VED HVEM?

Maristua er et lite kloster. Maristpatrene som bor der tjener som prester i Sta Clara menighet, Kongsvinger (p. Erik Ruud), St Gudmund, Jessheim (p. Andreas Rupprecht) og som vikar på forskjellige steder, etter behov (p. Rory Mulligan).

Maristenes grunnregel og novisiat, i likehet med St Josephsøstrenes, er basert på Ignatius av Loyolas grunnregel for jesuittene og hans åndelige øvelser. Ignatius tanker er lett forenlige med maristenes visjon, – om å gjøre alt slik Jesu mor, Maria, gjorde det og å ta henne, slik Lukas presenterer henne, som modell for det kristne liv. Dette fører til et meditativt engasjement i Kirken og i verden.