Arutz Meir Downloader - תוכנה להורדת שיעורים מהאתר ערוץ מאיר

באתר זה יעודכנו הגרסאות החדשות של התוכנה ArutzMeirDownloader - תוכנה להורדת שיעורים מהאתר ערוץ מאיר.

התוכנה פשוטה וקלה לשימוש, כאשר המסך הראשי נראה כך:

וניתן לקרוא הוראות במסך העזרה שנטען ע"י לחיצה על כפתור העזרה במסך הראשי:

כאמור במסך העזרה, להערות/הארות תוכלו לפנות אליי (דביר כהן) במייל: sdvirc@gmail.com.