FOR HVEM?

Først og fremst for trosfeller som ikke kan dra på fredag-til-søndag retretter på Grefsen.

Maristpatrene som arbeider i team med St.Josephsøstrene, tenker spesielt på:

UNGE FORELDRE, som vil kunne delta én ad gangen på et lørdagsprogram og

STUDENTER med begrenset tid og økonomi.

Andre vil kanskje "prøvesmake retretter, før de bestemmer seg for en helg på Grefsen.