EVANGELIENE …

forteller at Jesus oppholdt seg alene i ørkenen i 40 dager før han begynte å forkynne offentlig. Også senere trakk han seg tilbake flere ganger for å være alene med Faderen. I blant ville han ha disiplene med: ”Kom med til et ensomt sted, hvor vi kan være alene, og hvile litt” (Mk.6,31)

I dette tilfelle var disiplene ute av seg av begeistring etter å ha forkynt det glade budskap og helbredet de syke. Men Jesus ser behov for å få dem til å være mer tilstede selv, – reise innover i stillhet, komme nærmere ham, la Faderen gi seg til kjenne for dem. Bare slik ville de gode gjerninger, han kalte dem til, bli rotfestet i sann kjærlighet og være til ”Guds større ære”

Av og til har vi behov for å trekke oss fra all aktivitet, ja, til og med fra gode gjerninger, slik at intet distraherer oss fra vårt fokus på Guds virke i vårt liv. Derved blir vi friere, mer kreative, mer utholdende i vårt engasjement både i kirken og i verden.

Hvorfor ikke bruke en stund i stillhet til å reflektere over tankene i denne folder et par ganger i løpet av uken før din lørdagsretrett? Det ville være en egnet forberedelse, som vil gjøre dagen mer givende.