Avaleht


Oled veebilehel, kuhu kogume Arula (Arrol) mõisamaa ajalugu nii pildis kui sõnas.

Selle kodulehe oleme õhinapõhiselt* koostanud ja loodame, et väikese õhina ka lugejas tekitame.
Kasutatud on erakogude materjale ja lisaks andmebaase mäluasutustest, mille abil oleme kogutud teabe oma äranägemisel esitanud.
Siit ka võimalikud ebatäpsused, mida Teie abiga meeleldi parandame.
Oleme püüdnud viidata paljudele algmaterjalidele, mis on meid aidanud ja võib-olla pakuvad ka Teile huvi.

Koduleht ei ole kaugeltki veel valmis ja kindlasti on Arula kandil meile veel palju öelda.
Kuulame tähelepanelikult ja lisame selle ka Teile lugemiseks. Olge meiega!

Kui saad abiks olla fotoga, looga või muu materjaliga, samuti meid abistava ideega, teed meie meele väga rõõmsaks!


TÄNAME!

Pikk pai inimestele, kes on usaldanud meile oma erakogudest fotosid ja andnud hindamatut teavet esivanemate elu-olust!

Tänud arhiividele, raamatukogudele, muuseumidele ja teistele mäluasutustele, kust oleme meeldivas koostöös saanud olulist materjali.
Palju avastamisrõõmu seisab kindlasti veel ees.

Suur kummardus ka neile, kes on meie hulgast juba lahkunud aga kelle ülestähendused, kirjutatud teosed ja avaldatud artiklid loovad elava pildi möödunud elust Arula mail ja tutvustavad siin elanud inimesi.


Arula veebilehe toimkond

Meie kogukonna tänaseid toimetusi loe:
arulakyla.blogspot.com