθα

λέλυσθε

λέλυνται

λελυμένος

ὦ, ᾖς, ᾖ

 

λελυμένοι

ὦμεν, ἦτε, ὦσι

λελυμένος

εἴην

εἴης

εἴη

λελυμένοι

εἶμεν

εἶτε

εἶεν

--

λέλυσο

λελύσθω

--

λέλυσθε

λελύσθων ή

λελύσθωσαν

 

 

λελύσθαι

 

λελυμένος

λελυμένη

λελυμένον

 

Υ

π

ε

ρ

σ

υ

ν.

Οριστική

--

--

--

--

--

ἐλελύμην

ἐλέλυσο

ἐλέλυτο

ἐλελύμεθα

ἐλέλυσθε

ἐλέλυντο

 

Comments