האור באמנות 2

מטרת השיעור: חשיבות האור בציור, הכרת מושגים בסיסיים בנושא האור באומנות.

נושא השיעור: מהוא האור וכיצד הוא בא לידי ביטוי בציור. מקורותיו השונים של האור והשפעותיהם על אופי הציור.

זמן השיעור: 90 דקות.

חומרים :אוסף תמונות הממחישות בברור את נושא האור על סוגיו השונים ודרכי הבעתו, שימושים שונים באור ע"י האומנים בציור.דפים ועפרונות.

מהלך השיעור: בתחילת השיעור המורה מציגה תערוכת יצירות כתמונות ממוספרות היא לא אומרת מה הנושא. על התלמידים להתחלק לקבוצות. לכל קבוצה יחולק דף עם שאלות מנחות (דף עבודה לתלמיד 1) לפעילות הראשונה ודף ריק לתשובות. (5 -10 דק').

בסוף העבודה הקבוצתית המורה עורכת סבב בין הקבוצות ומבקשת  נציג של כל קבוצה שישתף את כל הכיתה בתוצאות העבודה המשותפת שלהם. (20-25 דק' ),  

לאחר סבב הממצאים של החקירה הראשונית של היצירות, יוצג הנושא המשותף של כל היצירות ונושא השיעור – האור בציור.

שאלה לכיתה כולה – מי יודע מה ההגדרה של אור? (מצורף סבר למורה)

חלק שני של השיעור:

פעילות שנייה של השיעור:

לכל אחד יחולק דף עם שאלות מנחות (דף עבודה לתלמיד 2) לפעילות השנייה.

כל אחד מהתלמידים מתבקש לבחור יצירה אחת שמשכה אותו במיוחד.שוב, אפשר ואף רצוי לחזור אל הלוח, להתקרב אל היצירות התלויות ולהתבונן ביצירה מקרוב.

סבב שיתוף של התלמידים. כל מי שירצה ישתף את שאר התלמידים ביצירה שבר לחקור ובדברים שהוא מצא הקשורים באור באותה היצירה. (15 -20 דק')

סיכום השיעור: בעזרת התלמידים נעבור על כל הדברים שלמדנו בשיעור על אור בציור – מקורות האור, תפקידי האור בציור, סוגי האור השונים והאווירה שכל סוג של אור יוצרת בציור.

 (5-10 דק')

 

 

ĉ
shani argov,
22 ביוני 2010, 6:02
ĉ
shani argov,
22 ביוני 2010, 6:02
ĉ
shani argov,
22 ביוני 2010, 6:02
ĉ
shani argov,
22 ביוני 2010, 6:02
ĉ
shani argov,
22 ביוני 2010, 6:06
Comments