2.3 El cinema i la IIª Guerra Mundial

La guerra va fer que la indústria de Hollywood abandonés els seus temes anteriors i abordés prioritàriament els temes bèl·lics, orientats cap a la propagació d’una esperança en la victòria final nord-americana. Orson Welles representa una excepció dins d’aquest panorama de l’inici dels anys 40 amb el film Ciutadà Kane (1940), testimoniatge viu de l’ascensió de la plutocràcia capitalista americana i retrat d’una societat que  tan bé va representar El magnífic Ambersons, pel·lícula on s’ocupa de les relacions entre les famílies agricultores tradicionals i els nous rics de la indústria automobilística.


 L’activitat dels reporters bèl·lics va donar origen a un cinema documentalista d’un interès considerables, especialment als EUA i a Gran Bretanya, on s’havia creat l’Escola Documental Britànica.Imatge del documental 'The Silent Village' (Humphrey Jennings, 1943)