WELKOM

NIEUWE SITE AO infokrant AO

De studierichting AO is doorstromingsgericht. In deze opleidingsrichting ligt het accent op het artistiek - praktische, op basis waarvan het conceptueel denken wordt ontwikkeld. Er is een overaanbod aan kunstvakken en de leerlingen worden voorbereid op doorstroming naar bepaalde studierichtingen in het studiegebied audiovisuele en beeldende kunst in het hoger onderwijs van één en van twee cycli. Theoretisch kan men stellen dat de AO – leerling een leerling is met een intrinsiek talent voor het beeldende, met een uitgesproken en overtuigende interesse voor het creatief - artistieke, en waarvan de creatieve individualiteit op de voorgrond treedt. Het maximaal aanboren van deze kenmerken staat dan ook centraal in de opleiding.