Art of Hosting järjestöjohtajille ja kansalaisjärjestöille, Helsinki/Suomenlinna, 2.-4.12.2016
https://ssl.eventilla.com/artofhosting

Fasilitaattorit


Tanja Korvenmaa

"Olen toiminut organisaatiokehittäjänä ja fasilitaattorina järjestäen erilaisia tilaisuuksia verkoston perustamisesta strategian suunnitteluun vuodesta 2010. Tällä hetkellä työskentelen Osuuskunta Ehta Rahassa arvopohjaisen rahoitustoiminnan parissa.

Lähestymistapani on systeeminen: jokaisella näkökulmalla on merkitystä kokonaisuudessa. Elämä on monimuotoista ja moniulotteista, silti kaikki osat toimivat yhdessä. Tavoitteeni on luoda turvalliset rakenteet, jotta jokainen yhteisön jäsen pääsee toimimaan luovasti. Kokonaisuuden hahmottaminen ja merkitykselliset tavoitteet tekevät toimivan itseorganisoitumisen ja ketteryyden mahdollisiksi."


Lari Karreinen

"Olen ratkaisukeskeinen valmentaja, fasilitaattori ja vapaaehtoisjohtamisen valmentaja. Työssäni tavoitteenani on, että jokainen osallistuja voi tuntea olevansa merkityksellinen tekijä. Autan yhteisöjä ja yksilöitä löytämään yhteisiä ratkaisuja niin kehittämiseen kuin vaikeisiin ongelmiin osallistavilla menetelmillä.

Olen tehnyt töitä monille eri järjestöille, esimerkiksi Punainen Risti, Suomi-Unkari -seura, Sylva, vanhempainyhdistyksiä, Kehitysyhteistyön palvelukeskus, Luetaan kaikille -verkosto, Espoon vapaaehtoistoiminnan verkosto ja Soste.

Koulutukseltani olen valtiotieteiden maisteri, aikuiskouluttaja ja akkreditoitu ratkaisukeskeinen valmentaja. Olen suorittanut järjestöjohtamisen erikoisammattitutkinnon, useita kursseja fasilitoinnista, ja käynyt  Art of Hosting-, Host leadership-, ratkaisukeskeinen sovittelu-, lyhytterapia- ja lean-kursseja."


www.twitter.com/LariKarreinen
www.karreinen.orgKirsi Joenpolvi

"Uskon inspiraatioon ja yhteisen ajattelun viisauteen - kunhan käytössä on voimauttavia menetelmiä ja itseohjautuvuutta tukevia rakenteita.

Suunnittelen ja fasilitoin osallistavia prosesseja organisaatioille, joiden tavoitteena on luoda kestäviä rakenteita, lisätä jaettua johtajuutta sekä parantaa dialogia - sisäisesti ja ulkoisesti.

Työskentelyni kivijalkana on kestävän sosiaalisen yhteisön rakentaminen, olipa kyseessä sitten yritys, järjestö, johtoryhmä tai organisaatio. Prosessien tunnistaminen ja suunnittelun ja toteutuksen välinen luova jännite antavat mahdollisuuksia viisaampiin ratkaisuihin. Art of Hosting -filosofia on syventänyt näkökulmaani, jossa henkilökohtainen ja systeeminen sekä näkyvä ja näkymätön yhdistyvät, yhteisön potentiaali tulee näkyväksi ja jalostuu viisaaksi toiminnaksi."

www.twitter.com/KirsiJoenpolvi
www.syncrosdesign.com
Art of Hosting järjestöjohtajille ja kansalaisjärjestöille, Helsinki/Suomenlinna, 2.-4.12.2016
https://ssl.eventilla.com/artofhosting