RETRETT …

er tid for å trekke seg fra daglige gjøremål, problemer, planer, til og med fra gode gjerninger. For å vandre innover. For å vie ens forhold til Gud all oppmerksomhet. Han som vi skal ”elske av hele vårt hjerte, av hele vår sjel og av all vår forstand”, slik Jesus siterer Loven (Mt. 22,37; 5. Mo. 6,5). Vi må først bli fullt ut nærværende selv for å kunne bli vár Guds nærvær og lytte til hans stemme.

Ordet ”retrett” brukes i ulike sammenhenger, – å slå retrett, å gjøre en taktisk retrett o.s.v. De ulike betydninger er med på å gjøre ordet rikere, også i religiøs bruk. Tradisjonelt har noen ordner innbudt legfolk til å bo på kloster en stund for å gjøre ”retrett” ved å delta i klosterets bønne- og arbeidsliv, – i stillhet.

Den hellige Ignatius av Loyola (1491 – 1556) satte dette mer i system, tilpasset legfolks levesett, arbeid og familieansvar. Hans metode heter ”åndelige øvelser” og er tenkt å fremme vår modning i bønn, slik at vi både kan være og handle mer og mer til ”Guds større ære”. For ham var samtaler om erfaringer i bønn et meget viktig redskap, og han gir mange gode råd til veiledere.

I et nøtteskall, kan vi si at retrett er ikke et kurs eller seminar om Gud (teologi), heller ikke en tjeneste for Gud (omvendelse, forkynnelse o. l.), men en tilrettelegging for erfaringer av Gud, om Gud så vil, og til refleksjon over hva disse betyr for ens kall.