home

LØRDAGS-RETRETTER

høst 2021: 02.10. (full), 06.11.

kl. 09.30 – 16.30

hos maristpatrene, Maristua, Kroken 15, 1466 Strømmen (Sagdalen)

Ønsker du å sette av tid til Gud? Tid til å være tilstede for ham alene, for å lytte, for å kjenne hans råd om valg, du alt har tatt, eller om veien videre?

Er det vanskelig å få fri en hel helg til å delta på retretter på Grefsen eller andre retrettsteder? Dette kan være vrient for f. eks. unge foreldre eller studenter med jobb.

På en lørdagsretrett er du innbudt til å fordype deg i bønn og slippe Herren til i ditt liv, innenfor en overkommelig ramme.