LØRDAGS-RETRETTER

Høsten 2016: 15.10., 19.11.


kl. 09.45 – 16.45 

hos maristpatrene, Maristua, Kroken 15, 2010 Strømmen 
(Sagdalen)

Ønsker du å sette av tid til Gud? Tid til å være tilstede for ham alene, for å lytte, for å kjenne hans råd om valg, du alt har tatt, eller om veien videre?

Er det vanskelig å få fri en hel helg til å delta på retretter på Grefsen eller andre retrettsteder? Dette kan være vrient for f. eks. unge foreldre eller studenter med jobb. 

På en lørdagsretrett er du innbudt til å fordype deg i bønn og slippe Herren til i ditt liv, innenfor en overkommelig ramme.  

ÅPENT LØRDAGSSEMINAR

Lørdag 31. oktober kl.10.45 – 17.30

hos St Josephsøstrene på Grefsen, Glads vei 23, - Retrettsenteret 3.etasje

Programmet begynner med LAUDES i retrettsenterets kapell

Tema: Opptakt til BARMHJERTIGHETENS ÅR som Pave Frans har kunngjort (2015/2016)

             Innledning ved Morten Erik Stensberg

 

Workshops ”Barmhjertighetens gjerninger sett med maristens øyne”.

 

Etter lunch: Rapport fra legmaristenes europeiske konferanse i Madrid

Før lunch vil vi synge Non med opptagelse av en ny legmarist.

Vi avslutter med Vesper.

Som vanlig er det søndagsmesse kl.18.00 hos søstrene.

Pga bevertningen er det påmelding  innen onsdag 28. oktober til  Annefi Torp tel. / sms 41 25 68 88  eller annefi.torp@gmail.com

For å dekke utgiftene koster seminaret kr. 150,-