PROGRAM: MRPO - Małopolski Regionalny Program Operacyjny
OŚ PRIORYTETOWA: 2. Gospodarka Regionalnej Szansy
DZIAŁANIE: 2.1. Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw SCHEMAT: Schemat A: Bezpośrednie wsparcie inwestycji w MSP
RODZAJ PROJEKTU: Rozbudowa i nabycie przedsiębiorstwa

Tytuł projektu: Realizacja innowacyjnych usług transportu pionowego w obszarze wysoko zurbanizowanym przez ARTON M.Suwalski

BENEFICJENT: Mariusz Suwalski ARTON
OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 03-01-2014 r. do 31-05-2015 r.
Umowa o dofinansowanie nr MRPO.02.01.01-12-12-0018-1726/14
WARTOŚĆ PROJEKTU: 498.150,00 zł
WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 1.107.000,00 zł
STATUS PROJEKTU: Zrealizowany
Okres trwałosci projektu: lipiec 2018