LØRDAGS-RETRETTER
vår 2020: 28.03., 25.04., 09.05.

kl. 09.45 – 16.45 

hos maristpatrene, Maristua, Kroken 15, 1466 Strømmen 
(Sagdalen)

Ønsker du å sette av tid til Gud? Tid til å være tilstede for ham alene, for å lytte, for å kjenne hans råd om valg, du alt har tatt, eller om veien videre?

Er det vanskelig å få fri en hel helg til å delta på retretter på Grefsen eller andre retrettsteder? Dette kan være vrient for f. eks. unge foreldre eller studenter med jobb. 

På en lørdagsretrett er du innbudt til å fordype deg i bønn og slippe Herren til i ditt liv, innenfor en overkommelig ramme.