Tango Terminologie

Barrida — Van het Spaanse “Barrer” (Vegen) : De voet van de ene partner veegt de voet van de andere weg en verplaatst die voet zonder het contact te verliezen. Barridas worden uitgevoerd langs de binnen- of de buitenkant van de voet .

Boleo
 — Van “Bolear“ (Gooien) :  Dan man leidt de vrouw in een achterwaartse ocho (zie verder), maar brengt haar terug voor ze de stap kan zetten.  Het losse been van de vrouw wordt daardoor in de lucht “geworpen”. Een boleo kan zowel hoog als laag worden uitgevoerd, links of rechts én zelfs door de leider.

Cabeceo
— Van “Cabeza” (Hoofd).  Niet echt een stap of figuur, maar wel belangrijk in tango.  Het is een traditionele manier om een danspartner te selecteren van op afstand tijdens een salon.  Door oogcontact te maken en te knikken naar een vrouw en de dansvloer, vraag je haar ten dans. Als een dame niet met een heer wil dansen, zal ze erg haar best doen niet te kijken…en blijft het mannelijke ego toch intact, want niemand heeft het gezien… De cabeceo is erg delicaat aangezien er veel ruimte is voor misverstanden.  Meer dan één vrouw vindt het moeilijk om het verschil te zien tussen een hoofdknik als begroeting of een uitnodiging om te dansen.

Caricias — (Strelingen) : Deze zachte streling met het been of de schoen langs een deel van het lichaam van de partner is een typische beweging voor de vrouw. Maar laat dat de mannen niet  tegenhouden !  Caresses kunnen variëren van subtiel tot extravagant…

Colgada — Normaal blijven beide dansers in hun eigen as, maar de bedoeling van deze beweging is dat vrouw en man dezelfde as delen…Dat gebeurt door het gewicht van hun heupen uit de as te zenden.  De heupen gaan in omgekeerde richting en dienen zo als tegengewicht.  Deze beweging verreist wel een beetje vertrouwen van zowel de leider als de volger.  Colgadas kunnen zowel draaiend als stilstaand worden gedanst.

Cuartas — (Houdingen) : Danshouding worden plots aangehouden als een dramatisch hoogtepunt op het einde van een nummer.

Cunita — (Wieg) :  Een voor – en achterwaartse wiegende beweging op de muziek. Erg nuttig om van richting te veranderen. Deze beweging kan zowel naar rechts als naar links draaiend worden gedaan, met de rechter – of de linkervoet voor en kan zoveel keren herhaald worden als gewenst.

Enrosque — Van “Enroscar” (Ronddraaien).  Deze beweging creëert een torsie in het lichaam doordat het bovenlichaam in één richting gaat terwijl het onderlichaam stil blijft. Normaal een beweging voor de man. Hij creëert en laat de torsie ook weer los terwijl de vrouw rond hem danst.

Gancho — (Haak) :  Wanneer een danser een van zijn benen rond het been van zijn partner haakt. Een gancho kan zowel door de man als de vrouw worden gedaan, aan de rechter of de linkerkant, langs de buiten– of de binnenkant van het been en zelfs door de twee partners tegelijk. Dan spreken we over een dubbele  Gancho.  Kortom, het aantal mogelijkheden is onbeperkt door je eigen creativiteit.

Giro — (Draai) : Een draaiende stap of figuur.

Lapiz — (Penseel) : De teen of de binnenkant van de vrije voet  “tekent” cirkelvormige bewegingen op de grond terwijl je intussen draait of wacht op het standbeen (dat met het gewicht op). Deze beweging is typisch voor de leider terwijl de vrouw rond hem stapt.

Milonga — Muziekstijl, de oer-tango… maar ook een plek waar wij, tangueros and tangueras, gaan tango dansen. In België wordt het ook wel “salon” genoemd.  Elke milonga heeft zijn eigen stijl en sfeer.

Ochos Adelante — (Ocho voor) : We tekenen een “8” op de vloer door de volgende sequentie  te  herhalen:  een voorwaartse stap, een draai en een volgende voorwaartse stap. De truc is om de stappen en de draai in een vloeiende beweging te krijgen.

Ochos Atras — (Ocho achter) : Dezelfde figuur, alleen wordt het draaien nu uitgevoerd tussen twee achterwaartse stappen.

Parada — Van "Parar" (Stoppen) : De man stopt de vrouw, gewoonlijk wanneer ze terugstapt in een ocho achter of in een draai. Als het goed geleid wordt, dan stopt de vrouw met haar voeten apart, een voor en een achter, en haar gewicht in het midden.  Zo kan ze naar geen enkele kant meer bewegen.

Planeo — (Draai, Glijden) :  De man stapt voorwaarts, gewoonlijk met zijn linkervoet, terwijl hij draait, blijft zijn rechterbeen achter en glijdt over de vloer. De vrouw danst ondertussen een extra stap of twee rond hem. Het kan ook toegepast worden wanneer de man de vrouw plots stopt in het midden van een beweging en rond haar danst terwijl zij draait op haar standbeen en haar andere been uitstrekt.

Sacada — Van “Sacar” (Wegnemen) :  We spreken van een sacada wanneer een danser de ruimte inneemt waar de partner staat.  Je ziet het tijdens een dans wanneer bijvoorbeeld de man, tussen de benen van zijn partner stapt op de plaats waar de partner net voordien was..

Sandwich — Een voet, meestal die van de volger wordt letterlijk ‘gesandwiched’ tussen de twee voeten van de partner. Traditioneel bestaat een sandwich uit ocho achter – sandwich – ocho voor, maar er is heel wat meer mogelijk …